SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

18.06.2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:262)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 21.05.2018 tarih ve 84 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, bu vatanın her karış toprağı ve üzerinde dalgalanan bayrağımızın varlığını, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların vatan ve millet için yaptığı fedakârlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Bu vatanın istiklali ve istikbali için sevdiklerinden, canından vazgeçen şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak unutmayacağız ve unutturmayacağız.
  Bu nedenle şehit anne ve babasının yanında olmak ve onların acılarını bir nebze olsun hafifletmek için Türkiye Harp Malulü Gazi Dul Yetimleri Derneği ve Emniyet Teşlilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şubesi tarafından 03.05.2018 tarihinde verilen dilekçeye istinaden, şehit anne ve babasının talep etmeleri halinde, ‘’Şehit anne veya babasının vefatlarında, Derecik Mezarlığında iki kişilik ücretsiz mezar yeri tahsis edilmesi‘’ni uygun gören, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. 2. (K.NO:263)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.05.2018 tarih ve 1396 sayılı; Alaçam İlçe Müftülüğü’nün 09.02.2018 tarih ve 171 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda; İlimiz Alaçam İlçesi Yukarıelma Mahallesi 789 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan cami ve müştemilatının din hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı adına Alaçam İlçe Müftülüğüne tahsisi talep edilmektedir.
  Söz konusu taşınmazın 25 yıl süre ve bedelsiz olarak tahsisini uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:264)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 29.05.2018 tarih ve 631 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine göre  hazırlanmış bulunan  kadro ihdas  cetvelini uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:265)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.05.2018 tarih ve 640 sayılı; Belediyemiz MİB ve Onarım Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 8 inci derece Tekniker (Makine Teknikeri) kadrosunda tam zamanlı istihdam edilecek olan Muhammet Sefa ASLAN’a aylık net 2.800,00 ücret ödenmesini uygun gören teklifi; Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:266)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.05.2018 tarih ve 641 sayılı; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 8 inci derece Sosyal Çalışmacı kadrosunda  tam zamanlı istihdam edilecek olan Kübra KAHVECİ’ ye aylık net 2.800,00 ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:267)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 654 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20 inci maddesinde nüfusu ikimilyonun altında olan büyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebileceği ve danışmanlara büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75 ini aşmamak üzere belediye meclisince belirlenecek miktarda brüt ücret ödeneceği belirtilmiştir.
  Bu itibarla; 5216 sayılı Kanununun 20 inci maddesi gereğince Belediyemiz emrinde Başkan Danışmanı olarak istihdam edilecek olan Adnan HAZIR’a Genel Sekretere ödenen brüt maaşının % 70’ i kadar ücret ödenmesini uygun gören,  Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:268)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.06.2018 tarih ve 657 sayılı; Belediyemiz MİB ve Onarım Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 8 inci derece Mühendis (Makine Mühendisi) kadrosunda tam zamanlı istihdam edilecek olan
  1- Cem BİLGİN’ e aylık net 3.135,00 ücret,
  2- İlker YERİŞGİN’ e  aylık net 3.135,00 ücret ödenmesini uygun gören,  Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:269)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 1915 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu  Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A. Ş.’ den ekli listede bulunan işler için  kullanacağı 133.100.000,00 TL’lık ( Yüzotuzüçmilyonyüzbinlira)  krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paraların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN’ in yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:270)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 3354 sayılı; 13 Haziran 2014 tarih 190 karar nolu Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yapılan “İstiklal Caddesi Üzerindeki Bina Dış Cephelerinin Yenilenmesi” işi ile ilgili 2013 yılında belediyemiz tarafından İstiklal Caddesi üzerindeki binalara gönderilen tebligatlar üzerine, İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi 518 ada ve 16 parsel kayıtlı Üçler Apartmanı, 7777 ada 6 parselde kayıtlı Kurt Oral Apartmanı, 7764 ada ve 1 parselde kayıtlı Taşan Apartmanı, 7739 ada 4 parselde kayıtlı Beyazsaray Apartmanı ile 7743 ada ve 7 parselde kayıtlı Sağlam Apartmanı idaremizin görüşleri doğrultusunda dış cephe mantolamalarını kendileri yaptırmışlardır.
  Ancak İstiklal Caddesi üzerinde Cadde AVM konsepti gereğince, tek tip dış cephe uygulaması yapılması uygun bulunduğundan yukarıda bahsedilen binaların dış cepheleri Cadde AVM projesi konseptine uygun hale getirilmesi için sökülerek tarafımızca yeniden yapılmıştır. Bu durumda yukarıda belirtilen binalara 2013 yılında gönderilen tebligatlar üzerine bina sahiplerince yapılan dış cephe mantolama imalatları idaremizin görüşleri doğrultusunda yapılmış olduğundan, İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi 518 ada 16 parselde kayıtlı Üçler Apartmanından, 7777 ada 6 parselde kayıtlı Kurt Oral Apartmanından, 7764 ada ve 1 parselde kayıtlı Taşan Apartmanından, 7739 ada 4 parselde kayıtlı Beyazsaray Apartmanından, 7743 ada 7 parselde kayıtlı Sağlam Apartmanından Cadde AVM konsept projesi kapsamında yapılan dış cephe yenilemesi için ücret alınmaması, yalnızca bu binaların dükkan kısımlarında yapılan imalatlara yapılan harcamanın 13 Haziran 2014 tarih ve 190 karar nolu Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı gereğince %75 oranındaki kısmının yalnızca dükkan sahiplerinden tahsil edilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:271)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 1993 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında,  İshaklı Mahallesi nazım imar planı E35c.19d paftasının,  bulunduğu alanda, İl Sağlık Müdürlüğü’nün 17.05.2018 tarih ve 61646299-813010102-E551 sayılı yazısı doğrultusunda hastane ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:8473-24) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:912-48) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:272)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 1994 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3a paftası, 7916 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1055-237) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:273)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 1995 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye Sınırlarında, Bafracalı Mahallesi, F37d.05d paftası 16 nolu parselin bulunduğu alanda, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 1,9 ha’lık, alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı olduğunu uygun gören teklifi, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:274)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 1996 sayılı; Kavak İlçesi Belediye Sınırlarında, Mahmutlu ve Saraykent Mahalleleri, F36d.07b, F36d.08a, F36d.07d ve F36d.08d paftalarının bulunduğu alanda, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 44,8529 ha’lık, alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı olduğunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:275)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 1997 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, F37a.4 paftasının, bulunduğu alanda kullanım kararlarının oluşturulmasına ilişkin, (PİN:1076-34) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:276)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 1998 sayılı; Çarşamba  İlçesi Belediye sınırlarında,  Yalı ve Kurtuluş Mahalleleri, nazım imar planı F37a.22a, F37a.21b, F37a.21c ve F37a.22d paftaları, uygulama imar planı F37a.22a.4a, F37a.22a.4d, F37a.22a.4c, F37a.22a.3d, F37a.22a.4b, F37a.22a.3a, F37a.22a.3b, F37a.21b.3c, F37a.21c.2b, F37a.22d.1a, F337a.22a.2d, F37a.22a.2c ve F37a.22d.1b paftalarının, bulunduğu alanda, kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin: (PİN:4928-36) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve (PİN:1299-38)  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:277)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 1999 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahallesi, nazım imar planı F34c.15a paftası, 247 ada 6,7,8 ve 9 nolu parseller ile 248 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alandaVezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 01.06.2018 tarih ve37528301-756.01-E.10713671 sayılı yazısı doğrultusunda, konut alanı kullanımıneğitim alanı (Özel Eğitim Uygulama Okulu) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:4911-28) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:278)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2000 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Dereköy Mahallesi, nazım imar planı F36a.09a, F36a.03c ve F36a.08b paftalarının, bulunduğu alanda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafındanhazırlattırılan Dereköy Balıkçı Barınağı ve 17 adet kıyı koruma’ amaçlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 03.05.2018 gün ve 57402334-305.04.04.02-E.74059 sayılı yazısı ile görüş sorulmaktadır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:279)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2001 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04b, F36c.05a ve F36b.25d paftalarının, bulunduğu alanda, Toros Tarım A.Ş. tarafından hazırlattırılan Toros Tarım A.Ş. Samsun Liman amaçlı, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2018 gün ve 57402334-305.04.04.02-E.80992 sayılı yazısı ile görüş sorulmaktadır.  
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:280)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2002 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Türbe Mahallesi E35c.14c paftası, 104 ada 56 nolu parselin bulunduğu 21,8323 ha’lık (218323,20m2) alanda, Bafra Meyve ve Sebze Hali yapımı için, kamu yatırım kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:281)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2003 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftası uygulama imar planı F36b.22d.1b ve F36b.22d.2a paftalarının, bulunduğu alanda, park ve cami kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin; (PİN:1077-401) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:282)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2004 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Muratbeyli ve Dura Mahalleleri,  nazım imar planı F36d.16c ve F36d.16d paftaları, 102 ada 248 nolu parsel ve 123 ada 78 nolu parselin bulunduğu alanda, resmi kurum alanı (ceza infaz kurumu) oluşturulmasına ilişkin; (PİN:4940-33) 1/5000 ölçekli nazım imar planı,  Kavak Belediye Başkanlığı’nın 13.04.2018 gün ve 29388358-754-E.807 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:283)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2005 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Hacılı Mahallesi, nazım imar planı F37d.17a paftası, 127 ada 21 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin;  (PİN:4940-34) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 26.01.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, “Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün görüşüne uygun düzenleme yapılacaktır” plan notu eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:284)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2006 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Eğercili Mahallesi, nazım imar planı F37d.02a paftası, 892 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:4928-37) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 19.04.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:285)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2007 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Boğazkaya  Mahallesi,  nazım  imar  planı F35B.03D paftası, 109 ada 20  nolu parselin bulunduğu alanda, güneş enerjisi üretim santrali alanı belirlenmesine ilişkin; (PİN: 8473-25)  1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 19.04.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:286)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2008 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Eyüp Sultan Mahallesi, nazım imar planı F36d.23c paftası, 413 ada 45 nolu parselin bulunduğu alanda, turizm (otel) tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:29089-1) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için, 23.05.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26. (K.NO:287)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2009 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Kozluk Mahallesi, nazım imar planı F38d.13a paftası, 157 ada 31,33 ve 34 nolu parsellerin bulunduğu alanda, eğitim tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN: 4897-31) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı, Terme Belediye Başkanlığı’nın 26.09.2017 gün ve 37035960-310.01-1563/3975 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporu, “İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd yapılmadan, yapılaşmaya gidilemez, uygulama imar planı yapılamaz” plan notu eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:288)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2010 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında,  Emiryusuf Mahallesi, nazım imar planı F37b.22b paftası, 119 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:4897-32) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 25.04.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:289)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2011 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çangallar Mahallesi, nazım imar planı F37c.05c paftası, 105 ada 26 ve 29 nolu parsellerin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:4897-33) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için, 30.05.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:290)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2012 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kutlukent Mahallesi, nazım imar planı F36c.04a paftası, 438 ada 21 ve 24 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut, park ve trafo alanının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-402) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 27.03.2018 gün ve 30673830-734-E.2102 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:291)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2013 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, nazım imar planı F36c.04a paftası, 163, 209 ve 277 adaların bulunduğu alanda, park ve küçük sanayi alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-403) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2017 gün ve 30673830-734-E.1107-2262 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:292)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2014 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Çakırlar  Mahallesi, nazım imar planı F36a.09c paftası, 355  ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının, konut ve park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-404) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 25.04.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

32.  (K.NO:293)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2015 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Orta Mahallesi, nazım imar planı G37a.03b paftası, 122 ada 22 nolu parselin bulunduğu alanda, turizm (otel) tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN: 29089-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 23.05.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:294)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2016 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlıkçay Mahallesi, nazım imar  planı 18K paftası, 1151 ada 1 nolu parselin, bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının özel eğitim alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:4928-38) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için,  27.11.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:295)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2017 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, nazım imar planı F36a.02a paftası, 373 ve 376 nolu adaların, bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı ile birlikte yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:17433-9) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için,  31.05.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:296)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2018 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında,  Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16d paftası, 12067  ada 1 nolu parsel, 12068 ada 4 nolu parsel ve 12069 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, cami alanı kullanımı ile birlikte konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-405) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 26.02.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, Yoğunluk artışı getirdiğinden ve yoğunluk artışı yapılabilmesi için gerekli olan; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesinin 5.fıkrasında belirtilen “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” hükmüne, aynı maddenin 2.fıkrasındaki “ İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” hükmüne aykırı olduğundan ve yaya yolunun kaldırılarak oluşturulan yeni yapı adasının uzunluğunun planlama alanı ve çevresindeki donatılara ulaşımı olumsuz etkileyeceğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:297)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2058 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F37d.05c paftasının bulunduğu alanda, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde konut alanı kullanımı ve yol kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:4928-39) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 01.06.2018 gün ve 94272565-310.99-3576 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:298)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2019 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, (PİN:5827-15) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı hazırlanmasına ilişkin, Havza Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2018 gün ve 82302225-115.01.02-E.2630 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:299)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2020 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Denizevleri Mahallesi,  nazım imar planı F36b.17a ve F36b.17d paftaları, uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftalarının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda kent parkı kullanımında bulunan alanda işlem yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 gün ve 8/231 sayılı kararıyla kabul edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğine, Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü’nün 17.05.2018 tarih ve 9781 sayılı yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16.05.2018 tarih ve 9532505 sayılı yazı ve 21.05.2018 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.                             Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesinin 3.fıkrasına uygun olarak kaldırılan eğitim alanı kullanımı kadar eğitim alanı kullanımı oluşturulduğundan ve mülkiyet ile ilgili sorunun imar uygulaması ile çözümleneceğinden, itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO:300)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2049 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Taşkale Mahallesi, 395 ada 91 nolu parselin bulunduğu alanda, İl Sağlık Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 61646299-754-E.537 sayılı yazısına istinaden aile sağlığı merkezi kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:4911-29) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO:301)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2050 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlyasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası,  997 ada 30 nolu parselin bulunduğu alanda, İl Sağlık Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 61646299-754.E.542 sayılı yazısına istinaden aile sağlığı merkezi kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-406) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO:302)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2051 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası,  6404 ada 33 nolu parselin bulunduğu alanda, İl Sağlık Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 61646299-754.E.541 sayılı yazısına istinaden aile sağlığı merkezi kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:107-407) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.  (K.NO:303)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2078 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c  paftası,  12043 ada 6 nolu parsel, 12043 ada 1 nolu parsel ve 11892 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, park ve ticaret alanı kullanımının ticaret-turizm alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesi ile birlikte konut alanı kullanımından park alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin; (PİN: 1077-408) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığı’nın 30.05.2018 gün ve 32441223-310.01.04-E.900 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO:304)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2021 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d paftası 3258 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 31.05.2018 tarih ve 93642556-754-E.10633927 sayılı yazısı doğrultusunda, eğitim alanı kullanımının düzenlenmesine ilişkin; (PİN:1055-238) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44.  (K.NO:305)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2022 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23a.4d paftasının bulunduğu alanda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22.05.2018 gün ve 3084 sayılı yazısı doğrultusunda üstgeçitin plana işlenmesine ilişkin; (PİN:4848-61) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

45.  (K.NO:306)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2023 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Aşağıçinik Mahallesi, uygulama imar planı F36c.10b.1b paftasının bulunduğu alanda, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. 28.05.2018 gün ve 9211 sayılı yazısı doğrultusunda trafo alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:905-108) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

46.  (K.NO:307)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2024 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.4b ve F36a.15c.4c    paftaları, 1792 ada 2 ve 3 nolu parsellerin, bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 gün ve 24/562 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, konut, konut+ticaret kullanımının, özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:28801-1) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.” Plan notu eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

47.  (K.NO:308)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2025 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17b.4d paftasında, İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve (PİN: 1055-231) 7/22  sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  İlkadım Belediye Başkanlığının 09.04.2018 gün ve 94651478-301.05.03-147/E.4713 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

48.  (K.NO:309)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2026 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17b.4d paftasında, İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve (PİN: 1055-217) 7/25 sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı,  İlkadım Belediye Başkanlığının 09.04.2018 gün ve 94651478-301.05.03-147/E.4713 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, Plan notunda belirlenen yol boyu ticaret teşekkül ettiği belirlenen, bulvar, cadde ve sokakların kabulü, diğer ibarenin ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19.Maddesi f)bendine göre ilgili idare meclisince yol boyu ticaret teşekkül ettiği karar altına alınacağından plan notunda belirlenen bulvar, cadde ve sokakların kabulü, diğer fonksiyonlandırmayla ilgili ibarelerin ise aynı maddenin f-1)fıkrasına aykırı olduğundan çıkartılması şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

49.  (K.NO:310)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2027 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.4a.4a, F36c.4a.1d ve F36c.4a.1c paftaları, 654, 653, 652, 649 ve 648  nolu adaların  bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve (PİN: 905-102) 6/55  sayılı kararıyla; taşıt yolu, park ve konut kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 15.03.2018 gün ve 334775558-301.05-E.1873 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

50.  (K.NO:311)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2028 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Kıran Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.3d paftası, 8325 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve (PİN: 1055-226) 7/21 sayılı kararıyla; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı belirlenmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 09.04.2018 gün ve 94651478-301.05.03-147/E.4713 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

51.  (K.NO:312)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2029 sayılı; 19 Mayıs İlçesi sınırlarında, Karşıyaka Mahallesi, uygulama imar planı E36d.22c.2d paftası, 55 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda,  19 Mayıs Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve (PİN: 3845-13) 19 sayılı kararıyla; taşıt yolu, park, cami ve konut kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 06.04.2018 gün ve 49935936-301.05.03-E.875 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

52.  (K.NO:313)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2030 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Yenimescit  Mahallesi, uygulama imar planı G35a.04d.1a ve G35a.04a.4d paftaları, 281 ada 6 ve 7 nolu parsellerin, bulunduğu alanda, Havza  Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih ve (PİN: 26680-5) 20 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2018 gün ve 2/40 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, konut ve cami alanı kullanımının, cami, park ve otopark kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine, ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Havza Belediye Başkanlığının 12.04.2018 gün ve 82302225-115.01.06-E.1833 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, Kamulaştırma işlemlerinin İlçe Belediyesince yapılması koşuluyla kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

53.  (K.NO:314)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2031 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, 25 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı G35a.04a.2d paftası, 48 ada 36  nolu parselin, bulunduğu alanda, Havza  Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih ve (PİN: 26680-4) 19 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2018 gün ve 2/41 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, park ve ticaret+konut alanı kullanımının, yeniden düzenlenmesine, ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Havza Belediye Başkanlığının 12.04.2018 gün ve 82302225-115.01.06-E.1834 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, Kamulaştırma işlemlerinin İlçe Belediyesince yapılması koşuluyla kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

54.  (K.NO:315)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2032 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı E36c.04a.3a paftası, 293 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve (PİN: 905-104) 8/69 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.04.2018 gün ve 33477558-301.05-E.2887 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, Çevre yapılaşma düzenlemelerini olumsuz yönde etkileyeceğinden, eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

55.  (K.NO:316)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2033 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında, Şabanoğlu Mahallesi, uygulama imar planı E36c.04a.3b paftası, 208 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve (PİN: 905-105) 8/70 sayılı kararıyla; yapı adasının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.04.2018 gün ve 33477558-301.05-E.2887 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, planlama alanının çevresindeki yapılaşma hattını ve taşıt yolunun enkesitini daralttığından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

56.  (K.NO:317)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2035 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi,  uygulama imar planı F36c.03b.2a ve F36b.23c.3c paftaları 212 nolu adanın bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımının, bir kısmının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine yapılan itirazı oy çokluğu ile reddeden, Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.04.2018 gün ve 8/72 sayılı kararı,  Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.04.2018 gün ve 33477558-301.05-E.2887 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazı reddeden Tekkeköy Belediye Meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

57.  (K.NO:318)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2034 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.3d  paftası, 1508 ada 6,7,8 ve 9  nolu parsellerin, bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve (PİN: 28802-10)10/54 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 gün ve 24/558 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının, ticaret alanı kullanımı olarak  yeniden düzenlenmesine, ilişkinoy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 11.05.2018 gün ve 84211085-517.03-E.118 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, “Otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır” plan notunun eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

58.  (K.NO:319)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2036 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı  F36b.17d.3d paftası, 2463 ada 10  nolu parselin, bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve (PİN: 1055-233) 9/29 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 gün ve 4/98 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının, sosyal tesis alanı (özel yurt) kullanımına dönüştürülmesine, ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 07.05.2018 gün ve 94651478-301.05.03-177/E.5918 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

59.  (K.NO:320)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2037 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1a ve F36b.17d.2c paftaları, 360 ada 4 nolu parsel ve 378 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda,  İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve (PİN: 1055-230) 7/23 sayılı kararıyla; plan kararlarının, eski plan haklarına geri dönüştürülmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için, İlkadım Belediye Başkanlığının 09.04.2018 gün ve 94651478-301.05.03-147/E.4713 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

60.  (K.NO:321)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2038 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlıkçay Mahallesi,  uygulama imar planı 18K.1c. paftası, 394 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının düğün salonu yapılmak üzere ticaret alanı kullanımı ve otopark ihtiyacının kendi parselinde karşılanabilmesi amacıyla otopark alanı kullanımı oluşturulmasına yapılan itirazı oy birliği ile kabul eden, Çarşamba Belediye Meclisinin 06.03.2018 gün ve 24 sayılı kararı,  Çarşamba Belediye Başkanlığının 14.03.2018 gün ve 94272565-310.99-1731 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazı kabul eden Çarşamba Belediye Meclis kararı; Düzenleme ortaklık payı oranı %40 olacak şekilde otopark alanı kullanımı oluşturulması şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

61. (K.NO:322)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 2039 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi,  uygulama imar planı F36d.16c.1b Paftası, 320 ve 322 nolu adalarının bulunduğu alanda, konut, park ve taşıt yolu kullanımlarının yeniden düzenlenmesine yapılan itirazı oy birliği ile kabul eden, Kavak Belediye Meclisinin 0