SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

18.08.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

  1. (K.NO:320) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.07.2015 tarih ve 1434 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, 11894 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 2.694,56 m2yüzölçümlü, imar planında Akaryakıt ve Lpg istasyonu kullanımında olan taşınmazın Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışa sunulması düşünülmektedir.                                                                                                                            Bu nedenle; İlimiz Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi,  11894 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 2.694,56 m2 yüzölçümlü, imar planında Akaryakıt ve Lpg istasyonu kullanımında olan taşınmazın; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K.NO:321) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.07.2015 tarih ve 1482 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olup İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Kazımpaşa(Bankalar) Caddesi, Anakent İş Merkezi, No:25, Zemin Kat, İşyeri:28 adresinde bulunan ve tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 no.lu parselde 28 no.lu bağımsız bölüm olarak kayıtlı, “İşyeri” nitelikli taşınmaz ile mülkiyeti T.C. Ziraat Bankasına ait olup İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Necipbey Caddesi, Şeyh Hamza Sokak, No:16, Zemin Kat, İşyeri:2-3-4 adresinde bulunan ve tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 169 ada, 16 no.lu parselde 2, 3, 4 no.lu bağımsız bölümler olarak kayıtlı, “İşyeri-Depolu” nitelikli taşınmazın karşılıklı olarak takası düşünülmektedir.                                                                                                       Bu nedenle; mülkiyeti Belediyemize ait olup tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 no.lu parselde 28 no.lu bağımsız bölüm olarak kayıtlı, “İşyeri” nitelikli taşınmaz ile mülkiyeti T.C. Ziraat Bankasına ait olup tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 169 ada, 16 no.lu parselde 2, 3, 4 no.lu bağımsız bölümler olarak kayıtlı, “İşyeri-Depolu” nitelikli taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca karşılıklı olarak takas edilmesi ve Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K.NO:322) Protokol ve Dışilişkiler Şube Müdürlüğünün 03.08.2015 tarih ve 21 sayılı; Samsun ile Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan Krasnador Bölgesi arasında sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Samsun İli’nin tarihi ve kültürel alanlarının tanıtımının yapılarak turistik faaliyetlerinin arttırılması, uçak, gemi ve deniz seferleri ile Karadeniz Bölgesi’ne hizmet verilmesi, Tur programlarının karşılıklı olarak düzenlenmesi, gemi, uçak ve tren seferlerinin sayısında ve yolcu sayılarında artışın sağlanması, karşılıklı fahri konsolosların atanmasını sağlanarak işbirlikleri ve ulaşım, tanıtım gibi alt yapı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Samsun- Rusya arasında Sosyo Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Projesi’nin oluşturulması, Proje kapsamında Samsun Valiliği İl Özel İdaresi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortak hareket edilmesi amacıyla Ortaklık İşbirliği Protokolü oluşturulması ve gerekli onayların alınarak imza edilmesi düşünülmektedir.                                                                                                                         Bu nedenle Samsun- Rusya arasında Sosyo Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Projesi’nin oluşturulması, projenin Samsun Valiliği İl Özel İdaresi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte 5393 Sayılı Kanun’un 75. Maddesi gereğince ortak proje olarak hazırlanması, Samsun Büyükşehir Belediyesi adına ortak olarak ortaklık protokolünü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması, 2015-2016 yılları yatırım programına ek olarak anılan proje için Büyükşehir Belediye Başkanlığı Protokol ve Dışilişkiler Müdürlüğü altında tertip açılması, açılan bütçe tertibine 100.000,00 ¨ ödenek aktarılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme ve Çeşitli İşler (ARGE) Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  4. (K.NO:323) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 1798 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı 30/07/2015 tarih 1472226-1146 sayılı yazılarında “Güzergah izin belgesi kart ücreti” ile ilgili aşağıdaki Ücret tarifesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.                                                                                                                           Merkez Bölge: UYGULANAN      KOMİSYONCA KABUL EDİLEN (İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy İlçeleri) 5- Yıllık Güzergah İzin Belgesi                                                          20,00¨                                   100,00¨ Doğu Bölgesi: (Çarşamba, Terme, Salıpazarı, Ayvacık İlçeleri) 5- Yıllık Güzergah İzin Belgesi                                                              20,00¨                                    100,00¨ Batı Bölgesi: (Bafra, 19 Mayıs, Alaçam, Yakakent İlçeleri) 5- Yıllık Güzergah İzin Belgesi                                                     20,00¨                                   100,00¨ Güney Bölgesi: (Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Asarcık İlçeleri) 5- Yıllık Güzergah İzin Belgesi                                                       20,00¨                                  100,00¨
  5. (K.NO:324) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 tarih ve 3248 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 17 Nisan 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile; Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan dört  (4)  metropol merkez ilçe Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum bölgelerindeki dere ıslah çalışmalarının tek elden yürütülmesi ve can kayıplı taşkınlara sebep olmadan hızlı bir şekilde tamamlanması için;                                                               1) Kamulaştırmanın Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması,                                          2) 21.11.1981 tarih, 2560 Sayılı SASKİ Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun’un 25. Maddesi gereği bedeli Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması koşuluyla;                      a) Dere ıslah ve kamulaştırma projelerinin SASKİ tarafından yapılması,                                       b) Dere ıslahlarının SASKİ tarafından yapılması,                                                                           c) Gerektiğinde bakımı, temizliği ve işletmesinin SASKİ tarafından yapılması, hususunda SASKİ Genel Müdürlüğüne yetki verilmiş idi.                                                                  Ancak; 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyemizin hizmet alanları Onyedi (17) ilçeyi kapsayacak şekilde genişlemiş ve 79.000 ha olan alan 960.000 ha çıkmıştır.                     Buna göre; Büyükşehir Belediyemizin yeni hizmet alanlarına dahil olan ilçe merkezlerdeki belediyemiz sorumluluğundaki tüm derelerin yukarıda belirtilen maddeler değişmeksizin dere ıslah çalışmalarının SASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülmesi için yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  6. 6. (K.NO:325) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3283 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b ve F36b.22a paftaları ile uygulama imar planı F36b.21b.3b ve F36b.22a.4a paftalarının bulunduğu alanda, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla konut, yol ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 gün ve 13/240 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 21.07.2015 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.                                                                                                                                Söz konusu itiraz dikkate alınarak hazırlanan ekteki plan değişikliği uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  7. 7. (K.NO:326) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3353 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d paftası ve uygulama imar planı F36b.22d.1a paftasının bulunduğu alanda, imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin (PİN:1077-149) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-99) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  8. 8. (K.NO:327) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3279 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Taşkale Mahallesi, nazım imar planı 29L paftası ve uygulama imar planı 29L.IIa paftası, 238 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4911-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4760-14) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                        Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  9. 9. (K.NO:328) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3280 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20b paftası, 10866 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda,konut alanı kullanımının özel eğitim-bakım tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-137) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 31.07.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10. (K.NO:329) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3282 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası, uygulama imar planı F36b.17c.1c ve F36b.17c.2d paftalarının bulunduğu alanda, turizm tesis alanı kullanımı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-139) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-98) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11. (K.NO:330) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3354 sayılı; Atakum İlçesi, Çakırlar Mahallesi, F36a2 pafta, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 211, 212, 944, 945, 946, 947, 948 ve 949 no’lu parsellerin olduğu alanda Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 1.96 ha’lık alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapılmasının  kamu yararı olduğunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12. (K.NO:331) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3319 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c ve F36.17d paftaları ve uygulama imar planı F36b.17d.2c, F36b.17c.1d, F36b.17c.4a ve F36b.17d.3b paftalarının bulunduğu alanda, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunan park ve ağaçlandırılacak alan kullanımlarının kaldırılmasına ilişkin koruma amaçlı (PİN:1077-150) nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:1055-100) uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13. (K.NO:332) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3284 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22c paftası ve uygulama imar planı F36b.22c.3b paftasının bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının Akaryakıt ve LPG alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-146) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-28) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14. (K.NO:333) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3285 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.4b paftasının bulunduğu alanda, nazım imar planı ile uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla belediye hizmet alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:580-60) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15. (K.NO:334) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3286 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15a paftası, 2972 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 14.04.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, yapılan planların kıyı kenar çizgisi dikkate alınarak ilk 20 mt.lik çekme mesafesi içinde kalan alanların kamusal alan kullanımlarına ayrılması ile kent bütününe ilişkin olarak değerlendirildiğinden ve Mekansal Plan Yapım Yönetmelikteki gerekli şartları sağlamadığından reddini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16. (K.NO:335) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3287 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16b paftası, uygulama imar planı F36b.16b.4a paftası, 12375 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-140) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-61) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17. (K.NO:336) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3288 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16c paftası, 9247 ve 9284 nolu adaların bulunduğu alanda, park ve cami alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-141) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 29.07.2015 gün ve 32441223-310.01.04.01-1951 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18. (K.NO:337) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3289 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23a paftası ve uygulama imar planı F36b.23a.4d paftasının bulunduğu alanda, yönetim merkezi kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-142) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-26) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19. (K.NO:338) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3290 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.05b paftası ve uygulama imar planı F36b.05b.3d paftasının bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının Akaryakıt ve LPG alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-147) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-16) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20. (K.NO:339) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3291 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F37d.03c paftası ve uygulama imar planı F37d.03c.2a ve F37d.03c.2d paftaları, 171 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-8) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-9) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21. (K.NO:340) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3293 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c paftası, 3336 ada 2 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının bir kısmının yurt alanı kullanımına eklenmesi yanında yurt alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-148) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 03.08.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22. (K.NO:341) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3294 sayılı; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesinin; “Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin İl ve İlçelerde Belediye Meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir…” hükmü doğrultusunda,  Samsun İli, Kavak İlçesi, Kemal Kabataş Caddesi ile Şehit Nurettin Cinsoy yol güzergahının bulunduğu alanda, cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması gerekmektedir. Kemal Kabataş Caddesi ile Şehit Nurettin Cinsoy yol güzergahının bulunduğu alanlardaki görüntü kirliliğini oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği işlemlerinin yapılması ve cephe düzenlemesine ilişkin masrafların %50lik kısmının Büyükşehir Belediyesince, %25lik kısmının İlçe Belediyesince ve kalan %25lik kısmının da bina ve iş yeri maliklerinden tahsil edilmesi, tabela gibi düzenlemeye ilişkin masrafların ise bina ve işyeri maliklerinde karşılanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23. (K.NO:342) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3295 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, nazım imar planı E35d.13a paftasının bulunduğu alanda, yol, park ve rekreasyon alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-144) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Alaçam Belediye Başkanlığı’nın 21.07.2015 gün ve 58155419-310.99/487 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24. (K.NO:343) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3298 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mehmet Paşa Mahallesi, nazım imar planı F36d.17d ve F36d.17c paftaları 207, 214, 264 ve 279 nolu adaların bulunduğu alanda, park ve cami alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4940-9) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 02.07.2015 gün ve 1294 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25. (K.NO:344) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3299 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Soğukçam Mahallesi, nazım imar planı E35c.11d paftası, 1197 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu kullanımının belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-145) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 01.07.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26. (K.NO:345) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3301 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, nazım imar planı F36d.16c paftası, 383 ve 568 nolu adaların bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4940-10) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 30.04.2015 gün ve 884 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27. (K.NO:346) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3302 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1d paftası, 136 ada 626 nolu parselin bulunduğu alanda, koruma amaçlı imar planında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan alanda inşaat izni verilmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğini oy birliğiyle reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 03.07.2015 gün ve 14/54 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 03.07.2015 gün ve 94651478/301.05.03/314/8022 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu Meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28. (K.NO:347) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3303 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Yenicami Mahallesi, uygulama imar planı E35d.12c.3b paftasının bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 01.07.2015 gün ve 1/24 sayılı kararıyla; 5m’lik yol genişliğinin 7m olacak şekilde genişletilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Alaçam Belediye Başkanlığının 07.07.2015 gün ve 58155419-310.99/447 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                                         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29. (K.NO:348) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.07.2015 tarih ve 3236 sayılı; İlgi: 19 Mayıs Belediyesinin 22.04.2015 tarih 252 sayılı yazısı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca; İlgi yazıda belirtilen 19 Mayıs İlçesi Kertme Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolların mevcut imar planına göre 201.Sokak (T.N:1) ve 202. Sokak (T.N:2) yeniden düzenlenmesi teklifini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30. (K.NO:349) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.08.2015 tarih ve 3312 sayılı; 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 10.Maddesi; imar planlarının uygulanması amacıyla planların onayından sonra bütün belediyelerin, kendi mali olanaklarını da göz önünde bulundurarak 5 yıllık imar programlarını hazırlamakla yükümlü kılmaktadır. Şehrimizin kent bütünü revizyon ve ilave uygulama imar planlarının onanmasından sonra hazırlanan 1, 2, 3, 4, 5. beş yıllık imar programlarının süreleri dolmuş olduğundan 6. beş yıllık imar programı hazırlanmış bulunmaktadır. 3194 Sayılı İmar Yasasının 10. Maddesi uyarınca hazırlanan ekli 6. beş yıllık imar programını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Plan ve Bütçe  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31. (K.NO:350) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1108 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25b paftası ve uygulama imar planı F36d.25a.3b paftası, 143 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, gençlik merkezi yapılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4929-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve (PİN:4932-5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Asarcık Belediye Başkanlığı’nın 26.03.2015 gün ve 288 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 10.08.2015 tarih ve 2944 sayılı; Yol yapım malzemesi alımı (Asfalt Bitümü) işinde kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.’den 10.000.000,00 (Onmilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası  A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yeralan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.