SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

16.03.2009 Meclis Kararları


 1. Geçen toplantıya ait 09 MART  2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 77) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 531 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, F36b4 paftasında, resmi alan kullanımının otel kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 78) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 554 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında F36b.22a ve F36b.21b paftalarında, Barış Bulvarı, İkinci Bulvar ve Ankara Bulvarı üzerinde ulaşıma çözüm getirilmesi amacıyla 25m en kesitli yol güzergahının genişletilmesine ve kavşak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 79) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 482 sayılı; Kutlukent Belediyesi nazım imar planı F36c.04a paftasında 191 ada 1 parselin bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu kullanımına LPG eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 16.02.2009 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 80) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 542 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasında, yapı kütlesinin kaldırılarak yeraltı ticaret alanı kullanımına olanak sağlayacak şekilde plan notu eklenmesine ilişkin 1/1 000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 81) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 530 sayılı; Yeşilkent Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21a.2b, F36b.21a.2c, F36b.21b.1a ve F36b.21b.1d paftalarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 4/44 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Derecik Mezarlığına ulaşımı sağlayan 15m en kesitli yolun 25m’ye çıkartılması yanında servis yolu bağlantılarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır .Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 82) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 532 sayılı; Yeşilkent Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21c.2a ve F36b.21c.2b paftalarında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.02.2009 gün ve 242 sayılı yzısı doğrultusunda 8329 ada 1 parselden 660.46 m2lik kısmının yola terk koşuluyla verilen imar hakkının gereği olan terk işlemini bu güne dek gerçekleştirmediğinden eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 83) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 535 sayılı;  Atakum Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36b.17d.1b paftasında, Karayolları kavşağında trafo alanı oluşturularak, raylı sistem depolama ve işlik alanının kuzeyinde bulunan 5042 ada 1 parseldeki trafo alanının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 84) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 536 sayılı;  Kurupelit Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36a.15c.1d ve F36a.15d.2b paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 4/48 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımının otobüslerin durak alanı olarak kullanılmak üzere bir kısmının Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımına çevrilmesinin yanında, kaldırılan park alanı karşılığı olarak Pazar yeri kullanımının park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO: 85) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 541 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında F36b.17d.1b paftasında, tapuda Atakum Mahallesi 5042 ada 1 parsel ile 5043 ada 1 parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2007 tarih ve 14/271 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  “Köy Hizmetleri” kullanımının; raylı sistemin daha ekonomik kullanılmasını sağlamak amacıyla  “kentiçi raylı sistem depo ve işlik alanı”  kullanımına çevrilmesi yanında 15m. enkesitli yolun da yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO: 86) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 540 sayılı; Gazi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.22b.4c paftasında otopark alanı kullanımının park, spor alanı ve yer altı otoparkı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır .Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO: 87) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 524 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.16c.2b ve F36b.16c.2c paftalarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 2/1 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mera ve Belediye Hizmet Alanı kullanımının Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 13. (K.NO: 88) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 529 sayılı; Çatalçam Belediye sınırlarında, Yeşilyurt Mah. uygulama imar planı f36a.09d.1c ve f36a.09d.1d paftalarında 333 nolu parselde bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 2/5 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ilave uygulama imar planı ile Büyükşehir Belediye hizmet alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO: 89) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 469 sayılı;  Atakum Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3b paftasında 8428 ada 9 parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 03.02.2009 gün ve 4/13 sayılı kararıyla; park alanına trafo işlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 11.02.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/31 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 15. (K.NO: 90) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 528 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.2c ve F36b.23d.3b paftalarında Hasköy Mahallesi 10476 adanın bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 05.02.2009 gün ve 4/11 sayılı kararıyla;  15mt en kesitli yolun adalardaki binalara girişini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.02.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-31 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO: 91) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 527 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.2d paftasında Çinekoğlu Köyü 117 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 05.02.2009 gün ve 4/10 sayılı kararıyla;  cami, yol ve konut kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.02.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-31 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO: 92) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 526 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.4a paftasında Teknepınar Köyü 4050 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 05.02.2009 gün ve 4/9 sayılı kararıyla; 7m’lik yol cephesindeki 3m yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılmasına ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.02.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-31 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO: 93) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 525 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.4a paftasında Teknepınar Köyü 1404 ada ile 6404 ada 32 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 06.01.2009 gün ve 2/5 sayılı kararıyla; konut, yol ve eğitim tesisi alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.01.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-08-01-1001 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu değiştirilerek Dairesince teklif edilen sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO: 94) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 438 sayılı; Gazi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.1a ve F36b.22b.4d paftalarında,  Kılıçdede Mahallesi 9783 ada ve 9784 adanın bulunduğu alanda Gazi Belediye Meclisinin 07.02.2009 gün ve 4/8 sayılı kararıyla; Samsun İdare Mahkemesinin Esas No:2007/1559, Karar No:2008/1648 sayılı kararlarını yerine getirmek amacıyla 9783 adada K yapılaşma koşullu konut kullanımının TAKS: 0.30 ve E:1.40 yapılaşma koşullu konut kullanımına, 9784 adada serbest nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının E:2.00 ve TAKS:0.35 yapılaşma koşullu konut kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Gazi Belediye Başkanlığının 06.02.2009 gün ve M.55.7.GAZ.0.10/35 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İdare Mahkemesi Kararı dışında farklı değişiklikleri de içermesi nedeni ile Mahkeme kararı doğrultusundaki plan değişikliğini içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi için eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 20. (K.NO: 95) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 161 sayılı; Yeşilkent Belediye sınırlarında, Samsun Merkez tapulaması Toybelen Mahallesi uygulama imar planı F36b.16d.4c paftasının bulunduğu alanda Yeşilkent Belediye Meclisinin 07.01.2009 gün ve 2/6 sayılı kararıyla; 20mtlik yolun kaydırılması, 10mtlik yolların kaldırılarak konut adalarının birleştirilmesi kaldırılan park alanı karşılığında park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Yeşilkent Belediye Başkanlığının 08.01.2009 gün ve M.55.7.YEŞ.0.10.09/11 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, parklar arasında yer alan 7 mt. Enkesitli yolun park alanına dahil edilmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO: 96) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 533 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Kuşçulu Mah. F36b.21b.4a, F36b.21b.4b, F36b.21b.4c ve F36b.21b.4d paftalarında 10916 ada 1 ve 2 nolu parseller, 10917 ada 1 parsel, 10918 ada 1 parsel ve 10919 ada 1 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.02.2009 gün ve 4/10 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 2/3 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.02.2009 gün ve M.55.7.İLK.0.10-69 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO: 97) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 534 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Kale Mah. F36b.22b.1c paftasında 552 ada,  66 nolu parselin bulunduğu alanda, blok nizam 9 kat yapılaşma koşullu ticaret (otel) alanı kullanımının yapının her iki yanında yer alan uzantıların yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğini yoğunluk arttığı, gabarisinin yükseltildiği ve sosyal ve teknik altyapıyı karşılayıcı tedbirler getirilmediğinden dolayı oy birliği ile red eden İlkadım Belediye Meclisinin 06.02.2009 gün ve 4/12 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 10.02.2009 gün ve M.55.7.İLK.0.10-69 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu Meclis Kararının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO: 98) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 421 sayılı; Atakent Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.3a paftasında, Çobanlı Köyü, Yeni Mahalle 153 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakent Belediye Meclisinin 02.02.2009 gün ve 3/6 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 18/381 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanının cami alanına dönüştürülmesinin yanında kaldırılan park alanı kadar park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakent Belediye Başkanlığının 03.02.2009 gün ve 2009/30 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO: 99) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 459 sayılı;  Tekkeköy Belediyesi sınırında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2008 tarih ve 23/470 sayılı kararıyla uygun görüş verilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak; Yeşilyurt Demir Çekme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 59.500 m2’lik alan üzerinde yapılması düşünülen ilave iskele ve dolgu sahasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında uygun görüş veren Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.02.2009 gün ve 4/19 sayılı meclis kararı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 09.02.2009 gün ve 291 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planına ait görüşün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO: 100) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 538 sayılı; Kutlukent Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Kirazlık Mahallesi,  F36c.23c.3d paftasında,  190 ada, 5, 6 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.02.2009 gün ve 2/13 sayılı kararıyla;  T yapılaşma koşulu kaldırılarak H:15.50mt yüksekliğinde kütle işlenmesine ve yapı yaklaşma mesafelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 17.02.2009 gün ve 351 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının  uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO: 101) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 537 sayılı;  Kutlukent Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Kerimbey Mahallesi,  F36c.04b.4c ve F36c04b.4d paftalarında,  510 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.02.2009 gün ve 2/12 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2008 tarih ve 21/446 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E=0.60 H:4.50m yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımındaki adalar arasındaki 10m’lik yolun bir miktar kaydırılarak E=0.60 H:4.50 yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına çevrilmesine ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 17.02.2009 gün ve 351 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO: 102) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2009 tarih ve 539 sayılı;  Kutlukent Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Şabanoğlu Mahallesi,  F36c.04a.3b paftasında,  209 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.02.2009 gün ve 2/14 sayılı kararıyla;  cami olarak kullanılan dini tesis alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 23.02.2009 gün ve 353 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO: 103) Zabıta Dairesi Başkanlığının 25/02/2009 tarih ve 425 sayılı; 18.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Samsun Büyükşehir Belediyesi Amatör Balıkçı Barınakları Uygulama Yönetmeliğinin Geçici Madde 1.’de yapılan müracaatların sonuçlandırılarak Amatör Balıkçı Kıyık İşleticilerinin çalışma izin belgelerini almalarını sağlamak için yönetmelik de düzenleme yapılma ihtiyacı doğduğundan, söz konusu yönetmeliğin “Çeşitli ve Son Hükümler” başlıklı Geçici Madde 1.’in, Çalışma İzin Belgesi almak için yapılacak başvurularda liman içerisinde sahil yolu yapımı nedeniyle liman polisi ve eski yelken kulübü arasında yerleri kaldırılan dernek üyelerinden amatör balıkçı kayık işleticilerine 31.12.2008 tarihine kadar bu yönetmeliğin 6.maddesi hükümlerini yerine getirmeleri halinde öncelik verilir, önceliklerin belirlenmesinden sonraki işlemlere belediyece karar verilir. Olarak değiştirilen yönetmeliğin geçici 1. maddesi, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 417 nolu kararı ile değiştirilmiş olup, Samsun Su Sporları ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanlığı tarafından Samsun 2. İdare Mahkemesine açılan ve 08.01.2009 tarih ve 2008/ 1148 Esas Nolu kararı ile yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiğinden, söz konusu yönetmeliğin geçici 1. maddesinin adı geçen Yönetmelikten çıkartılmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO: 104) İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 301 sayılı; Kurupelit Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4a paftasında tapuda 1801 ada, 6 nolu parselin bulunduğu alanda Kurupelit Belediye Meclisinin 05.01.2009 gün ve 1/5 sayılı kararıyla; ayrık nizam 5 kat TAKS:0.30 KAKS:1.50 yapılaşma koşullu konut alanının ayrık nizam 4 kat TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kurupelit Belediye Başkanlığının 16.01.2009 gün ve M.55.7.KUR.0.10 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO: 105) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim AKDOĞAN’ın 09/03/2009 tarihli; Onaylı imar planında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımında bulunan, Mülkiyeti Kurupelit Belediyesine ait ve üzerinde Belediye Hizmet Binasının yer aldığı 3.146,68 m² yüzölçümlü Büyükoyumca Mahallesi,  9053 ada, 4 nolu parselin toplam KDV Hariç 1.088.713,40.-TL bedelle 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. ve 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi uyarınca, Samsun Kurupelit Belediye Meclisinin 04/03/2009 tarih ve 5/7 sayılı kararı ile Samsun Büyükşehir Belediyesine devri uygun görülen söz konusu taşınmazın Büyükşehir Belediyesi adına yukarıda belirtilen bedel üzerinden devri ile tapu tescilinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 31. (K.NO: 106) Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adem BEKTAŞ’ın 09/03/2009 tarihli; 5747 sayılı kanun ile Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam ve Taflan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Atakum İlk Kademe Belediyesine katılmış, Atakum merkez olmak ve 26 adet köyün bağlanması ile Samsun İlinde Atakum İlçesi oluşturulmuştur.Bu bağlamda; ilçemiz için kaymakamlık ve kaymakamlığa bağlı ilgili müdürlükler oluşturulmuştur. Kurulan kaymakamlığa ve müdürlüklere yer bulunmasına yönelik çalışmalar sonucunda; belirli bir kısmı Atakum Belediyesine ait binanın üst katında faaliyet göstermesi sağlanırken bazı birimler ise dağınık bir şekilde farklı binalarda çalışmalarına devam etmektedirler. İlçe teşkilatına ait tüm birimlerin bir arada bulunmasını sağlamak amacına yönelik Hükümet Binası için Atakum Belediyesi, Atakum Kaymakamlığı ve Samsun Valiliği tarafından yapılan çalışma sonucunda ihtiyacı karşılayacak büyüklükteki en uygun alanın Belediye Binası kuzeyindeki İller Bankasına ait 5059 ada 5 nolu parselin olduğu tespit edilmiştir.İlgili parsel üzerinde İller Bankasına ait lojmanlar ile birlikte yeni bölge müdürlüğü binası bulunmaktadır. Lojmanlar ile Belediye Binası arasında kalan alanda Kaymakamlık yapılmasına uygun geniş bir alan bulunmaktadır. Alanın büyük bir kısmı İller Bankasına aittir. Belediye binasının da burada bulunması ve tüm birimlerin aynı yerde faaliyet göstermesi ile gerek çalışma gerekse vatandaşa olan hizmeti en iyi ve hızlı bir şekilde sağlanması açısından ilgili parsel üzerinde imar planında Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık-Hükümet Binası) oluşturulmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliğine muvafakat konusunda yapılan yazışmalar sonucunda İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuş ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri kurum tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu alanda Resmi Kurum Alanı ayrılması ve Kaymaklık ile BHA’na ana yol ile bağlantının sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve bir aylık askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığından kesinleşmiştir.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Atakum Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 5/15 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, söz konusu imar planı değişikliğinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO: 107) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 18/11/2008 tarih ve 455 sayılı; ekli Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları  yönetmeliği ile ilgili Alt Komisyon raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO: 108) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28/02/2008 tarih ve 135 sayılı; ekli Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları  yönetmeliği ile ilgili Alt Komisyon raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO: 109) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28/02/2008 tarih ve 134 sayılı; ekli Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili Alt Komisyon raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO: 110) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 18/11/2008 tarih ve 455 sayılı; ekli Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili Alt Komisyon raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (Mahalli İdare seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci günde Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’ toplantı kapatıldı.)