SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

17.11.2014 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

1. (KARAR NO:359)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3668 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.09d, G35b.08c, G35b.08b ve G35b.09a paftalarının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, spor alanı, ticaret alanı, itfaiye alanı, otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:6588-1)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı'nın 22.10.2014 gün ve 94488807.310.99/529 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

2. (KARAR NO:360)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3636 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Gürgenyatak ve Devgeriş Mahalleleri, nazım imar planı F36c.03a paftası, 10620 ada 4, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile 10623 ada 15, 16 ve 17 nolu parseller, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 547, 548, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501 ve 502 nolu parsellerin bulunduğu alanda,özel üniversite alanı kullanımının konut, park, yol olarak düzenlenmesi, orman alanının kadastroya göre düzenlenmesi, plansız alanında konut, yol ve park olarak düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-55)1/5000 ölçekli ilave ve nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı'nın 08.08.2014 gün ve 22510021-622-40605 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave ve nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, arazinin yapısı dikkate alınarak bölge ölçeğinde revizyon imar planı çalışmaları yapılacağından bu kapsamda değerlendirilmek üzere plansız alana çevrilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

3. (KARAR NO:361)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3639 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.03a paftası ve uygulama imar planı F36c.03a.1b paftasının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla (PİN:1077-56) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-9) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

4. (KARAR NO:362)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3640 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çangallar Mahallesi, nazım imar planı F37c.01d paftası ve uygulama imar planı F37c.01d.4a paftası, 1025 ve 1026 nolu parsellerin bulunduğu alanda, fiili durum dikkate alınarak ortaöğretim tesis alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-8) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-8) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı'nın 28.10.2014 gün ve 37035960-1049 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, DSİ görüşü doğrultusunda yapılaşmaya gidilmesi koşuluyla uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

5. (KARAR NO:363)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3641 sayılı; lkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b ve F36b.22a paftaları ve uygulama imar planı F36b.21b.3b, F36b.22a.4a, F36b.22a.4d, F36b.21b.4c paftalarının bulunduğu alanda, kentsel dönüşüm alanındaki park, yol, konut, yeşil alan ve dini tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-57) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-32) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor , Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

6. (KARAR NO:364)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3643 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırtaş Mahallesi, nazım imar planı F34c.15c paftası ve uygulama imar planı F34c.15c.2a paftası, 599 ve 600 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Başkanlığı'nın 22.10.2014 gün ve 36687901-754.99-4050 sayılı yazısı doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının sağlık meslek lisesi kullanımına çevrilmesine ilişkin (PİN:4911-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4760-3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

7. (KARAR NO:365)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3644 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırında, 1722 ada1 ve 2 nolu parseller ile 1723 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Toros Tarım San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması düşünülen deniz dibi boru hattına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır. Söz konusu alanla ilgili İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda hazırlanan imar uygulama çalışmaları tamamlanarak kesinleşmediğinden nazım imar planı uygun görülmeyen, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

8. (KARAR NO:366)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3645 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.3b paftası, 2187 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda,İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 29.09.2014 gün ve 93642556/754/4273635 sayılı yazısı doğrultusunda, lise alanı kullanımının lise ve yurt alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-58)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-29)1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

9. (KARAR NO:367)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3646 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d paftası, 3258 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda,Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 16.10.2014 gün ve 23689708/310.01.03/1396529-3625 sayılı yazısı doğrultusunda, ilköğretim alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-33)1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10. (KARAR NO:368)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3647 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası, 4720 ada 26 nolu parselin bulunduğu alanda yurt alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkinBüyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2014 tarih ve 16/269 sayılı kararı ile kabul 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Canik Başarı Üniversitesitarafından02.10.2014 gün ve 31733468/03 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.Ada yapılaşma düzeni ve arazi kullanımı kararları açısından konut kullanımının yurt kullanımına çevrilmesi şehircilik ve planlama ilkeleri açısından uygun olmadığından sözkonusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

11. (KARAR NO:369)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3648 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, çevre düzeni planı F36b4, nazım imar planı F36b.16d pafta, uygulama imar planı F36b.16d.1b paftasının, 789 nolu parselin bulunduğu alanda Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kullanımındaki alanın bir kısmının ağaçlandırılacak alan kullanımına dönüştürülmesine ilişkinBüyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2014 tarih ve 16/252 sayılı kararı ile kabul 1/50000ölçekliçevre düzeni planı değişikliği1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaştarafından20.10.2014 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu plan değişikliği arazinin topoğrafik yapısı yanında ilgili idarenin alana ihtiyacının olmadığını belirtmesi nedeni ile yapıldığından itirazın reddini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12. (KARAR NO:370)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3649 sayılı;Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d paftası ve uygulama imar planı F37c.05d.1c ve F37c.05d.1d paftalarında, 2 ada 21, 29, 19, 20 nolu parseller ve 1 ada 14, 59, 60, 61, 62, 63, 69 nolu parsellerin bulunduğu alanda, sağlık tesisi alanı, park, konut alanı ve yol kullanımlarının belirlenmesine ilişkinBüyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.10.2014 tarih ve 18/313 sayılı kararı ile kabul edilen,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaştarafından20.10.2014 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. İtiraza konu parsel imar planı değişikliğinin dışında kaldığından sözkonusu itirazın reddini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13. (KARAR NO:371)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3650 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftası, 7214 ada 1 ve 2 nolu parsel ile 173 nolu adanın bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımlarının meydan kullanımına eklenmesine ilişkinBüyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2014 tarih ve 16/245 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 01.10.2014 günlü02.10.2014 günlü, dilekçelerle itirazda bulunulmuştur. İmar planı değişikliğine yapılan itirazların, imar planı değişikliği meydan bütünlüğünü sağlamak ve tescilli eserlerin algılanabilirliğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılması yanında korumu amaçlı imar planı değişikliği kapsamında değerlendirmenin de ayrı bir onama ile tanımlanması nedeni ile sözkonusu itirazların reddini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14. (KARAR NO:372)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3651 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2b pafta, 10887 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve (PİN:1055-24) 15/81 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2014 tarih ve 14/209 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; "otopark ihtiyacının kendi parseli içerisinde karşılanması koşulu ile, TAKS:0.40 H:30.50m yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının otel yapılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi ve "toplam inşaat alanı 0,00 kotunun üzerinde 3243 m'yi geçemez" plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.09.2014 gün ve 94651478/301.05.03/321/10665 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, otopark gereksiniminin nazım imar planı değişikliği meclis kararında belirtildiği gibi kendi parseli içerisinde karşılanması koşulu ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15. (KARAR NO:373)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3652 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftası, 459 ada 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.10.2014 gün ve 17/89 sayılı kararıyla; tescilli binanın plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen koruma amaçlı imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.10.2014 gün ve 94651478/301.05.03/360/11967 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planını uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16. (KARAR NO:374)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3654 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırlar ve İncesu Mahalleleri, uygulama imar planı F36a.09c.4c, F36a.14b.2b, F36a.14b.2c, F36a.15a.1d, F36a.15a.3a ve F36a.14a.3b paftaları, 125 ada 1 nolu parsel, 10866 ada 2 nolu parsel, 153 ada 1 nolu parsel, 188 ada ve 192 ada ile 9126 ada 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 17.10.2014 gün ve (PİN:580-22) 20/90 sayılı kararıyla, park alanlarından trafo alanı ayrılması ve kaldırılan park alanları karşılığında otopark alanı oluşturulmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.10.2014 gün ve 84211085-301.01-194 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17. (KARAR NO:375)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3655 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana ve Balaç Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.16d.2a, F36b.16d.2b ve F36b.16d.2d paftaları, 11251, 11895 ve 9767 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 17.10.2014 gün ve (PİN:580-23) 20/91 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 16/270 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.10.2014 gün ve 84211085-301.01-194 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18. (KARAR NO:376)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3656 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Esenevler Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.1a paftası, 281 ada 1, 2, 3 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 17.10.2014 gün ve (PİN:580-18) 20/94 sayılı kararıyla, konut alanı kullanımının inşaat alanının sınırlandırılarak, blok nizam 4 kat ve bitişik nizam 3 kat yapılaşma koşullu parsellerin birleştirilerek, blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında "Çekme mesafeleri ile sınırlandırılan alanda taban alanı 352m2'yi, toplam inşaat alanı 1506 m2'yi aşmayacaktır." şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.10.2014 gün ve 84211085-301.01-194 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19. (KARAR NO:377)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3657 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05d.2a paftası, 724 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 18/122 (PİN:905-10) sayılı kararıyla; ilköğretim alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.09.2014 gün ve 63531273-050.99/4614 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20. (KARAR NO:378) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3660 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Kızılırmak Mahallesi, uygulama imar planı 20K-II paftası, 231 ada 239 nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve 1/76 (PİN:912-7) sayılı kararıyla; açık pazar alanı kullanımından doğalgaz bölge regülatörü yeri alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 26.09.2014 gün ve 87527914 - 301.05 / 1887 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21. (KARAR NO:379)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3661 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3d, paftası, 4289 ada 7 ve 8 parseller ile 4290 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 08.10.2014 gün ve 18/59 (PİN:4848-8) sayılı kararıyla; otopark alanının kaldırılarak, yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesineilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 14.10.2014 gün ve 11547413-301.01-47638 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22. (KARAR NO:380)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3662 sayılı;Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3b ve F36b.23d.4a paftaları, 11597 adanın bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 08.10.2014 gün ve 18/58 (PİN:4848-7) sayılı kararıyla; kültürel tesis alanı ve park alanı kullanımlarının kültürel tesis alanı olarak belirlenmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 14.10.2014 gün ve 11547413-301.01-47638 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planına aykırı olduğundan park alanına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23. (KARAR NO:381)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3663 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Toptepe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2c paftası, 4720 ada 26 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 05.03.2014 gün ve 6/9 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.04.2014 gün ve 8/111 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine askı süresi dışında yapılan itirazı kabul eden, Canik Belediye Meclisinin 03.07.2014 gün ve 14/43 (PİN:398-2) sayılı kararıyla; yurt alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkinoyçokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.07.2014 gün ve 11547413-301.01-37164 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24. (KARAR NO:382)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3664 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Gürgenyatak Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03a.2c, F36c.03a.3a, F36c.03a.3b, F36c.03c.3c ve F36c.03a.3d paftaları, 10620 ada 4, 7, 8, 9 nolu parseller, 10623 ada 15, 16, 17 nolu parseller ile 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 547, 548, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 04.09.2014 gün ve 16/50 (PİN:4848,6) sayılı kararıyla; özel üniversite alanı kullanımının konut, park, yol olarak düzenlenmesi, orman alanının kadastroya göre düzenlenmesi, plansız alanında konut, yol ve park olarak düzenlenmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği ve ilave uygulama imar planı Canik Belediye Başkanlığının 11.09.2014 gün ve 11547413-301.01-44409 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, arazinin yapısı dikkate alınarak bölge ölçeğinde revizyon imar planı çalışmaları yapılacağından bu kapsamda değerlendirilmek üzere plansız alana çevrilmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

25. (KARAR NO:383)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3665 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Yenicami Mahallesi, uygulama imar planı 19L-IIa paftaları, 85 ada 73 nolu parselin bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 17.10.2014 gün ve 2/41 (PİN:6461,1) sayılı kararıyla; park alanı kullanımının bir kısmının yurt alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında konut alanı kullanımından park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Alaçam Belediye Başkanlığının 28.10.2014 gün ve 58155419-310.99/730 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

26. (KARAR NO:384)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 3666 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Göçkün Mahallesi, uygulama imar planı 20L-IIb paftası, 103 ada 6 nolu parsel, 101 ada 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 102 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 104 ada 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 nolu parseller, 105 ada 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 17.10.2014 gün ve 2/40 (PİN:6460,1) sayılı kararıyla; park alanı kullanımının bir kısmının park, rekreasyon ve belediye hizmet alanı kullanımı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkinoy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Alaçam Belediye Başkanlığının 28.10.2014 gün ve 58155419-310.99/731 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27. (KARAR NO:385)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.10.2014 tarih ve 3591 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen "Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir" hükmünce; İlkadım İlçesi Saitbey Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolunKulaca Sokak (T.N: 15) olan isminin mevcut imar planına göre 1808.Sokak (T.N:30.01) olarak değiştirilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28. (KARAR NO:386)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.10.2014 tarih ve 1946 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü; 14.10.2014 tarih, 85763208.166.06/288 sayılı yazısı ile İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 nolu parselde kayıtlı Anakent İş Merkezinin 7. katında bulunan ve ekteki krokide belirtilen 122, 123, 124, 125, 126 ve 127 no.lu bağımsız bölümlerin toplamı olan 317,40 m2'lik alanı tahsis yoluyla kiralamayı istemektedir. Bu nedenle; halihazırda Belediyemiz SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan, ancak yakın bir zamanda SASKİ Genel Müdürlüğünün Tapuda Atakum İlçesi F36b.17a.4c ve F36b.17a.3d pafta, 2975 no'lu parselde kayıtlı taşınmaz içerisinde bulunan eski İl Özel İdaresi Tesislerine taşınacak olması nedeni ile; Tapuya Samsun, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi F36b.22b.1b pafta 6222 ada 2 no'lu parselde, mülkiyeti Belediyemize ait olan Anakent İş Merkezi'nde aşağıdaki tabloda gösterilen bağımsız bölümlerin SASKİ Genel Müdürlüğü'nün taşınmasından sonra başlamak üzere 5 yıl ve 3.000,00 bedelle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne tahsisini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

Sıra No İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Arsa Alanı (m²) Katı Bağımsız Bölüm No Toplam Brüt Alanı (m²)
1 İlkadım Kale 6222 2 2.652,12 7 122 317,40 m2
2 6222 2 2.652,12 7 123
3 6222 2 2.652,12 7 124
4 6222 2 2.652,12 7 125
5 6222 2 2.652,12 7 126
6 6222 2 2.652,12 7 127

 

 

29. (KARAR NO:387)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.10.2014 tarih ve 1996 sayılı; Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 20.10.2014 tarih, 60972061-125.02.01 sayılı yazısı ile; Samsun Temiz Hava Merkezine bağlı iller bünyesinde yürütülen hava kalitesi ön değerlendirme projesi kapsamında ilimizde trafikten kaynaklanan hava kirliliği ölçüm istasyonunun kurulması planlandığını ve İlimiz İlkadım İlçesi, Saitbey Mahallesi, F36B22B1D, 7569 ada, 1 nolu parselde kayıtlı ( 41 o17127.2"K – 36o19142.4"D ) taşınmazda 400/2400 hissesinin Türkiye Elektrik Kurumunun olması nedeniyle ilgili kurumdan da gerekli muvafakatlerin alındığını belirterek, hava kirliliği ölçüm istasyonu kurulması planlanan taşınmazın kurumlarına tahsisini talep etmektedir. Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Saitbey Mahallesi, F36B22B1D, 7569 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca hava kirliliği ölçüm istasyonu kurulması amacıyla Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak tahsisinin yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30. (KARAR NO:388)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.10.2014 ve 2006 sayılı; Bafra Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü 16.09.2014 tarih, 4B.10.ISM.4.55.46.20-050-131 sayılı yazısı ile; Bafra İtfaiye binası yanında bulunan 550 m²'lik yeşil alanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hava Ambulansı yeri olarak geçici olarak kullanılmasına izin verilmesini talep etmektedir. Bu nedenle; İlimiz Bafra İlçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Müdürlüğü, Hizmet binasının yanındaki 550 m²'lik yeşil alanı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hava Ambulansı yeri olarak kullanılmak üzere, 5 yıl müddetle ve bedelsiz olarak Bafra Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca tahsisini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31. (KARAR NO:389)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 2051 sayılı; İlimiz Atakum ilçesi 1521 ve 1522 numaralı parsellerde kayıtlı Kültür ve Sanat Merkezi ile Yeşilyurt AVM arasındaki otopark alanı aylık 250,00-TL kira bedeli ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2014 1/352 ve aynı mevkide 2907 numaralı parselde kayıtlı otopark alanı aylık 500,00-TL kira bedeli ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih 1/303 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesinin %99,9 oranında hissedar olduğu Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine 5216 sayılı Kanunun 26. Maddesi uyarınca üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla kiraya verilmiştir. Samsun Kültür Turizm Ticaret A.Ş. Belediyemize verdiği 03.11.2014 tarih, 00014 sayılı yazılarında belediye Meclis kararlarında belirtilen " üçüncü kişilere kira dahil hiçbir şekilde devredilmemesi ibaresinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nın 26. Maddesinde geçtiği şekilde değiştirilmesini istemektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26. maddesindeki " Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir." hükmüne istinaden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih 1/303 sayılı kararı ile 16.10.2014 tarih, 1/352 sayılı kararlarındaki üçüncü kişilere kira dahil hiçbir şekilde devredilmemesi ibaresinin "Bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir." şeklinde düzeltilmesini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

32. (KARAR NO:390) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 3724 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatkaya Mahallesi, nazım imar planı F36a.25c paftası, uygulama imar planı F36a.25c.1c, F36a.25c.2d, F36a.25c.3a ve F36a.25c.4b paftalarının bulunduğu alanda, Geri Gönderme Merkezi belirlenmesine ilişkinBüyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2014 tarih ve 16/259 sayılı kararı ile kabul edilen,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaştarafından21.10.2014 günlü dilekçe ve Kadamut Köyü Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanlığı'nın 21.10.2014 gün ve 4 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğünün 04.06.2014 gün ve 5534 sayılı yazısı doğrultusunda Geri Gönderme Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapıldığından sözkonusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.


Belediye Meclisimiz, 24 KASIM 2014 Pazartesi günü saat 14.00'de, Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) toplanmak üzere, saat 14.30'da toplantı kapatıldı.