SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

2015-2016 Dönemi Isı Yakıt Programı


2872 sayılı Çevre Kanunu, “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” ve “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsanmaları doğrultusunda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 2010/14 Nolu Hava Kirliliği Kontrolü konulu Genelgesinde, hava kirliliği bakımından; İlimiz merkez ve merkez ilçeleri 1. Derecede kirli ilçeler kapsamında değerlendirilmiştir. Bu nedenle Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen hedef sınır değerlerinin sağlanması ve hava kirliliğinin toplum ve çevre sağlığını etkilememesi için ilimizde 2015-2016 Isınma Döneminde uygulanacak program 2015-15 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile açıklanmıştır.


Bu karara göre;

 

 • Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 oC nin üzerinde olduğu günlerde kömürlü kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır.

 

 • Tüm kamu, kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalarda kömürlü kaloriferlerin sürekli yanması için tedbir alınacaktır.

 

 • Katı yakıt kullanılan kalorifer ve sobaların sönmesi halinde ilk yanma saatleri 04:00 -05:00 arasında olacaktır. Uygulamanın belirlenen saatlere göre yapılıp yapılmadığı; İlgili Belediye Başkanlığınca oluşturulacak ekiplerce denetlenecektir.

 

 • Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde soba ve kaloriferlerin mümkünse sabah saat 10:00’dan sonra ve akşam en geç saat 16:00’dan önce yakılmayacaktır.

 

 • Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler de kalorifer ve sobalar iç ortam sıcaklığı 22 oC dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak , ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır.

 

Isınmada kullanılacak yakıtların yanma veriminin arttırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimini ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için;

 

 • Soba ve kalorifer kazanları ile bacaları periyodik olarak temizlenecektir.

 

 • Kalorifer tesisatlarının izolasyonu yapılarak ısı kayıpları önlenecektir.

 

 • Tüm ısıtma tesisatının periyodik bakım ve temizliği yapılacaktır.

 

 • Kazan dairelerinin tesisat projelerine uygun olarak havalandırma koşulları sağlanarak işletme talimatlarına uyulacaktır.

 

 • Kalorifer kazanları tesisat projesine uygun standartlarda olacak ve eski yıpranmış kazanlar yine projesinde belirtilen standartlarında yenilenecektir.

 

 • Kalorifer kazanları, Yetkili Kuruluşlarca düzenlenmiş Kalorifer Ateşçi Belgesine sahip çalışanlar tarafından tekniğine uygun olarak yakılacaktır.

19.01.2016