SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

16.10.2014 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR     
 

Sıra No İlçe Mahallesi Pafta No Ada/Parsel No Alanı (m²) Niteliği
1 Vezirköprü Tepeören F34C25A - / 2365 10.600,00 m² Tarla
2 Vezirköprü Tepeören F34C25A - / 2366 446.300,00 m² Tarla
3 Vezirköprü Tepeören F34C25A - / 2367 30.300,00 m² Tarla
4 Vezirköprü Tepeören F34C25A - / 2368 108.000,00 m² Tarla

 

Sıra No İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Arsa Alanı (m²) Katı Bağımsız Bölüm No Brüt Alanı (m²)
1 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 601 358,59 m2
2 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 602
3 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 603
4 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 604
5 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 605
6 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 6 606

 

Sıra No Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Mevkii
1 Otopark İlimiz Atakum İlçesi, 1521, 1522 nolu parsellerde Kayıtlı Kültür ve Sanat Merkezi ile Yeşilyurt AVM arasındaki otopark alanı (AYLIK KDV HARİÇ 250,00 ¨ BEDELLE)
2 Büfe ve çay bahç. İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 9053 ada, 4 nolu parselde kayıtlı Körfez mah. Belediye caddesi no:18 adresindeki Kurupelit Hizmet Binası büfe ve çay bahç. SEZONLUK (6,7,8 VE 9 AYLAR) (KDV HARİÇ 3.300,00 ¨ BEDELLE)
 1. (K.NO:310) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3261 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, çevre düzeni planı F36a3 paftası, nazım imar planı F36a.20d paftası, uygulama imar planı F36a.20d.3a, F36a.20d.3b, F36a.20d.3c ve F36a.20d.3d paftaları, 914, 2790, 2798 ve 2799 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesine ilişkin (PİN:1076-7) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, (PİN:1077-41) 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve (PİN:580-24) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:311) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3262 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  İstasyon Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d  paftası ve uygulama imar planı F36b.22d.4d paftası, 9611 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 27.08.2014 gün ve 5948 sayılı yazısı doğrultusunda konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-42) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:1055-31) 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:312) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3263 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Yalı Mahallesi, nazım imar planı F37c.05c ve F38d.01d  paftaları ve uygulama imar planı F37c.05c.3c ve F38d.01d.4d paftalarında, 547 ada 1 nolu parsel, 545 ada 1 nolu parsel  ve 546 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, jandarma alanı, belediye hizmet alanı, yurt alanı, otopark ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve (PİN:607-5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 01.09.2014 gün ve 37035960-674 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:313) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3264 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d paftası ve uygulama imar planı F37c.05d.1c ve F37c.05d.1d paftalarında, 2 ada 21, 29, 19, 20 nolu parseller ve 1 ada 14, 59, 60, 61, 62, 63, 69 nolu parsellerin   bulunduğu alanda, sağlık tesisi alanı, park, konut , ticaret alanı ve yol kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4897-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve (PİN:607-6) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 01.09.2014 gün ve 37035960-677 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.         Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, kurum görüşleri doğrultusunda konut+ticaret kullanımının daha sonra değerlendirilmek üzere kaldırılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:314) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3265 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Fenk Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d  paftası ve uygulama imar planı F37c.05d.3b paftası, 318 ada 1,2, 3, 4 ve 5 nolu parselin bulunduğu alanda, cami alanı ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-7) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 01.10.2014 gün ve 37035960-886 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:315) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3266 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c paftası, 9284 ada  ve 12043 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, park ve cami alanı kullanımlarının yer değiştirmesine ilişkin (PİN:1077-43) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği Atakum Belediye Başkanlığı’nın 27.08.2014 gün ve 32441223-310.01.04.01-183 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:316) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3268 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftası, 6344 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının zihinsel ve bedensel engelliler için özel eğitim tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-44) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 29.11.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek  üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:317) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3269 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c paftası, 3092 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-45) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 16.09.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunun, kavşak noktasında olmasından dolayı trafik güvenliği açısından ve ticaret kullanımı ile otopark gereksinimlerinin yol kenarlarında karşılanarak yol standardının düşürülmesine neden olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:318) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3270 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d paftası, 4893 ada 3, 4, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, yapılaşma haklarının başka bir konut alanına aktarılması karşılığında, konut alanının park alanına çevrilmesine ilişkin  (PİN:1077-46) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 15.09.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapılaşma haklarının taşınması ile mülkiyet değerleri açısından ranta yönelik olduğundan ve kent bütünlüğünde kötü örnek oluşturacak nitelik taşıdığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:319) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3271 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Yenicami Mahallesi, nazım imar planı 19L  paftası, 85 ada 73 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının bir kısmının  yurt alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında konut alanı kullanımından park alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:5829) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 25.09.2014 gün ve 58155419-310.99/637 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:320) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3272 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Göçkün Mahallesi, nazım imar planı 20L  paftası, 103 ada 6 nolu parsel, 101 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 102 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 104 ada 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 nolu parseller ve 105 ada 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının bir kısmının park, rekreasyon ve belediye hizmet alanı kullanımı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN: 5830) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 25.09.2014 gün ve 58155419-310.99/636 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:321) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3273 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Eyüp Sultan Mahallesi, nazım imar planı G37a.03b paftası, 402 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, nazım imar planı olmayan ancak uygulama imar planında ticaret alanı kullanımının olan  402 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu kullanımının belirlenmesine ilişkin  (PİN:5825) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 26.08.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu, 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve plan açıklama raporunun, akaryakıt ve LPG istasyonları ile ilgili kullanım kararlarının kent bütünlüğüne yönelik imar planlarında değerlendirilmesi gerektiğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:322) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3274 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Düvecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c ve F36c.02b paftaları, 557, 562, 563 nolu parsellerin ve 6008, 6009, 6012, 6013, 6014 nolu adaların bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı ve endüstri meslek lisesi kullanımlarının üniversite alanı kullanımına, üniversite alanının 15000m2lik kısmının endüstri meslek lisesi alanına çevrilmesi yanında uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla üniversite alanının bir kısmının ticaret alanı kullanımına, yurt alanının da konut alanına çevrilmesine ilişkin (PİN:1077-47) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 29.04.2014 gün ve 22510021-310.01.04-29293 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, imar uygulaması ile ilgili sorunların plan değişikliği yapılmadan da çözümlenebileceği, arazinin eğiminin yüksek olması nedeni ile ulaşım bağlantılarının teknik açıdan sağlanmasının çok güç olduğu, yeni ayrılan üniversite alanı içerisinde özel mülkiyetlerin de olması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 14. (K.NO:323) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3275 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Beypınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.3b  paftası, 307 nolu parselin bulunduğu alanda, Harita Şube Müdürlüğü’nün 30.09.2014 gün ve 3247 sayılı yazısı doğrultusunda,  uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla cami alanı sınırlarının düzenlenmesine ilişkin (PİN:580-25) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:324) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3276 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi ve Devgeriş Köyü, nazım imar planı F36b.23d ve F36b.23c paftaları, 11514 ada 1 ve 2 nolu parseller, 281 ada 3 nolu parsel, 240 ada 2 nolu parsel, 876, 825, 833, 834, 840, 841, 842, 913, 914, 915, 925, 935, 1220, 1221 nolu parsellerin bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla plansız alanlarda park alanı kullanımının oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-48) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için Canik Belediye Başkanlığı’nın 14.04.2014 gün ve 22510021-622-27456 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  ve plan açıklama raporunun, parka ayrılan alanın, daha önce park kullanımındayken plansız alana “park olarak düzenlemeye uygun olmaması gerekçesiyle” çevrilmesinden dolayı reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 16. (K.NO:325) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3277 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d ve F36b.23c paftaları, 753, 754, 763, 764, 765, 774, 775, 781, 789, 793, 1213, 822, 827, 828, 829, 837, 838, 844, 906, 823, 826, 830, 836, 839, 843, 907, 918, 919, 920, 921, 922 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 11.06.2014 gün ve 6028 nolu yazısı doğrultusunda, park ve spor alanı kullanımının bir kısmının konut alanı kullanımına bir kısmının park alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında arazinin yapılaşmaya ve park olarak düzenlemeye uygun olmaması gerekçelerinden dolayı kent parkı kullanımının plansız alana çevrildiği alanda park alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:1077-49) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 16.07.2014 gün ve 22510021-622-38383 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.         Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, konuta açılan arazinin yapılaşmaya uygun olmaması ve parka ayrılan alanın, daha önce park kullanımındayken plansız alana “park olarak düzenlemeye uygun olmaması gerekçesiyle” çevrilmesinden dolayı reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 17. (K.NO:326) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3278 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c ve F36b.23d paftaları, 11597 nolu adanın bulunduğu alanda, kültürel tesis alanı ve park alanı kullanımlarının kültürel tesis alanı olarak belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-50) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 23.05.2014 gün ve 22510021-622-31746 sayılı ve 22.09.2014 gün ve 22510021-310.01.04-45547 sayılı  yazıları  ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda park olarak düzenlenmesi gerektiğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonların raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 18. (K.NO:327) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3279 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, nazım imar planı F36a.20b paftası, 10376 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, konut + ticaret alanı kullanımının, konut + ticaret ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-51) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.05.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 8 katı geçmemesine ilişkin uygulama imar planında gerekli düzenlemelerin yapılması koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:328) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3280 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Denizevleri Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftası, 1318 nolu parselin bulunduğu alanda, okul alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Atakum Belediye Meclisinin  06.06.2014 gün ve 12/45 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin  11.07.2014 gün ve 14/213 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine yapılan itirazı oyçokluğuyla reddeden Atakum Belediye Meclisinin  05.09.2014 gün ve 18/75 (PİN:580-5)  sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 12.09.2014 gün ve 84211085-517.03-173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 20. (K.NO:329) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3281 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Yeni Mahalle ve Mevlana Mahalleleri, uygulama imar planı F36a.15c.3d, F36a.20b.2c ve F36b.16c.1d paftalarında paftaları, 3782 ada 3 nolu parsel ve 10989 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, karakol alanlarının belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Atakum Belediye Meclisinin  07.07.2014 gün ve 14/54 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin  11.07.2014 gün ve 14/240 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine yapılan itiraz doğrultusunda 3782 ada 3 nolu parsel ve 10989 ada 2 nolu parselin park alanı kullanımına çevrilmesini oybirliğiyle kabul eden Atakum Belediye Meclisinin  05.09.2014 gün ve 18/76 (PİN:580-11)  sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 12.09.2014 gün ve 84211085-517.03-173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:330) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3282 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20a.3a, F36a.20a.3b, F36a.20a.3c, F36a.20a.3d, F36a.20b.1c, F36a.20b.1d, F36a.20b.2d, F36a.20b.3a, F36a.20b.4a, F36a.20b.4b ve F36a.20b.4d paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve (PİN:580-21) 18/77 sayılı kararıyla, yapı yüksekliği ve kat adedi tanımlanmamış, E=0.70 yapılaşma koşullu konut adalarının tümünün ayrık nizam 2 kat, ön bahçe mesafesi:5m., yan bahçe mesafesi:3m., TAKS:0.30 ve  KAKS:0.70 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.09.2014 gün ve 84211085-517.03-173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:331) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3283 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mahmutlu Mahallesi, uygulama imar planı F36d.08a.3a pafta, 122 ada 54 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 02.09.2014 gün ve (PİN:5834-1) 8/63 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 12/162 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Akaryakıt ve LPG İstasyonu kullanımının bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve M.55.6.KAV.0-11/1546 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, yapılaşma haklarının mevcut uygulama imar planındaki yapılaşma hakları ile aynı olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:332) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3284 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.2c paftası, 6880 ada 2 nolu parsel, 6881 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve (PİN:1055-23) 15/79 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 12/171 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; imar yolunun kaldırılarak adaların birleştirilmesi yanında kaldırılan yolun adanın doğu kısmında yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve 94651478/301.05.03/321/10665  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:333) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3285 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d paftası, 3278 ada nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve (PİN:1055-21) 15/80 sayılı kararıyla; serbest nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve 94651478/301.05.03/321/10665   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:334) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3286 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2d pafta, 3165 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve (PİN:1055-22) 15/83 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ve “imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki inşaat alanı aynen korunacaktır” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve 94651478/301.05.03/321/10665 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:335) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3289 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.4a,  F36b.23d.3b ve F36b.23d.3c paftaları, 822, 827, 828, 829, 837, 838, 844, 906, 823, 826, 830, 836, 839, 843, 907, 918, 919, 920, 922 nolu parseller, 753, 754, 763, 764, 765, 774, 775, 781, 789, 793 ve 1213 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.09.2014 gün ve 16/54 (PİN:4848-5) sayılı kararıyla; park ve spor alanı kullanımının bir kısmının konut alanı kullanımına bir kısmının park alanı kullanımına dönüştürülmesi  yanında arazinin yapılaşmaya ve park olarak düzenlemeye uygun olmaması gerekçelerinden dolayı kent parkı kullanımının plansız alana çevrildiği alanda park alanı ayrılmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği ve ilave uygulama imar planı Canik Belediye Başkanlığının 11.09.2014 gün ve 11547413-301.01-44409 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, konuta açılan arazinin yapılaşmaya uygun olmaması ve parka ayrılan alanın, daha önce park kullanımındayken plansız alana “park olarak düzenlemeye uygun olmaması gerekçesiyle” çevrilmesinden dolayı değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 27. (K.NO:336) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3292 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Düvecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3c,  F36b.22c.4c, F36b.22c.4d, F36b.02b.1b, F36b.02b.2a paftaları, 557, 562, 563 nolu parsellerin ve 6008, 6009, 6012, 6013, 6014 nolu adaların bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  03.07.2014 gün ve 14/46 (PİN:3984) sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı ve endüstri meslek lisesi kullanımlarının üniversite alanı kullanımına, üniversite alanının 15000m2lik kısmının endüstri meslek lisesi alanına çevrilmesi yanında uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla üniversite alanının bir kısmının ticaret alanı kullanımına, yurt alanının da konut alanına çevrilmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.07.2014 gün ve 11547413-301.01-37164 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, imar uygulaması ile ilgili sorunların plan değişikliği yapılmadan da çözümlenebileceği, arazinin eğiminin yüksek olması nedeni ile ulaşım bağlantılarının teknik açıdan sağlanmasının çok güç olduğu, yeni ayrılan üniversite alanı içerisinde özel mülkiyetlerin de olması nedeni ile değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 28. (K.NO:337) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3290 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, uygulama imar planı F36d.25a.2c ve F36d.25b.1d paftaları, 151 ada 41 nolu parselin bulunduğu alanda, Asarcık Belediye Meclisinin 03.09.2014 gün ve (PİN:4932) 46 sayılı kararıyla; besi ahırı olarak kullanılmak üzere konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı yanında 10m’lik yol   belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen ilave ve  uygulama imar planı değişikliği Asarcık Belediye Başkanlığının 16.09.2014 gün ve 2014/F/303 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.              Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave ve uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:338) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3303 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Taşkale Mahallesi, uygulama imar planı 29L.IIa paftası, 238 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 02.09.2014 gün ve (PİN:4760-1) 71 sayılı kararıyla, konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında oyun alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve 36687901-754-99-3526 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:339) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3305 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftası, 57 ada ile 6395 adanın bulunduğu alanda, otopark ve trafo alanı kullanımında bulunan alanın katlı otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesine  ilişkin (PİN:1077-52) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 27.06.2014 gün ve 32441223-310.01.04.01-20 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunun, katlı otoparkın üç katı geçmemesi koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:340) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3337 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, İcadiye Mahallesi, nazım imar planı G35a.04d paftası, 250 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının sağlık tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:5827-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Havza Belediye Başkanlığı’nın 23.09.2014 gün ve 82302225-310.01.04-1288 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:341) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarih ve 3338 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, nazım imar planı F36a.15c paftası, 400 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının otel olarak kullanılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-53) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 30.09.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunun, otopark ihtiyacının kendi parseli içerisinde karşılanması koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:342) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.09.2014 tarih ve 3215 sayılı; İlgi :
 34. (a) Atakum Belediyesinin 10.09.2014 tarih 1026 sayılı yazısı
 35. (b) Atakum Belediyesinin 03.09.2014 tarih 1001 sayılı yaz
 36. (c) Ladik Belediyesinin 22.08.2014 tarih 426 sayılı yazısı
 37. (d) Tekkeköy Belediyesinin 26.09.2014 tarih 5092 sayılı yazısı
 38. (e) Tekkeköy Belediyesinin 26.09.2014 tarih 5098 sayılı yazısı
 39. (f) 19 Mayıs Belediyesinin 11.09.2014 tarih 641 sayılı yazısı
 40. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;

 41. 1-)      İlgi (a) yazısında belirtilen; Atakum İlçesi Alanlı Mahallesin41. (K.NO:350) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1825 sayılı; 6360 sayılı On Dört  İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi  İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.6360 sayılı yasa gereği; İlimiz Ladik İlçesi, Saray Mahallesi, Yayla Mevkiindeki, Akdağ Kayak Merkezi Tesisleri Valilik Makamınca oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun Kararı ile Belediyemize devredilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü 18.09.2014 tarih, 62222191-106-6885 sayılı yazısı ile; Akdağ Kayak Merkezi Tesisleri içerisinde ki 36 m²’lik alanı Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu kurulumu yapılmak üzere kurumlarına tahsisini talep etmektedirler.       Bu nedenle; İlimiz Ladik İlçesi, Saray Mahallesi, Yayla Mevkiindeki, Akdağ Kayak Merkezi Tesisleri içerisindeki yeri daha sonra belirlenmek üzere (6x6=36 m²)’lik alanın, 5 yıl süre ile ve bedelsiz olarak Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu kurulumu yapılmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’ne 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesi,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca tahsisinin yapılması ve kurumlar arası düzenlenecek protokolü  imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’ya yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO:351) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1812 sayılı; 6360 sayılı  “ On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” 06.12.2012 tarih, 28489 sayılı   Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.      İlimiz Kavak İlçesi, Çakallı Mahallesi, 121 ada, 4 nolu parselde kayıtlı  taşınmazın Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 23.03.2014 tarih, 89801662-010/131 sayılı yazısı ve ekinde yer alan, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma komisyonunun 26.02.2014 tarih, 08-1-1 sayılı kararı ile oy birliği ile Belediyemize devredilmesine karar verilmiş olup; ilgili Tapu Müdürlüğü’nün 02.07.2014 tarih, 1459 yevmiye nosu ile Belediyemiz adına tescil edilmiştir.   Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti. 24.09.2014 tarih, 1384 sayılı yazısı ile;  mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait; İlimiz Kavak İlçesi, Çakallı Mahallesi, 121 ada, 4 nolu parselde kayıtlı Tarihi Çakallı Hanı içerisinde yer alan çay bahçesi ve kafeteryanın işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmektedir.Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti.’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”hükmüne istinaden,             Bu nedenle; İlimiz Kavak İlçesi, Çakallı Mahallesi, 121 ada, 4 nolu parselde kayıtlı Tarihi Çakallı Hanı içerisinde yer alan büfe ve müştemilatının işletme hakkının 2 yıl müddetle ve aylık KDV hariç 500,00  Bedelle, 5216 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti.’ne devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olund
 43. (K.NO:352) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1855 sayılı; Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi; 01.10.2014 tarih, Y0001 sayılı yazısı ile; aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların işletme hakkının belirli bir bedelle şirketlerine verilmesini, 01.10.2014 tarih, Y0001 sayılı yazısı ile de; İlimiz Atakum İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1518 ada,17 nolu parselde bulunan otopark alanının işletme hakkının devrinin iptalini talep etmektedir.Ayrıca Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti. 01.10.2014 tarih, 1455 sayılı yazısı ile; İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 9053 ada, 4 nolu parselde kayıtlı Körfez Mahallesi, Belediye Caddesi, No:18 adresindeki Kurupelit Hizmet binası altındaki işletme hakkı şirketlerine verilen büfe ve çay bahçesi teslim etmek istediklerini belirmiştir. Büyükşehir Belediyemizin %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret  Limited Şirketi’nin  %100 oranında pay sahibi olduğu  Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne,  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden,            Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 5 yıl müddetle ve karşılarında gösterilen bedellerle işletme hakkının, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne,  5216 Sayılı Kanun’un 26. maddesi uyarınca; üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla işletmesinin devredilmesi ve ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih, 16-303 sayılı kararı ile işletme hakkının 5 yıl süre ile verilmesi karar bağlanan;   İlimiz Atakum İlçesi, Güzelyalı Mahallesi,1518 ada,17 nolu parseldeki yaklaşık 588 m2’lik 10 araçlık otoparkın taşınmazın da Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devrinin iptalini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.de bulunan ekli krokide gösterilen yolun 3351. Sokak (T.N: 35) olan isminin mevcut imar planına göre 3351.Cadde (T.N:35) olarak isimlendirilmesi,
 44. 2-)      İlgi (b) yazısında belirtilen; Atakum İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun 908. Sokak (T.N: 37) olan isminin mevcut imar planına göre 908.Cadde (T.N:37) olarak isimlendirilmesi,                                                                                
  3-)      İlgi (c) yazısında belirtilen; Ladik İlçesi Akpınar Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi Küme Evleri(T.N:29) isminin Akpınar Fen Lisesi Küme Evleri(T.N:29)  olarak isimlendirilmesi,                                        
  4-)      İlgi (d) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1613. Sokak(T.N:1.01)  olarak isimlendirilmesi,                                                                                                                              
  5-)      İlgi (e) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1614. Sokak(T.N:66.01)  olarak isimlendirilmesi,                                                                                                                             
  6-)      İlgi (f) yazısında belirtilen; 19 Mayıs İlçesi Dereköy Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolllara mevcut imar planına göre 1.Sokak(T.N:88) 2.Sokak(T.N:89) ve 3.Sokak(T.N:90)  olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 45. (K.NO:343) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 3236 sayılı; İlgi : İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 05.09.2014 tarih 8835 sayılı yazısı, 5393 sayılı belediye kanunun birleşme ve katılma ile ilgili   8. Maddesinde “Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz.           Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması hâlinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir. Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemesi gerekir.   Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 50.000'den az olmaması şarttır. Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda, katılınan belde ile bazı kısımları veya tümü katılan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçların devri ve paylaşımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir.Birleşme ve katılma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre işlem yapılır.” Denilmektedir.   Bu nedenle; ilgi yazıda belirtilen, Bafra İlçesi Kasnakçımermer Mahallesinin idari yönden buradan ayrılarak Atakum İlçesine bağlanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 46. (K.NO:344) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 565 sayılı; Ayvacık İlçe Belediye Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 726 sayılı yazısı ve Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 6/22 sayılı, 2014 Mali Yılı Bütçesinde Ek Bütçe yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 47. (K.NO:345) İtfaiye Dairesi Başkanlığının 26.09.2014 tarih ve 684 sayılı; İtfaiye Dairesi Başkanlığımız ve Daire Başkanlığımıza  bağlı ilçelerde bulunan İtfaiye Grup Amirlilerinde kullanılmak üzere 10 Adet  7 ton su tanklı itfaiye aracı, 2 adet ilk müdahale itfaiye aracı, 1 adet tam donanımlı itfaiye kurtarma aracı, 1 adet 32 metre mafsallı merdivenli itfaiye aracı, 1 adet 42 metre merdivenli itfaiye, 1 adet 56 metre merdivenli itfaiye aracı ‘na  ihtiyacımız bulunmaktadır. Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinden izin alarak taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre; 10 Adet 7 ton su tanklı itfaiye aracı, 2 adet ilk müdahale itfaiye aracı, 1 adet tam donanımlı itfaiye kurtarma aracı, 1 adet 32 metre mafsallı merdivenli itfaiye aracı, 1 adet 42 metre merdivenli itfaiye, 1 adet 56 metre merdivenli itfaiye aracı satın alınmasına izin verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 48. (K.NO:346) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1824 sayılı; 6360 sayılı  “ On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” 06.12.2012 tarih, 28489 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 25.06.2014 tarihli kararı ile, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma komisyonunca oy birliği ile Belediyemize devredilmesine karar verilen İlimiz Kavak İlçesi, Mahmutlu Köyü, Çakıl Mevkii, 1207 ada, 61 nolu parselde kayıtlı 10.200,00 m2 yüzölçümlü  taşınmaz ilgili tapu müdürlüğünün 25.06.2014 tarih, 1412 yevmiye nosu ile Belediyemiz adına tescil edilmiştir. Söz konusu taşınmazın 7 yıl süre ile kiralanması düşünüldüğünden; İlimiz Kavak İlçesi, Mahmutlu Köyü, Çakıl Mevkii, 127 ada, 61 nolu parselde kayıtlı 10.200,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi uyarınca 7 yıl süre ile kiralanması ve bu kiralamayı uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 49. (K.NO:347) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 1827 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la,  mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, otuz adet büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin İl Özel İdarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Söz konusu Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, Valilik Makamınca kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile, İl Özel İdaresine ait bazı taşınmaz malların Belediyemize devri yapılmıştır. Bu kapsamda, mülkiyeti Samsun İl Özel İdaresine ait iken, 6360 Sayılı Kanun gereği söz konusu komisyonun 28.03.2014 tarih ve 89801662-010/168 sayılı kararı ile; İlimiz, İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Hizmet Binasının da  Belediyemize devri yapılmıştır. Eski Samsun İl Özel İdaresi Hizmet Binasının (A- Blok)  2. katı  T.C. Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne bağlı birim olan Samsun Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından kullanılmakta olup; Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 09.05.2014/209 tarih ve sayılı kararı ile, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacağından tahliye edilmesine ilişkin ilgi (a) yazımız taraflarına bildirilmiştir. Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü 05.08.2014 tarih, 14231689-756.02/397 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 nolu parselde kayıtlı Anakent İş Merkezinin herhangi bir katında bulunan ortalama 350 m2’lik 9 veya 10 odalık kısmının tahsis yoluyla kiralamayı istemektedir.      Bu nedenle; halihazırda Belediyemiz SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan, ancak yakın bir zamanda SASKİ Genel Müdürlüğünün Tapuda Atakum İlçesi F36b.17a.4c ve F36b.17a.3d  pafta, 2975 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz içerisinde bulunan eski İl Özel İdaresi Tesislerine taşınacak olması nedeni ile; Tapuya Samsun, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi F36b.22b.1b pafta 6222 ada 2 no’lu parselde, mülkiyeti Belediyemize ait olan Anakent İş Merkezi’nde aşağıdaki tabloda gösterilen bağımsız bölümlerin SASKİ Genel Müdürlüğü’nün taşınmasından sonra başlamak üzere 5 yıl müddetle ve aylık 3.000,00  bedelle, İlimiz ve bölgemiz ekonomisi aç<