SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

19.01.2009 Meclis Kararları


 1. Geçen toplantıya ait 12 OCAK 2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:2) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 26 sayılı; Atakum Belediyesi sınırında, nazım imar planı F36b.16c paftasında, 64 parselin bulunduğu alanda 02.01.2009 tarih ve M.55.OSBB.5.01.81.08 sayılı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısını doğrultusunda mera ve Belediye Hizmet Alanı kullanımının Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:3) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 1924 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.21b paftasında Kuşçulu Köyü, 10916 ada 1 ve 2 parsel, 10917 ada 1 parsel, 10918 ada 1 parsel, 10919 ada 1 numaralı parsellerin bulunduğu alanda; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.12.2008 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:4) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 9 sayılı; Gazi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi uygulama imar planı F36b.22c.1c paftasında demiryolu güzergahına uygun olarak kavşak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:5) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 1945 sayılı; Çatalçam Belediye sınırlarında, Yeşilyurt Mah. nazım imar planı F36a.09d paftasında 333 nolu parselde su deposunun bulunduğu alanda ilave nazım imar planı ile belediye hizmet alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Çatalçam Belediye Başkanlığı'nın 08.02.2008 gün ve M.55.7.ÇAT.0.11.77 sayılı yazısıyla belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı teklifinin ve plan açıklama raporu, parselin tamamı Büyükşehir Belediye Hizmet alanı kullanımına ayrılması şeklinde uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:6) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 1917 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2008 tarih ve B.09.0.TAU.0.17.00.00-9966 sayılı yazısıyla CAMPAŞ A.Ş ait Gemi Bağlantı ve Şamandıra sistemine yönelik yeni Liman ve Römork Barınağı ve Geri Sahası yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır. Sözkonusu Bakanlık tarafından onaylanacak plan ile ilgili Bakanlığa yapılan başvuruda talep edilen gemi bağlantı ve şamandıra sistemine yönelik yeni liman ve römork barınağı ve geri sahası yapılması ile ilgili hazırlanan planın nazım imar planı açısından ve 3194 sayılı yasanın 8/b maddesince uygun olduğu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:7) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 1919 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırında, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün 18.12.2008 tarih ve B.09.4.İLM.4.55.00.10/754.12.110-5839 sayılı yazısıyla 3715 nolu parselde Cengiz Enerji'ye ait iskele ve dolgu alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır. Sözkonusu Bakanlık tarafından onaylanacak plan ile ilgili Bakanlığa yapılan başvuruda talep edilen iskele ve dolgu alanına ilişkin hazırlanan planın nazım imar planı açısından ve 3194 sayılı yasanın 8/b maddesince uygun olduğu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:8) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 1955 sayılı; Kutlukent Belediyesi sınırında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2008 tarih ve B.09.0.TAU.0.17.00.00-10215 sayılı yazısıyla Petrol Ofisi dolum tesislerine akaryakıt dolum ve dağıtım tesisine deniz yoluyla akaryakıt temini sağlayacak deniz boru hattı ve gemi bağlantı şamandıra sistemine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır. Sözkonusu Bakanlık tarafından onaylanacak plan ile ilgili Bakanlığa yapılan başvuruda talep edilen Petrol Ofisi Dolum Tesislerine akaryakıt dolum ve dağıtım tesisine deniz yolu ile akaryakıt teminini sağlayacak deniz boru hattı ve gemi bağlantı şamandıra sistemine ilişkin hazırlanan planın nazım imar planı açısından ve 3194 sayılı yasanın 8/b maddesince uygun olduğu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:9) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 1973 sayılı; Yeşilkent Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36b.21a.2a, F36b.21a.1b, F36b.16d.4c ve F36b.16d.3d paftalarında bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.12.2008 tarih ve 23/464 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; jeolojik etüd sonuçlarına göre kullanım kararlarının belirlenmesine yönelik ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 29.12.2008 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:10) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 13 sayılı; Gazi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.2b ve F36b.22b.3c paftalarında, Bahçelievler Mahallesi 7940 ada, 19 ve 4 nolu parseller, 880 ada 1 parsel ve 881 ada 1 parsel, Mert ırmağı ile 4118 nolu ada arasında kalan tescilsiz alanın bulunduğu alanda Gazi Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 23/63 sayılı kararıyla konut alanı, park ve yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Gazi Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.GAZ.0.10/350 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 7940 ada, 22 parseldeki B-5 yapılaşma koşulunun, kütle ölçüleri ile birlikte mevcut yapılaşma hakkı olan BL-5 şeklinde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 11. (K.NO:11) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 14 sayılı; Gazi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.2b paftasında, Tepecik Mahallesi 10265 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda Gazi Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 23/65 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2008 tarih ve 16/333 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; TAKS:0.35 ve E:2.00 yapılaşma koşullu yurt alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Gazi Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.GAZ.0.10/350 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapılaşma koşullarının çevredeki konut yapılaşma koşullarına uygun olarak E:1.20 TAKS:0.20 olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 12. (K.NO:12) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 17 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftasında Selahiye Mahallesi 464 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 22/83 sayılı kararıyla Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun onayından sonra geçerli olmak üzere iki kütle arasındaki bahçe mesafesinin 5 nolu parselin güney kısmına kaydırılarak her iki kütle alanının toplamı kadar 4 katlı tek bir kütle işlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve 2008/M.55.7.İLK.0.10-676 yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:13) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 16 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.4d paftasında Samsun Merkez tapulaması Cedit Mahallesi 7275 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 22/82 sayılı kararıyla ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut kullanımlı parselin batı sınırından 2m çekme verilip geri kalan kısmının tamamına blok nizam 5 katlı kütle işlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve 2008/M.55.7.İLK.0.10-676 yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeniyle eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:14) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 12 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.4c, F36b.22d.4d, F36c.02a.1a, F36c.02a.1b ve F36c.01b.2b paftalarının bulunduğu alanda mezarlık alanı belirlenmesinin yanında, belediye hizmet alanı, korunacak bahçe alanı, konut alanı, yol ve park alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin Canik Belediye Meclisinin 03.07.2008 gün ve 15/54 sayılı kararı ile kabul edilen ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin12.09.2008 gün ve 16/343 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından yapılan itirazı oy birliğiyle reddeden Canik Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 22/76 sayılı kararı, Canik Belediye Başkanlığının 04.12.2008 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-08-20-296 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:15) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 10 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.2c, F36b.23d.1d, F36b.23d.4a ve F36b.22c.3b paftalarında Teknepınar Köyü 6398, 6399, 6400, 6401 ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 ve 11 nolu parseller, 6404 ada 26 nolu parsel, 5 ada 1, 2, 3, 4, 5,6, 9, 10,11, 12, 13 ve 14 nolu parseller ve 1941 adanın bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 22/74 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2008 tarih ve 21/443 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut kullanımının ticaret alanı ve park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.12.2008 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-08-20-296 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:16) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 11 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.03a.4a paftasında Teknepınar Köyü 2475 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 22/75 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 18/376 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; cami alanı belirlenmesi yanında konut adalarının orman sınırına ve yolun mevcut durumuna göre düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.12.2008 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-08-20-296 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, kavşakta yer alan adadaki yapı yaklaşma sınırının diğer adalarda olduğu gibi 5 metreden 10 metreye çıkartılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasının, uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:17) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 21 sayılı; Kutlukent Belediye sınırlarında, uygulama imar planı 19 Mayıs Mahallesi, F36c.04a.1c paftasında, 405 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 01.12.2008 gün ve 21/51 sayılı kararıyla; H:12.50m bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının, H:15.50m yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 24.12.2008 gün ve 2625 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapılaşma haklarını artırıcı nitelik taşıması nedeniyle eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:18) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 22 sayılı; Kutlukent Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Şabanoğlu Mahallesi, F36c.0ba.4a paftasında, 219 ada, 3 nolu parselin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 01.12.2008 gün ve 21/52 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 18/378 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; akaryakıt istasyonu kullanım kararına LPG eklenmesine ve H:5.50m yapılaşma hakkının H:6.50m olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 24.12.2008 gün ve 2625 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:19) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 23 sayılı; Tekkeköy İlçesi 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Tekkeköy Belediye Meclisinin 05.12.2008 gün ve 29/119 sayılı kararıyla; oybirliği ile kabul edilmiş olup Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.12.2008 gün ve 2747 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:20) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 2 sayılı; Atakent Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.4b, F36a.20b.4a, paftalarında, Alanlı Mahallesi 5728 ada, 5730 ada ve 5731 ada 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakent Belediye Meclisinin 02.12.2008 gün ve 16/25 sayılı kararıyla; konut adaları arasındaki 10m en kesitli trafik yolunun kapatılarak, E:0.70 yapılaşma koşullu konut alanına dahil edilmesi, kapatılan yolun karşılığı olarak konut alanının bir kısmının park alanına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakent Belediye Başkanlığının 02.12.2008 gün ve 2008/389 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeniyle eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:21) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 1 sayılı; Atakent Belediye sınırlarında, uygulama imar planı
  • F36a.15c.3d paftasında, 293 ada, 1-2 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2007 gün ve 187 sayı ile onaylanan tadilattaki, kütle ebadı, revizyon imar planına işlenmemiştir. Bu parsellerdeki kütle ebadı önceki plan tadilatına göre işlenmesine,
  • F36a.20b.2b paftasında, 259 ada 10 numaralı parselde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonuna ait kütle ve çekmeleri plana işlenmemiştir. Yapılan düzenleme ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisince 11.05.2007 gün ve 186 sayı ile onaylanan plana göre alan düzenlenmesine,
  • F36a.15c.3c ve F36a.20b.2b paftasında, 1522 ada 4-5-6 numaralı parsellerde, 16.11.2007gün ve 427 sayılı ile Büyükşehir Belediyesince onaylanan değişiklikte yapılan düzenleme revizyon imar planına işlenmemiştir. Onaylanan imar planı değişikliği tekrar imar planına işlenmesine,
  • F36a.20c.2c paftasında, 347 ada da bulunan ilköğretim alanı ile ilgili Büyükşehir Belediyesince 12.07.2007 gün ve 285 sayı ile onaylanan imar planı değişikliği yine revizyon imar planına işlenmemiştir. Çekme mesafelerinin 5 m olduğu düzenleme önceki plan değişikliğine göre tekrar düzenlenmesine,
  • F36a.20b.2a ve F36a.20b.2d paftasında, 391 ada 10 parselde, Büyükşehir Belediyesince 11.05.2007 gün ve 185 sayı ile onaylanan kütlelere yönelik yapı yükseklikleri ve ebatları onaylanan plan tadilatına göre düzenlenmesine,
  • F36a.20b.2b paftasında, 337 ada 1 numaralı parselde, 25.11.2004 gün ve 5 sayı ile red edilen plan tadilatı sehven revizyon imar planına işlenmiştir. Bu yanlışlığın düzeltilmesi için, red edilen plan tadilatının eski hali imar planına işlenmesine,
  • F36b.16a.1a paftasında, 471 ada, 1, 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellere işlenen kütlelerde yeniden düzenleme yapılmıştır. Bu kütlelerle ilgili 20.01.2006 gün ve 22 sayı ile plan tadilatı onaylanmıştır. Bu tadilatta önerilen kütleler parsellerin arka sınırına yaklaştırılmıştır. Ancak revizyon imar planında kütlelere arka bahçeden çekme verilmiştir. Bu adada komşu parsellerinde arka bahçeleri sıfır olduğundan, revizyon imar planındaki kütle şekilleri korunmasına ancak, arka bahçeye kadar yaklaştırılarak tekrar düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğinde kütlelerin alan ölçülerinin kaldırılması,
  • F36a.20b.1b paftasında, 443 adada 26.10.2000 gün ve 9 sayı ile onaylanan imar planı değişikliğinin işlenmesine,
  • F36a.20a.2d, F36a.20a.2c, F36a.20b.1d, F36a.20b.4a, F36a.20a.3b, F36a.20a.3a paftalarına giren yaklaşık 34 hektarlık alanda, mevcut onaylı tescilli parselasyon planının sayısal imar planına uygun hale getirilmesi kabul edilerek; Orman alanlarına yönelik plan değişikliklerini içeren teklifin uygun görülmeyerek eski plan haklarına uygun onaylanmasına, Atakent Belediye Başkanlığının 02.12.2008 gün ve 2008/389 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilen, Atakent Belediye Meclisinin 02.12.2008 gün ve 16/24 sayılı kararının yukarıdaki şekilde değiştirilerek uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:22) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 18 sayılı; Kurupelit Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15d.2b, F36a.20a.1a ve F36a.20a.1d paftalarında, Büyükoyumca Köyü 1653 ada 8 parsel, 5531 ada, 5535 nolu adaların bulunduğu alanda Kurupelit Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 18/37 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 18/382 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Belediye Hizmet Alanı ve ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kurupelit Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.KUR.0.10.1350 yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:23) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 19 sayılı; Kurupelit Belediye uygulama imar planı F36a.15d.3d paftasında, Büyükoyumca Köyü 8051 adanın bulunduğu alanda yapılan plan değişikliğini imar planı değişikliğine ihtiyaç kalmadan imar uygulaması ile İdare Mahkemesi kararı yerine getirildiği gerekçesiyle oybirliği ile reddeden Kurupelit Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 18/38 sayılı kararı, Kurupelit Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.KUR.0.10.1350 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:24) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 20 sayılı; Kurupelit Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4c paftasında, Büyükoyumca Köyü 1794 ada 10 parselin bulunduğu alanda Kurupelit Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 18/39 sayılı kararıyla ayrık nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.50 yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımının raylı sistem güzergahı yönünde genişletilmesine ilişkin oybirliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kurupelit Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.KUR.0.10.1350 yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:25) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 1946 sayılı; Çatalçam Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09d.1c ve F36a.09d.1d paftalarında Yeşilyurt Mahallesi, 333 nolu parselde su deposunun bulunduğu alanda Çatalçam Belediye Meclisinin 08.02.2008 gün ve 4/9 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı belirlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen ilave uygulama imar planı Çatalçam Belediye Başkanlığı'nın 08.02.2008 gün ve M.55.7.ÇAT.0.10.121 sayılı yazısıyla belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı onaylandıktan sonra görüşülmesi için eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:26) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 3 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4d paftalarında Mimar sinan Mahallesi 174 ada, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 21/60 sayılı kararıyla; ayrık nizam ve blok nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut kullanımlarının, toplam inşaat haklarında artış olmayacak şekilde birleştirilerek, TAKS:0.20 E:1.32 ve hmax:24.50m yapılaşma koşullu konut kullanımı belirlenmesine ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.ATB.0.10/199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, çevre ve ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeniyle eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:27) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 4 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mah. uygulama imar planı F36b.16a.1b ve F36b.16a.1c paftalarında 2086 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 21/61 sayılı kararıyla; Atakum Belediye Meclisinin 06.05.2006 tarih ve 44 sayılı kararını iptal eden Samsun İdare Mahkemesinin kararını yerine getirmek amacıyla ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut ve ticaret alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.ATB.0.10/199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:28) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 5 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.2d paftasında Küçükkolpınar Mah. 8021 ada 1 parsel, 8022 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 8539 ada 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 21/62 sayılı kararıyla; TAKS:0.20 E:1.25 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının, parsellerin birleştirilerek Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 42/1 maddesinden yararlanılarak tek ada oluşturulması, diğer parsellerin E:1.48 yapılaşma koşullu (TAKS:0.20 dolu kullanılması kaydıyla) konut kullanımında düzenlenmesi, park ve otopark alanları düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.ATB.0.10/199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, çevre ve ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeniyle eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:29) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 6 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.2b paftasında Balaç Köyü 9404 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 21/63 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 18/383 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;, E:1.25 yapılaşma koşullu ticaret kullanımında olan alanın yurt kullanımına dönüştürülmesi, yapılaşma koşulunun ise Samsun İmar Yönetmeliğinin 42/1 maddesinin uygulanmış hali olan TAKS:0.20 E:1.49 olarak belirlenmesine ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.ATB.0.10/199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapılaşma hakkının mevcut yapılaşma hakkı olan E:1.25 olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:30) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 7 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4a paftasında 8440 ada 2 nolu parsel, 8435 ada 2 nolu parsel, 118 ada 38 nolu parsel, 8440 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 21/64 sayılı kararıyla; PTT Tesisleri kullanımındaki alanın bir miktar büyültülerek diğer hisselerinin toplanması ve BHA kullanımındaki alanın park kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.ATB.0.10/199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:31) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/05/2009 tarih ve 8 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3a paftasında Cumhuriyet Mahallesi 88 ve 468 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.12.2008 gün ve 21/65 sayılı kararıyla; taşıt yoluna trafo işlenmesi ve taşıt yolunda cep otoparkı düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.12.2008 gün ve M.55.7.ATB.0.10/199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yollarda trafo alanlarının ayrılması yaya ve taşıt trafiği açısından sakıncalı olacağından eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:32) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 16/12/2008 tarih ve 188 sayılı; Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet cenaze hizmet aracı alınmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:33) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 19/12/2008 tarih ve 1728 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 2009 yılı geçici işçi vize cetvelinin onaylanmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:34) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 25/12/2008 tarih ve 1737 sayılı; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 44.maddesi gereğince; 2009 yılında sözleşme personel olarak istihdam edilecek olan ekli listede belirtilen personelin ücretlerinin belirlenmesinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:35) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 tarih ve 10 sayılı; Zabıta ve İtfaiye Personelinin fazla mesai ücretleri;1. Zabıta Personeline : 245 TL, 2. İtfaiye Personeline :285 TL olarak tespitinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:36) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18/12/2008 tarih ve 2264 sayılı; Gazi Belediye Başkanlığı 24.09.2008 tarih, 0.10/303 sayılı yazısında; mülkiyetleri Belediyelerine ait ekli listede belirtili muhtelif hisse ve taşınmazların satışları için Encümenlerine yetki verilmiş olduğunu ve bu satışların gerçekleşebilmesi için de Belediyemizin muvafakatini talep etmektedir. 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasının hangi usul ve esaslara göre yapılacağına açıklık getiren, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2008/34 Sayılı Genelgesi'nin 3.maddesi uyarınca; 'İlk kademe belediyelerinin birleştirilmesi suretiyle yeni kurulan ilçelerdeki belediyelerde taşınmaz mal satışının Büyükşehir Belediyesi'nin onayı ile yapılacağı' hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle, mülkiyetleri Gazi Belediyesi'ne ait ekli listede belirtili muhtelif taşınmazların satışlarına muvafakat verilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 37. (K.NO:37) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/12/2008 tarih ve 2318 sayılı; Kurupelit Belediye Başkanlığı 15.12.2008 tarih, 0.10.1350 sayılı yazısında; mülkiyetleri Belediyelerine ait ekli listede belirtili muhtelif taşınmazların satışları için Meclislerince karar alınmış olduğunu ve bu satışların gerçekleşebilmesi için de Belediyemizin muvafakatini talep etmektedir. 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasının hangi usul ve esaslara göre yapılacağına açıklık getiren, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2008/34 Sayılı Genelgesi'nin 3.maddesi uyarınca; 'İlk kademe belediyelerinin birleştirilmesi suretiyle yeni kurulan ilçelerdeki belediyelerde taşınmaz mal satışının Büyükşehir Belediyesi'nin onayı ile yapılacağı' hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle, mülkiyetleri Kurupelit Belediyesi'ne ait aşağıdaki listede belirtilen muhtelif taşınmazların satışlarına muvafakat verilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
  Sıra No Ada / Parsel Büyüklüğü ( m² ) Hisse Oranı
  1 8049/14 534.95 m² Tam
  2 8094/3 924.00 m² Tam
  3 8225/15 692.93 m² Tam
  4 11144/1 594.86 m² Tam
  5 11145/1 534.07 m² Tam
 38. (K.NO:38) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/12/2008 tarih ve 1941 sayılı; Gazi Belediye Başkanlığı 20.10.2008 tarih, 0.13-24921 sayılı yazısında; mülkiyetleri Belediyelerine ait tapuya Kılıçdede Mahallesi, 3079 ada, 9 nolu parselde kayıtlı binada yeralan 2adet işyeri ile 2 adet meskenin satışları için Encümenlerine yetki verilmiş olduğunu ve bu satışların gerçekleşebilmesi için de Belediyemizin muvafakatini talep etmektedir. 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasının hangi usul ve esaslara göre yapılacağına açıklık getiren, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 2008/34 Sayılı Genelgesi’nin 3.maddesi uyarınca; ‘İlk kademe belediyelerinin birleştirilmesi suretiyle yeni kurulan ilçelerdeki belediyelerde taşınmaz mal satışının Büyükşehir Belediyesi’nin onayı ile yapılacağı’ hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle, tapuya Kılıçdede Mahallesi, 3079 ada, 9 nolu parselde kayıtlı binada yeralan mülkiyetleri Gazi Belediyesi’ne ait 2 adet işyeri ile 2 adet meskenin satışlarına muvafakat verilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
  Bağ.Bölüm No Kullanım amacı Büyüklüğü
  4 İşyeri 158.00 m²
  5 işyeri 158.00 m²
  10 Mesken 127.00 m²
  11 Mesken 127.00 m²
 39. (K.NO:39) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01/12/2008 tarih ve 3126 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.birleşim 12.09.2008 tarih ve 364 nolu kararı gereğince; Altyapı Koordinasyon Merkezi Zemin Tahrip Bedeli ile ilgili ücret tarifesi; AYKOME Yönetmeliğinin 8.Maddesinin 1.Fıkrası çerçevesinde 17.09.2008 tarih ve 2008/01 no’lu Üstkurul toplantısında görülüşmüş,2008/1-1 karar ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2008/1-2 sayılı kararı ile kabul edilen ekli Altyapı Koordinasyon Merkezi Zemin Tahrip bedeli ücret tarifesi teklifinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO:40) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2008 tarih ve 1823 sayılı; Kurupelit Belediye sınırlarında nazım imar planı F36a.15c paftasında Büyükoyumca Köyü, 1639 ada, 6 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.11.2008 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun, ada ve çevre yapılaşma düzenine aykırı nitelik taşıması nedeniyle reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO:41) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2008 tarih ve 1416 sayılı; Gazi Belediye sınırlarında F36b.22b.3c ve F36b.22b.2b paftalarında, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesi 16.10.2007 gün ve 392 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yürütmeyi durdurma kararı içeren Samsun 2. İdare Mahkemesinin 23.07.2008 gün ve 2008/413 esas nolu kararı yerine getirmek amacıyla uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO:42) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adem BEKTAŞ’ın; 5747 Sayılı Kanun ile Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam ve Taflan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Atakum ilk kademe belediyesine katılmış, Atakum merkez olmak ve 26 adet köyün bağlanması ile Samsun İlinde Atakum İlçesi oluşturulmuştur. Bu bağlamda; ilçemiz için kaymakamlık ve kaymakamlığa bağlı ilgili müdürlükler oluşturulmuştur. Kurulan kaymakamlığa ve müdürlüklere yer bulunmasına yönelik çalışmalar sonucunda; belirli bir kısmı Belediye binamızın üst katında faaliyet göstermesi sağlanırken bazı birimler ise dağınık bir şekilde farklı binalarda çalışmalarına devam etmektedirler. İlçe teşkilatına ait tüm birimlerin bir arada bulunmasını sağlamak amacına yönelik Hükümet Binası için Atakum Belediyesi, Atakum Kaymakamlığı ve Samsun Valiliği tarafından yapılan çalışma sonucunda ihtiyacı karşılayacak büyüklükteki en uygun alanın Belediye Binası kuzeyindeki İller Bankasına ait 5059 ada 5 nolu parselin olduğu tespit edilmiştir. İlgili parsel üzerinde İller Bankasına ait lojmanlar ile birlikte yeni bölge müdürlüğü binası bulunmaktadır. Lojmanlar ile Belediye Binası arasında kalan alanda Kaymakamlık yapılmasına uygun geniş bir alan bulunmaktadır. Alanın büyük bir kısmı İller Bankasına aittir. Belediye binamızın da burada bulunması ve tüm birimlerin aynı yerde faaliyet göstermesi ile gerek çalışma gerekse vatandaşa olan hizmeti en iyi ve hızlı bir şekilde sağlanması açısından ilgili parsel üzerinde imar planında Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık Hükümet Binası) oluşturulmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliğine muvafakat konusunda yapılan yazışmalar sonucunda İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunmuş ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri kurum tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu alanda Resmi Kurum Alanı ayrılması ve Kaymakamlık ile BHA’na ana yol ile bağlantının sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

(09 Şubat 2009 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’ toplantı kapatıldı.)