SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

17.02.2017 Meclis Kararları


Meclis Kararları

 1. (K.NO:46)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24.01.2017 tarih ve 92 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yeni oluşturulan ekli teşkilat şemasında; Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Taş Ocakları İşletme ve Doğal Taş Elemanları Üretim Şube Müdürlüğü adının Taş Ocakları ve Konkasör Tesisleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, MİB ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisleri Şube Müdürlüğü adıyla yeni bir şube müdürlüğü kurulması teklifini uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:47)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.01.2017 tarih ve 189 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Bulvarı ile Gazi Caddesi kesişimindeki alt geçitte bulunan ve tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 4 no.lu dükkânın işletme hakkının, Samulaş İrtibat ve Samkart Dolum Merkezi olarak kullanılmak üzere, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca devredilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2013 tarih ve 19-1-361 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.
  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Bulvarı ile Gazi Caddesi kesişimindeki alt geçitte bulunan ve tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 5 no.lu dükkanın işletme hakkının, Samulaş İrtibat ve Samkart Dolum Merkezi olarak kullanılmak üzere, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca devredilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2015 tarih ve 13-1-269 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.  Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden Belediyemize gönderilen 16.01.2017 tarihli ve 2017-55 sayılı yazıda; İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Bulvarı ile Gazi Caddesi kesişimindeki alt geçitte bulunan ve tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 4 ve 5 no.lu dükkanların boşaltıldığı bildirilmiştir.
  Bu nedenle, mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Bulvarı ile Gazi Caddesi kesişimindeki alt geçitte bulunan ve tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 4 ve 5 no.lu dükkânların, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne devredilen işletme hakkının kaldırılması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:48)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.01.2017 tarih ve 199 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kuşculu Mahallesi, 11864 ada, 16 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Adli Tıp Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri başlıklı kısmında yer alan 30. maddesi uyarınca Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarihli, 18-1-417 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarihli, 18-1-417 sayılı kararı gereğince bahse konu taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık devredilmesi amacıyla Samsun Defterdarlığı ile çalışmalara başlanılmıştır. Taşınmazın değer tespit çalışmaları esnasında, Samsun Defterdarlığı tarafından bahse konu devir işleminin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında yapılması gerektiği bildirilmiştir.
  Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi, Kuşculu Mahallesi, 11864 ada, 16 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Adli Tıp Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:49)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.01.2017 tarih ve 200 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Badırlı Mahallesi, 12202 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 71.489,47 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri başlıklı kısmında yer alan 30. maddesi uyarınca Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarihli, 18-1-422 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarihli, 18-1-422 sayılı kararı gereğince bahse konu taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık devredilmesi amacıyla Samsun Defterdarlığı ile çalışmalara başlanılmıştır. Taşınmazın değer tespit çalışmaları esnasında Samsun Defterdarlığı tarafından bahse konu devir işleminin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında yapılması gerektiği bildirilmiştir.
  Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi, Badırlı Mahallesi, 12202 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 71.489,47 m² yüzölçümlü taşınmazın, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:50)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.01.2017 tarih ve 201 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Afitap Sokak No:2 adresinde bulunan, imar planında "Ticaret Alanı" kullanımına ayrılmış alana isabet eden, Tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 42 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, 1.208,50 m² yüzölçümlü, Kargir Tütün Mağazası nitelikli arsa üzerindeki, toplam 6.040.00 m2 yapı inşaat alanına sahip taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri başlıklı kısmında yer alan 30. maddesi uyarınca Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.11.2016 tarihli,    21-1-465 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.11.2016 tarihli, 21-1-465 sayılı kararı gereğince bahse konu taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık devredilmesi amacıyla Samsun Defterdarlığı ile çalışmalara başlanılmıştır. Taşınmazın değer tespit çalışmaları esnasında Samsun Defterdarlığı tarafından bahse konu devir işleminin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında yapılması gerektiği bildirilmiştir.
  Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Afitap Sokak No:2 adresinde bulunan, imar planında "Ticaret Alanı" kullanımına ayrılmış alana isabet eden, Tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 42 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı, 1.208,50 m² yüzölçümlü, Kargir Tütün Mağazası nitelikli arsa üzerindeki, toplam 6.040.00 m2 yapı inşaat alanına sahip taşınmazın, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:51)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18.01.2017 tarih ve 256 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün İller Bankası A. Ş.’ den kullanacağı  Vezirköprü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 5.970.532,00 TL (beşmilyondokuzyüzyetmişbinbeşyüzotuzikilira) TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paralarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:52)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.01.2017 tarih ve 354 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi mevcut hafif raylı sistem kent içi toplu taşıma güzergahı Ondokuz Mayıs Üniversite İstasyonu’ndan Üniversite Kampüs İçi Yaşam Merkezi’ne kadar uzatılacak olup, bu güzergahta çalıştırılacak 11 Adet Hafif Raylı Sistem Aracı (Tramvay) alınması işlerinde kullanılmak üzere, İller Bankası A. Ş.’den 75.000.000,00 TL (yetmişbeşmilyontürklirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A. Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:53)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.02.2017 tarih ve 446 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Gar Tekkeköy Hafif Raylı Sistem Dikey Besleme Rink Hatları ile ihtiyaç duyulacak diğer hatlarda çalıştırılacak 70 adet  muhtelif  büyüklükteki otobüslerin alınması işlerinde kullanılmak üzere, İller Bankası A. Ş.’den 35.000.000,00 TL (otuzbeşmilyon) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A. Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:54)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.02.2017 tarih ve 447 sayılı; Yol yapım malzemesi alımı (Asfalt Bitümü) işinde kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.’den 15.000.000,00 (Onbeşmilyon) TLkredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:55)Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19.01.2017 tarih ve 23 sayılı;
İlgi:15.05.2015 tarih ve 228  sayılı Meclis kararı
İlgi Meclis kararı ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Uygulama Yönetmeliği onaylanmıştır. Tarım Bakanlığı’nın Milli Tarım Politikasında yapmış olduğu değişiklikler ve  2015-2016 yılı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışmalarında yeni konuların ortaya çıkmasından ötürü mevcut  uygulama yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak yeni hazırlanan ekli Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Uygulama Yönetmeliğini uygun gören, Araştırma  Geliştirme (AR-GE) ve Çeşitli İşler, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:56)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 657 sayılı;
İlgi :  a) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 28.11.2016 tarih ve 23689708-313.03.03-1597090-7192 sayılı yazısı
b) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının 15.12.2016 tarih ve 48018157-313.03.03/1605492-844 sayılı yazısı
c)  SAMULAŞ A.Ş. ‘nin 15.12.2016 tarih ve SHRS.55.BOM.03.(2016-1903) sayılı yazısı
d) 30.12.2016 tarih ve 23689708-313.03.03-1606013-7902 sayılı Başkanlık Makamı Oluru 
İlgi a) yazı ile Hafif Raylı Sistem Güzergahı üzerindeki mevcut asansörlü yaya üst geçitleri ile yeni yapılacak asansörlü yaya üst geçitlerinin, bakım, onarım ve işletme işlerinin SAMULAŞ A.Ş. ye devredilmesi ile ilgili SAMULAŞ A.Ş. ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına görüş sorulmuş, ilgi b) ve ilgi c) yazılar ile olumlu yanıtlar alınmış, ilgi d) yazı ile de Başkanlık Makamı tarafından da uygun görülmüştür.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda açıklanan kanun maddesi hükmüne istinaden, Hafif Raylı Sistem Güzergâhı üzerinde, Üniversite-Gar arasındaki 5 (beş) adet asansörlü yaya üst geçidi ile Gar-Tekkeköy Arasındaki yapılacak olan 2 (iki) adet asansörlü yaya üst geçidinin bakım, onarım ve işletme işlerinin, Büyükşehir Belediyemiz ile SAMULAŞ. A.Ş. arasında mutabık kalınan protokol ile SAMULAŞ A.Ş. ye devredilmesi hususunda hazırlanan protokolün kabulü ve söz konusu protokolü imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’ un yetkili kılınması     teklifini uygun gören,  Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:57)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02.02.2017 tarih ve 691 sayılı; Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ülkemizin en önemli sulak alanlarından ve kuş göç yollarından birisidir. Bu özelliğiyle turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bu bağlamda deltanın Ondokuz Mayıs Yörükler-Doğanca ve Bafra arası ana ulaşım yolu nitelikli kaplama malzemesi ile kaplanmıştır. Ancak yolun her iki tarafında bulunan bina, çit, bahçe duvarı, ahır, samanlık vb. yapıların dış cepheleri estetik bakımdan görüntü kirliliği oluşturmaktadır.
Görüntü kirliliği oluşturan bu unsurların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinin “Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin il ve ilçelerde meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir ” hükmü gereğince tüm masrafların Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması kaydıyla, ekli estetik kurul kararında da belirtilen bina cephe, çevre tanzimi vb. çalışmalarının yaptırılması teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:58)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 02.02.2017 tarih ve 33 sayılı; Bakanlar Kurulunun 03.10.2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Kararı ile kabul edilen Şehitlik Yönetmeliği 12.11.2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin Mevcut şehitlikler başlığını taşıyan geçici birinci maddesinin birinci fıkrasında, ‘’Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu idarelerine şehitlik olarak tahsis edilmiş olan ve Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti kamu idarelerine ait taşınmazlar, şehitlik olarak kullanılmak üzere bir yıl içerisinde Maliye Bakanlığı veya maliki kamu idaresi tarafından ilgili Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına veya İl Özel İdaresine tahsis edilir.’’ Hükmü bulunmaktadır. Aynı Yönetmeliğin Yürürlük başlığını taşıyan 15 inci maddesinde, ‘’ Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.’’ denilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kıranköy Mezarlığının ekli 1/1000’lik krokisinde (B) ile gösterilen 2249,00 m2’lik imar planında Şehitlik Yeri kullanımına ayrılan alan Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.07.2001 tarih ve 3 sayılı Kararı ile ve (A) ile gösterilen 2218,50 m2 alan Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.03.2002 tarih ve 4 sayılı Kararı ile Milli Savunma Bakanlığına Tahsis edilmişti.
Bu nedenle; yukarıda özellikleri belirtilen Kıranköy Mezarlığındaki (B) ve (A) ile gösterilen alanların Milli Savunma Bakanlığı adına olan tahsisinin kaldırılarak, Şehitlik Yönetmeliği Mevcut Şehitler başlığını taşıyan geçici birinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Samsun Valiliği( Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı) adına ‘’ Şehitlik olarak kullanılmak üzere’’ tahsisinin yapılmasına, iade/teslim işlemleri için Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın görevlendirilmesi teklifini uygun gören, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:59)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 624 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftası ile uygulama imar planı F36b.22d.3a ve  F36b.22d.3d paftalarının bulunduğu alanda, Belediye Hizmet Alanı kullanımının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesinin yanında konut ve park alanı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-277) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-173) 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:60)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 628 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, F36b.16d paftası 10578  ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının engelli bakım merkezi yapılmak üzere sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-278) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.01.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:61)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 656 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  İncesu Mahallesi, F36a.14b ve F36a.15a paftası 244  ada 21 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının zihinsel ve bedensel engelliler bakım merkezi yapılmak üzere sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-279) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.01.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:62)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 617 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Denizevleri Mahallesi, nazım imar planı F36b.17a ve F36b.17d paftaları ile uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftaları, 1318 nolu parselin bulunduğu alanda, Eğitim Alanı (Meslek Lisesi) kullanımının Kent Parkı olarak kullanılmak üzere Kentsel ve Bölgesel Spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1076-21) 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/50 000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:63)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 613 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Denizevleri Mahallesi, nazım imar planı F36b.17a ve F36b.17d paftaları ile uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftaları, 1318 nolu parselin bulunduğu alanda, Eğitim Alanı (Meslek Lisesi) kullanımının Kent Parkı olarak kullanılmak üzere Park (park ve yeşil alan) alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-280) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-107)1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:64)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 614 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Alanlı Mahallesi, F36a.20a ve F36a.20b paftaları 9785  ada 1,2,3,6,7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının özel yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-281) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 31.01.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:65)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 615 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu hazırlanmasına ilişkin yetki istenmesi talebiHavza Belediye Başkanlığı’nın 19.01.2017 gün ve E.291 sayılı yazısı Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu talebi uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:66)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 616 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, Merkez Mahallesi, nazım imar planı E35d.11b paftası, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Konut, Jandarma, Pazar Yeri kullanımlarının yeniden düzenlenerek Jandarma, Sağlık Ocağı, konut ve yol  kullanımları oluşturulmasına ilişkin (PİN:4941-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Yakakent Belediye Başkanlığının 30.01.2017 gün ve 83195431 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:67)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 618 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Düvecik Mahallesi, nazım imar planı  F36b.22c paftası, 6008, 6009, 6012, 6013, 6014 nolu adaların bulunduğu alanda, üniversite, ticaret ve yurt alanı kullanımlarının konut, park, pazar ve otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-282) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 21.10.2016 gün ve E.125064 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, 19 Mayıs Üniversitesinin uygun görüşü olmadığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:68)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 619 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ahulu Mahallesi, nazım imar planı F36a.20d ve F36a.25a paftaları, uygulama imar planı F36a.20d.3c, F36a.20d.3d, F36a.25a.2a ve F36a.25a.2b paftaları, 11164 ada 1,2,3,4,5 nolu parseller, 11165 ada 1 ve 2 nolu parseller, 11166 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller, 11167 ada 1,2,3,4,5,6,7,8  bulunduğu alanda, sanayi, yol ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-283) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:69)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 620 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.22b.1c paftası, 9968 ada 3 nolu parselin  bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla ticaret ve katlı otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-174) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:70)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 621 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Kıran Mahallesinin bulunduğu alanda, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.01.2017 gün ve 40229771-752.01-1614113 sayılı yazısına istinaden Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-284) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-175) 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:71)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 622 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Hamamayağı Mahallesi, nazım imar planı G35b.01c paftası, 396 ve 398 nolu parsellerin bulunduğu alanda, turizm tesis alanı, günübirlik turizm tesis alanı ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:6588-16) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı’nın 25.02.2016 gün ve 202 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:72)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 623 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Çarşamba Havaalanı bağlantı yolunun yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4928-23) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-24) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Karayolları Genel Müdürlüğü  7. Bölge Müdürlüğü’nün 11.01.2017 gün ve E.10408 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Ulaşım Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:73)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 645 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yavuzlar Mahallesi, nazım imar planı  F36c.05d, F36c.05c ve F36c.10a paftalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 gün ve 23/532 sayılı kararıyla kabul edilen çevre düzeni planına uygun olarak hazırlanan nazım imar planı kullanım kararlarının düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-285) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığının  30.06.2016 gün ve 4396 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:74)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 657 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftasının bulunduğu alanda,  taşıt yolu kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-286) 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:75)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 625 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2a ve F36b.17d.2b paftaları, 12002 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.01.2017 gün ve (PİN:1055-166) 2/5  sayılı kararıyla; 12002 ada ile  2675 parsel  arasındaki park alanı kaldırılarak yol alanına dönüştürülmesi,  iki parselin yaya yolu cephesinde 3.5 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi ve bu alandan kaldırılan park alanı kullanımı 12002 adanın kuzeybatısındaki park alanı ile ağaçlandırılacak alan arasındaki alanda düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.01.2017 gün ve 94651478-301.05.03/19/351 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:76)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 626 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.4d paftası, 11820 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.01.2017 gün ve (PİN:1055-165) 2/3  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 gün ve 18/432 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında belediye hizmet alanı kullanımından park alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.01.2017 gün ve 94651478-301.05.03/19/351 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32. (K.NO:77)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 627 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.22a.2b, F36b.22a.2c ve F36b.22a.2d paftalarının bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.01.2017 gün ve (PİN:1055-167) 2/4  sayılı kararıyla; “Taks:0.30, Hmax=12 kat ve maksimum blok boyu 40m. olacak şekilde imar planındaki yoldan çekme mesafeleri sabit tutulacaktır.” plan notu ile birlikte toplam 10 maddeden oluşan plan notlarının imar planına işlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.01.2017 gün ve 94651478-301.05.03/19/351 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 12 kat yapılaşma hakkının zemin + 10 kat olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören,  İmar ve Bayındırlık,  Ulaşım, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olunan Komisyon Raporu değiştirilerek; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.22a.2b, F36b.22a.2c ve F36b.22a.2d paftalarının bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.01.2017 gün ve (PİN:1055-167) 2/4  sayılı kararıyla;  “Taks:0.30, Hmax=12 kat ve maksimum blok boyu 40m. olacak şekilde imar planındaki yoldan çekme mesafeleri sabit tutulacaktır.” plan notu ile birlikte toplam 10 maddeden oluşan plan notlarının imar planına işlenmesine  ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.01.2017 gün ve 94651478-301.05.03/19/351 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun
1. Maddesinin; “ Söz konusu alanda hmax: Zemin+10 kat ve İmar Planındaki yoldan çekme mesafeleri sabit tutulacaktır.” Şeklinde değiştirilerek onaylanması oyçokluğu ile kabul olundu.

33.  (K.NO:78)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 629 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2b ve F36b.22c.2c paftaları, 11042  ada 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 05.12.2016 gün ve (PİN:4848,44) 20/77 sayılı kararıyla; ilköğretim ve ortaöğretim alanı kullanımlarının eğitim tesisleri alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.12.2016 gün ve 11547413-301.03-E.129632 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, TOKİ’ nin plan onama yetkisi içinde kalan alanda olduğundan eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:79)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 630 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Toptepe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2c paftası, 9745 nolu adanın bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 05.12.2016 gün ve (PİN:4848,45) 20/76 sayılı kararıyla; 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının plana işlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.12.2016 gün ve 11547413-301.03-E.129632 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:80)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 631 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 14.12.2016 gün ve (PİN:23494) 16/70 sayılı kararıyla;Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 gün ve 16/387 sayılı kararıyla kabul edilen revizyon nazım imar planına uygun olarak; revizyon ve uygulama imar planı hazırlanmasına ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 15.12.2016 gün ve 49935936-301.05.03/666 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli revizyon ve uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, plan notlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:81)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 664 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Gülpınar Mahallesi, nazım imar planı F37d.19d paftası, 134  ada 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda bulunduğu alanda, turizm tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Ayvacık Belediye Başkanlığı’nın 01.02.2017 gün ve 92 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:82)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2017 tarih ve 571 sayılı;
5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-) Kavak İlçesi Soğuksu Mahallesinde bulunan ‘Yetiş Sokak (T.N.=14)’ın adının ‘Şerif KARAGÖZ Sokak (T.N.=4.11 ) olarak değiştirilmesi talebi  ilgili belediyesince sehven yazılmış olup, belediyesinin yeni talebi üzerine Yaşardoğu Mahallesinde bulunan Havza Sokak (T.N.=13)’ın adının ‘Şerif KARAGÖZ Sokak (T.N.=13 ) olarak değiştirilip, Yetiş Sokak için yapılmış olan değişikliğin iptal edilmesi,
2-) Bafra  İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevut imar planındaki ‘Şehit P.Uzm.Çvş. Bekir Anıl Erdal Sokak (T.N.=42)’ adının ‘‘Şehit P.Uzm.Çvş. Bekir Anıl Erdal Caddesi(T.N.=42)’ olarak değiştirmesi,
3-) İlkadım  İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevut imar planındaki ‘Selçuk  Sokak (T.N.=4)’ adının ‘‘Muhtar Yaşar KEKLİK Sokak (T.N.=4)’ olarak değiştirmesi teklifini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:83)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 748 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Mevcut Hafif Raylı Sistem Kent İçi Toplu Taşıma Güzergâhının Ondokuzmayıs Üniversitesi Yaşam Merkezine Kadar Uzatılması” ile ilgili protokolün belediyemiz adına imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifini uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.