SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

20.11.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

 1. (K.NO:469) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 4500 sayılı; 6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk sınırlarının genişlemesi ve mevcut teşkilat şemamızda yapılan değişiklikler sonucunda “Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği”nin revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
  Bu nedenle Samsun Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin Estetik Kurulun Oluşumu başlıklı 5.maddesinin yazımız ekindeki şekilde yeniden düzenlenmesini uygun gören, İmar ve Şehircilik, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu
 2. (K.NO:470)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4597 sayılı; Atakum İlçesi Belediye  sınırlarında, F36.a3 paftasının bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1076-10) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır. 
  Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:471)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4549 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye  sınırlarında, F37a4 paftasının bulunduğu alanda, turizm tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1076-11) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:472)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4550 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21c paftası ve uygulama imar planı F36b.21c.1c, F36b.21c.2d ve F36b.21c.4a ve F36b.21c.4a paftalarının bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-165) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-117) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:473)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4551 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17d paftası ve uygulama imar planı F36b.17d.3a paftasının bulunduğu alanda, zabıta alanı kullanımının konut alanı kullanımına çevrilmesi yanında konut alanından gelen yoğunluğun karşılığı sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:1077-166) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-118) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:474)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4554 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasının bulunduğu alanda, ada kenarında düzenleme yapılmasına ilişkin (PİN:580-66) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. 
  Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonların raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:475)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4555 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftası ve uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum alanlarının faaliyete geçmesiyle trafik güvenliği açısından servis yolu oluşturulması ve 15 metrelik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-167) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-67) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:476)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4556 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası, 4720 ada 26  nolu parselin bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda konut alanı kullanımının yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-168) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:477)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4557 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda sağlık alanı, park ve yeraltı otoparkı  alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-169) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:478)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4560 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Samsun-Ankara karayolu güzergahı üzerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 28.08.2015 gün ve 171368 sayılı yazısı doğrultusunda, kamulaştırma planına uygun olarak yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-119) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 
hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:479)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4561 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b paftası ve F36b.21b.1b paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda meydan kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-170) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-120) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:480)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4562 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Toptepe Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftasının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesi Kararının yerine getirilmesi amacıyla konut, yol ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-171) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 12.08.2015 gün ve 22510021-622-E.82680 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, İdare Mahkemesi kararı ile Canik Belediyesi tarafından hazırlanan revizyon imar planı kapsamında değerlendirme yapılarak, planla ilgili içerik kısmın konusuz kaldığı gerekçesi ile yapılaşmaya uygun olmaması, sosyal ve teknik alt yapı gereksinimlerinin karşılanmamasının fizik durum nedeni ile mümkün olmadığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:481)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4564 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.09d paftası, 18 ada 53 ve 54 nolu parsellerin bulunduğu alanda, spor alanı kullanımının büyültülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:6588-9) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı’nın 03.08.2015 gün ve 94488807.310.99 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:482)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4565 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d ve F36b.22c paftaları, 11597 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-172) nazım  imar planı değişikliği için Canik Belediyesi’nin 08.10.2015 gün ve 22510021-622-E.88676 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:483)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4569 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftası, 641 ada 10 parselin bulunduğu alanda, büfe  ve park alanı kullanımının  yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-173) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 26.08.2015 gün ve 30673830-754.E.1461-4798 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, park alanı bütünlüğünü bozması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:484)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4570 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.4c paftası,  1320 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 03.09.2015 gün ve 13/42 (PİN:4848-29) sayılı kararıyla; ağaçlandırılacak alan kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.09.2015 gün ve 11547413-301.03-E85759 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı kararlarına aykırı olması nedeni ile eski plan haklarının dönüşüm sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanması, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:485)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4572 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Göçkün Mahallesi, uygulama imar planı  E35d.13a.4c ve E35d.13a.4b paftalarının bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 31 (PİN:905-18) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2008 tarih ve 17/342 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve rekreasyon alanı kullanımının yol ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alaçam Belediye Başkanlığının 08.10.2015 gün ve  58155419-310.99/723 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:486)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4573 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesinin; “Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin İl ve İlçelerde Belediye Meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir…” hükmü doğrultusunda Ayhan Şahenk Meydanı sahil parkı karşısı ve Çatak Deresinin her iki tarafında bulunan binaların,   bulunduğu alanda bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması gerekmektedir. 
Ayvacık Belediye Meclisinin 01.10.2015 gün ve 25 sayılı kararıyla, cephe düzenleme çalışmaları yapılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen  meclis kararı Ayvacık Belediye Başkanlığının 09.10.2015 gün ve 25807368-250-867 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Bu nedenle yukarıda tanımlanan alanlarda bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlemlerine ilişkin masrafların %50lik kısmının Büyükşehir Belediyesince, %25lik kısmının İlçe Belediyesince ve kalan %25lik kısmının da bina ve iş yeri maliklerinden tahsil edilmesi, tabela gibi düzenlemeye ilişkin masrafların ise bina ve işyeri maliklerinde karşılanması şartıyla yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:487)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4574 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Yenimahalle Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05d.3d paftası, 81 ada 85 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve (PİN:607-18) 40 sayılı kararıyla; parsel sınırına göre konut alanı ve 10m enkesitli yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 15.10.2015 gün ve 37035960-4092  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:488)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4575 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, Fenk Mahallesi ve Yalı Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.3b, F37c.05d.3a, F37c.05d.3b ve F36c.05c.4a paftalarının bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 23.10.2015 gün ve (PİN:607-19) 46 sayılı kararıyla; trafo yerlerinin belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 27.10.2015 gün ve 37035960-4151  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yerinde mevcut olan 2 adet trafonun plana işlenmesinin kabulü, park alanlarından ayrılan 6 adet trafo yerinin karşılığında sosyal ve teknik donatı alanı ayrılmadığından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:489)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4576 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.3c paftası, 54 ada 29 ve 43 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve (PİN:607-20) 55 sayılı kararıyla; park ve konut alanı kullanımının belediye hizmet alanı ve park alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 04.11.2015 gün ve 37035960-4185 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, mevcut plan hakları da dikkate alınarak, E:1.40 ve 4 katı geçmeyecek şekilde yapılaşma koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:490)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4577 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Fenk Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05d.3b paftası, 90 ada 6, 7 ve 28 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve (PİN:607-21) 54 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı kullanımının resmi kurum alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 04.11.2015 gün ve 37035960-4186  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma koşulları dikkate alınarak 6 kat ibaresinin eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:491)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4578 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1c paftası, 3336 ada 2 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.10.2015 gün ve (PİN:1055-111) 18/70 sayılı kararıyla;Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 17/340 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; TAKS:0.30yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının yurt alanı kullanımına eklenerek TAKS : 0. 35 yapılaşma koşullu yurt alanı kullanımı şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun  görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 16.10.2015 gün ve 94651478 / 301.05.03/ 444/ 12320 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:492)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4579 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.3a ve F36a.20b.3d paftaları, 10866 ada 3 no’lu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2015 gün ve (PİN:580-64) 20/68 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 17/328 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; TAKS:0.25 yapılaşma koşullukonut alanı kullanımının TAKS:0.30 yapılaşma koşullu özel eğitim-bakım ve rehabilitasyon merkezi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 84211085-517.03-262 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:493)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4580 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.2b, F36b.16c.2c ve F36b.16c.3b paftaları, 9284 ve 9247 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2015 gün ve (PİN:580-63) 20/67 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 17/336 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve cami alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 84211085-517.03-262  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:494)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4582 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.04a.1b paftası,  165 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 19.10.2015 tarih ve 19/129 (PİN:905-22) sayılı kararıyla; Bayraktar Caddesinin imar parselini bölerek devam etmesini sağlayan düzenlemenin bedelsiz terkini ve çekme mesafelerinin mevcut yapılaşmaya uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve  33477558-301.05-E.118/5728 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:495)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4583 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Müstecep Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve 76 sayılı kararıyla;  Müstecep  Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 87527914-301.05/954 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:496)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4584 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Şeyhören Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve 77 sayılı kararıyla;  Şeyhören  Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 87527914-301.05/954 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:497)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4585 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana Mahallesi, uygulama imar planı 21L-III paftası, 979 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve (PİN:912-14) 75 sayılı kararıyla; ikiz nizam 5 kat ve ikiz nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının mevcut trafo alanı yeniden düzenlenerek KAKS:2.18 TAKS:0.40 bir kısmının Yençok:15.50 yükseklikte bir kısmının Yençok:12.50 yükseklikte yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 87527914-301.05/954 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:498)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.10.2015 tarih ve 4476 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca; 
1-) İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yollun mevcut imar planına göre 1809.Cadde (T.N:242) olarak isimlendirilmesi,
2-) Çarşamba İlçesi Yeşilırmak Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 274. Sokak (T.N:7) isminin mevcut imar planına göre Şehit Piyade Er Yılmaz Baş Sokak (T.N:7) olarak isimlendirilmesi, 
3-) Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi,
4-) Tekkeköy İlçesi Selyeri, Pınar, Çay, Çinik, Çayleyik  ve Yavuzlar Mahallelerinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:499)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 4482 sayılı; 
İlgi            : (a) İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 20/10/2015 tarih 12526 sayılı yazısı 
:  (b) İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 20/10/2015 tarih 12527 sayılı yazısı
5393 sayılı belediye kanunun birleşme ve katılma ile ilgili   8. Maddesinde “…Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır….” denilmektedir.
İlgi (a) yazıda belirtildiği üzere Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kerimoğlu ve Dere Kümelerinin(Mevkilerinin) idari yönden buradan ayrılarak İlimiz Tekkeköy İlçesi Çayırçökek Mahallesine bağlanması Tekkkeköy Belediye Meclisinin 07/10/2015 tarih 18/126 sayılı kararı ile kabul edilmiş; 
İlgi (b) yazıda belirtildiği üzere Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kışladeresi ve Yayla Mahallesi Kırancak Kümelerinin(Mevkiilerinin) idari yönden buradan ayrılarak İlimizTekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesine bağlanması Tekkkeköy Belediye Meclisinin 07/10/2015 tarih 18/125 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, idari bağlılık değişikliğini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO:500)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2015 tarih ve 4589 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca; 
Tekkeköy İlçesi Çinik Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:501)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 4063 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Göçmenler Mahallesi, nazım imar planı G35a.09a pafta, 224 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, idare mahkemesi kararı ile imar planı kullanım kararları iptal edilen alanda akaryakıt istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:5827-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 28.08.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu değiştirilerekYENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE DAİRESİNE İADESİ oybirliği ile kabul olundu.

 

 

(08 Aralık 2015 Salı günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.40’da toplantı kapatıldı.)