SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

21.04.2014 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR     

 1. (K.NO:82) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine İstinaden; İlk İki Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle  I.Başkan Vekilliğine; TURAN ÇAKIR (Atakum), II. Başkan Vekilliğine;  YAVUZ YILMAZ Seçilmiştir.
 2. (K.NO:83) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine İstinaden; İlk İki Yıl İçin Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle Belediye Meclis Katipliklerinden; Asil Üyeliklere; 1-Mehmet Hulusi EKİNCİ, 2-Mustafa KESKİNOĞLU, Yedek üyeliklere; 1-Aydın ÇİFT, 2-Şerif KORKMAZ Seçilmişlerdir.
 3. (K.NO:84) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden Büyükşehir Belediye Encümeninde 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle; 1- Yavuz YILMAZ, 2-Tahsin CANİKLİ, 3- Mustafa NUMANOĞLU, 4-Recep ÖZTEL, 5-Nihat SOĞUK seçilmişlerdir.                                                                                                                                                                                                                                 4. (K.NO:85) 4081 Sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa İstinaden; Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere işaretle oylama ile  ASİL ÜYELİKLERE: 1- Kaşif KURTOĞLU, 2- İsmail KURT, 3- Fikret OY, 4- Haci Bilal ARSLAN, 5-Ali ŞENER, YEDEK ÜYELİKLERE: 1- Ali İLTEKİN, 2- Mustafa SEKMEN, 3- İlknur GÜMÜŞ, 4- Sabri ARSLAN, 5- Süleyman EROĞLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
 4. (K.NO:86) 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulüne Dair Kanunun 90.Maddesine İstinaden; Şehrimizdeki Resmi Dairelerin Gayri Menkul Satış Komisyonlarında Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere işaretle oylama ile Asil Üyeliğe; 1-Erol KÖROĞLU Yedek Üyeliğe; 1- Şerif KORKMAZ oybirliği ile  seçilmişlerdir.
 5. (K.NO:87)5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulan, Samsun ve çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere gizli oy ile 1- Turan ÇAKIR (Yakakent) 2- Kazım YILDIZ, 3- Esra TÜRKOĞLU, 4- Kemalettin GÖKÇE seçilmişlerdir.
 6. (K.NO:88) 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunun 8.Maddesi Uyarınca Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere işaretle oylama ile; 1- Ali İLTEKİN oybirliği ile seçilmiştir.
 7. (K.NO:89)Tarihi Kentler Birliğine Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından Asil Üyeliklere; 1- Salih SEFACI, 2- Murat SARP, 3-Celal TUZCU Yedek Üyeliklere 1- Mehmet KOCA, 2- Kaşif KURTOĞLU ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olmayan Ömer ULUBAY Asil Üyeliğe işaretle oylama ile oybirliği ile seçilmişlerdir.
 8. (K.NO:90) Samsun Belediyeler Birliğine Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere, işaretle oylama ile Asil Üyeliğe: Yavuz YILMAZ, Yedek Üyeliğe:Süleyman EROĞLU oybirliği ile seçilmişlerdir.                                                                                                                                                                       10. (K.NO:91) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak 1 yıl müddetle görev yapmak üzere işaretle  oylama ile  1- İnci VARIŞ,  2- İlknur GÜMÜŞ, 3- Yasemin TASALI,  4-Ali İLTEKİN, 5-Hüseyin BENZER  oybirliği ile seçilmişlerdir.
 9. (K.NO:92) 4562 Sayılı Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi Kanununa istinaden 2 yıl süre ile Büyükşehir Belediyemizi temsilen işaretle oylama ile Asil Üyeliklere; 1-Turan ÇAKIR (Atakum), 2- Sabri ARSLAN 3- İshak KÖKSAL, Yedek Üyeliklere: 1- Aydın YILMAZ, 2- İsmail YAMAN, 3- Hayrettin AKKUŞ oybirliği ile seçilmişlerdir.                                                                                                                                                           12. (K.NO:93) Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, işaretle oylama ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ ve  1- Gültekin ÖZÇELİK, 2- Kemal ŞENOCAK, 3- Erol KÖROĞLU oybirliği ile Seçilmişlerdir.
 10. (K.NO:94) Özel Halk Otobüsleri Uygulama Yönetmeliği gereği kurulan komisyonda 1 yıl müddetle görev yapmak üzere işaretle oylama ile, 1- Hayrettin AKKUŞ, 2- Sadık SAĞLAM, 3- Dursun UZ oybirliği ile seçilmişlerdir.
 11. (K.NO:95)Samsun Havza Termal Su Yönetim Birliğine Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Havza Belediye Meclis Üyeleri başta olmak üzere işaretle oylama ile Asil Üyeliklere; 1- Hayrettin ŞAHİN, 2      - Murat SARP, 3- Mehmet KOCA,  Yedek Üyeliklere: 1- Yasemin TASALI, 2- Celal TUZCU oybirliği ile seçilmişlerdir.
 12. (K.NO:96)Türkiye Belediyeler Birliğine Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere, Belediye Başkanlarından Asil Üyeliklere: 1- Erdoğan TOK, 2- İshak TAŞÇI, 3- Zihni ŞAHİN, 4- Hüseyin DÜNDAR, 5- İbrahim Sadık EDİZ, 6- Osman GENÇ, 7- Şenol KUL, Yedek Üyeliklere: 1- Hasan TOGAR, 2- Murat İKİZ, 3- Hadi UYAR, 4- Osman TOPALOĞLU Belediye Meclis Üyelerinden Asil Üyeliklere: 1- Şerif KORKMAZ, 2- Nihat SOĞUK, Yedek Üyeliklere: Recep ERTAN  seçilmişlerdir.
 13. (K.NO:97) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği işaretle oylama ile;
 14. a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu kurularak 7 üyeden oluşması,
 15. b) Çevre ve Sağlık Komisyonu kurularak 7 üyeden oluşması,
 16. c) Plan ve Bütçe Komisyonu kurularak 7 üyeden oluşması,
 17. d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu kurularak 7 üyeden oluşması,
 18. e) Ulaşım Komisyonu kurularak 7 üyeden oluşması,
 19. f) Hukuk Komisyonu kurularak 5 üyeden oluşması,
 20. ve bu Komisyonların 1 yıl müddetle görev yapmaları kabul olunmuş ve:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine; 1-Turan ÇAKIR (Atakum), 2-Tahsin CANİKLİ, 3- Mustafa NUMANOĞLU, 4- Anıl Seyfi ARSLAN, 5- Kemal ŞENOCAK, 6-Hasan ASLAN, 7-Erkan AKYÜZ,
 21. b) Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine;  1-Aydın KARMİL, 2- İsmail YAMAN, 3-Mahmut ÇAKMAK, 4- Mustafa ERBAY, 5- Salim ÖZAL, 6-İbrahim SEZGİN, 7- Hatice Sönmez GÜNEŞ,
 22. c) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; 1- Fikret OY, 2- Dursun UZ, 3- İnci VARIŞ,  4- Şerif KORKMAZ, 5- Hayrettin AKKUŞ, 6- Fevzi ER, 7- Mustafa TÜFEK,
 23. d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine;  1- Mehmet Hulusi EKİNCİ,  2- İsmail KURT, 3- Aydın ÇİFT, 4- Kazım YILDIZ , 5- İshak KÖKSAL, 6- Özhan TOP, 7- Tansu ÇIKIŞ,
 24. e) Ulaşım Komisyonu üyeliklerine; 1- Sebahattin TURAL, 2- Aydın YILMAZ, 3- Ali YİĞİT, 4- Sedat KARAKOÇ, 5- Recep ERTAN, 6- Nazif AKIN, 7- Mücahit UYDU,
 25. f) Hukuk Komisyonu Üyeliklerine; 1- Salih SEFACI, 2- Gültekin ÖZÇELİK, 3- Mustafa SEKMEN,  4-Sabri ARSLAN,  5-Süleyman EROĞLU oybirliği ile seçilmişlerdir.
 26. (K.NO:98) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığın 01.04.2014 tarih ve 150 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonunun hazırlanmış olduğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2013 yılına ait, “Denetim Komisyonu Raporu” Meclisin bilgisine sunuldu.
 27. (K.NO:99) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.03.2014 tarih ve 837 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2013 yılına ait “Faaliyet Raporu” oybirliği ile kabul olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 966 sayılı; Çatı kullanımlarıyla ilgili olarak “Konut amaçlı tek bağımsız bölümden oluşan binalar hariç olmak üzere, çatı aralarına bağımsız bölüm ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılamaz. Ancak, bu kısımlara su deposu ve asansör kulesi yapılabilir ve bina ortak alanı olarak kullanılabilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 968 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Mimar Sinan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.3a paftasında 11834 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 27.12.2013 gün ve 44618067 sayılı yazısı doğrultusunda  kültürel tesis alanı kullanımının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 969 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kuşçulu Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b pafta, 10905 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 26.03.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 970 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası, 239 ada 5 parselin bulunduğu alanda, üniversite alanı kullanımından kültürel tesis alanı (yurt) alanı ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü’nün 10.03.2014 tarih ve 766 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 971 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Çİnekoğlu Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftasında 117 ada 5 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut ve dini tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 06.03.2014 gün ve 22510021-622-23360  sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 972 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1b paftalarının bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının meydan kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 973 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.22c.1c paftası, 9968 ve 9969 nolu adaların bulunduğu alanda İdare Mahkeme Kararının yerine getirilmesi için ticaret ve katlı otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 gün ve 4/43 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Mimarlar Odası Samsun Şubesi ve  vatandaşlar tarafından 10.03.2014, 11.03.2014, 13.03.2014 ve  14.03.2014 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 975 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.16a.4a ve F36b.16a.4b paftalarında, Barış Caddesinin bulunduğu alanda Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 13.03.2014 gün ve 837 sayılı yazısı doğrultusunda  yol ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 978 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.2b ve F36b.21c.2d paftaları, 10321 ada 11 nolu parsel, 10265 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.03.2014 gün ve 6/19 sayılı kararıyla; park ve yurt alanı kullanımlarının  sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesiyanında kaldırılan park alanı karşılığında konut alanı kullanımından park alanı ayrılmasına  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.03.2014 gün ve 94651478/301.05.03/72   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 980 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı  F36b.22c.1d paftası, 3246 ada 23 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.02.2014 gün ve 4/16 sayılı kararıyla;  parsel üzerinden geçen enerji nakil hattının yeraltına alınacak olmasından dolayı, imar planından kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.02.2014 gün ve 94651478/301.05.03/34   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 983 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.4c paftası, 2798 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2014 gün ve 2/6 sayılı kararıyla; “cami parseli içerisinde çekme mesafesi aranmaksızın h:3.50 metreyi ve 40 m2’yi aşmayacak şekilde müştemilat yapılabilir.” plan notu eklenmesi yanında ada kenarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.01.2014 gün ve 84211085-301.05-8/205 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 985 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2c   paftası 4720 ada, 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.03.2014 gün ve 6/9 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 21/383 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının TAKS:0.30 ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu yurt kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 14.03.2014 gün ve 11547413-301.05-24260 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2014 tarih ve 960 sayılı;
 41. İlgi : (a) Tekkeköy Belediyesinin 17.02.2014 tarih 713sayılı yazısı
 42. (b) İlkadım Belediyesinin 06.03.2014 tarih 632 sayılı yazısı
 43. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 44. 1-)       İlgi (a) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi İstiklal Mahallesinde 336 ada 4 parselin önünde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1527. Sokak(T.N:57) olarak isimlendirilmesi,
 45. 2-)       İlgi (b) yazısında belirtilen; İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesinde 3910 ada ile 3916 adaların arasında bulunan ekli krokide gösterilen yola mevcut imar planına göre 1807.sokak (T.N:31.06) olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 46. Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 03.04.2014 tarih ve 147 sayılı; Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde  kullanılmak üzere 12 adet Damperli Kamyon (6x4) ile 2 adet Çekici Kamyon ihtiyacımız bulunmaktadır.Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinden izin alarak  taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre ; 12 adet Damperli Kamyon (6x4) ile 2 adet Çekici Kamyon  satın alınmasına izin verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 47. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 31.03.2014 tarih ve 131 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı  hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam KDV.dahil  11.440.000,00 TL. yaklaşık bedelli 12 adet Damperli Kamyon (6x4), 2 adet Çekici Kamyon, 1 adet Kaya Delici, 1 adet Paletli Ekskavatör, 12 adet Lastik tekerlekli mini yükleyici, 12 adet Kazıcı-Yükleyici’leri 36  ay vadeli, aylık eşit taksitler halinde  ve kullanıldığı aydan ödemeye başlanılması  koşulu ile kredi kullanarak  satın almayı düşünmekteyiz.Söz konusu krediyi temin edebilmemiz için yapılan araştırmalar sonucunda İLLERBANKASI A.Ş’ nin belediyelere bu koşullarda kredi kullandırdıkları tespit edilmiştir.                  İhtiyacımız bulunan  12 adet Damperli Kamyon (6x4), 2 adet Çekici Kamyon, 1 adet Kaya Delici, 1 adet Paletli Ekskavatör, 12 adet Lastik tekerlekli mini yükleyici, 12 adet Kazıcı-Yükleyici’lerin  satın alınmasında kullanılmak üzere toplam KDV.dahil 11.440.000,00 TL. tutarında kredinin (uygulandığı mevzuat dahilinde bankanın belirlediği aylık faizi de  tahakkuk edilmek suretiyle tespit edilen borcun 36 ay vadeli ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşulu ile) İLLER BANKASI A.Ş.’ den temin edilmesine ve bu hususta İller Bankası A.Ş.ne genel yetki verilmesine ayrıca kredi ile ilgili devam edecek işlemlerin yürütülmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 48. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.03.2014 tarih ve 495 sayılı; Belediyemiz kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlayarak, katma değer yaratarak; kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için, stratejik plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, fiziki, ekonomik ve sosyal çöküntü alanları ile afet tehlike ve riski taşımakta olan alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme gibi yöntemlerle planlı, düzenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevrelere dönüştürülmesini amaçlamakta; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesi ve 69. maddeleri uyarınca düzenli kentleşmeyi sağlamak, şehrimizin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak için konut ve toplu konut yapmak amacıyla, arazi satın almakta veya kamulaştırma yapmaktadır. Üretilen konutlar gerek kentsel dönüşüm ve gelişim proje uygulamalarında hak sahiplerine verilmekte, gerekse yeni kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine kaynak yaratmak amacıyla ihale ile satışı yapılmaktadır. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Belediyemiz arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında bugüne kadar Hastanebaşı, Selahiye, Kazım Karabekir ve Adalet Mahallelerinde olmak üzere toplam 928 adet konut üretilmiştir.    29/09/2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin” 15. ve 16. maddeleri uyarınca, “konutların tahsis ve satışlarında alınacak peşinat miktarlarını, peşin ödemelere uygulanacak indirim oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade farkını belirlemeye Belediye Meclisi yetkili kılınmıştır.”
 49. Buna göre; mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda tabloda açıklamaları bulunan bağımsız bölümlerin satışlarında uygulanmak üzere;
 50. 1-Alınacak asgari peşinat tutarı oranının,
 51. 2-Peşin ödemelerde uygulanacak indirim oranı ile ödemenin her aşamasında  (geri kalan ödemelerde de) bu indirim oranının uygulanıp, uygulanmayacağının,
 52. 3-Taksitli satışlarda uygulanacak azami taksit süresinin,
 53. 4-Taksitli satışlarda uygulanacak aylık vade farkı oranının belirlenmesi ve bu satışları uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 54. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 548 sayılı; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri XI. Bölge Müdürlüğü, Samsun Şube Müdürlüğü tarafından “ Vezirsuyu B Tipi Mesire Yerine Ait Kapı Girişi ve Genel Saha Temizliği İşletmeciliği İşleri ” kapsamında ihaleye çıkarılan 35 hektar alanın, 10.01.2012 tarihinde, %51 hisse ile Vezirköprü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve  % 49 hisse ile Vezirköprü Belediye Başkanlığı Ortaklık Sözleşmesi imzalamıştır. Mülga Vezirköprü İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında kapatılması ve hükümlerini yitirmesi nedeniyle; İlimiz Vezirköprü ilçesi, Vezirsuyu Tabiat Parkı İşletmeciliğinin %51’lik kısmının işletme hakkının Belediyemize, %49’luk kısmının Vezirköprü Belediyesi’ne devredilmesi, Vezirköprü Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Vezirköprü Belediye Başkanlığı ortaklığında yapımı gerçekleştirilen Vezirsuyu Turizm ve Rekreasyon Projesi kapsamında satın alınan gezinti teknesi ve müştemilatlarının Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi,Vezirköprü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 18.02.2014 tarih, 3 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesinde "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyeler, bağlı kuruluşları ve Belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz."          (12.11.2012/360/19.md. ile eklenen fıkra) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29.maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi ile 5323 sayılı Dernekler Kanununun 10. Maddesi belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanamaz. ” denilmektedir. Bu nedenle; ekteki listede açıklamaları bulunan yapı ve malzemeler ile gezinti teknesi de dahil olmak üzere; İlimiz Vezirköprü İlçesi, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nın müştemilatları ile birlikte Belediyemize devir olan %51’lik kısmının, Vezirköprü Belediye Başkanlığı’na 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75/d maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca; devrinin yapılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 55. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 01.04.2014 tarih ve 35 sayılı; Karadeniz Havzası Sınır ötesi İşbirliği 2. Teklif Çağrısı kapsamında Samsun İl Özel İdaresinin IPA Lider Ortağı olduğu ve Romanian Inland Ports Union (Romanya İç Limanlar Birliği) tarafından Romanya Ortak Yönetim Otoritesine sunulan “Tuna- Avrupa ve Asya Ekonomisi Arasındaki Karadeniz Bağlantısı, Karadeniz Alanındaki Temel Büyüme İçin Bir Adım” (Danube – Black Sea Connection of European an Asian Economy ,A Step For Substantial Growth of the Black Sea Area-DABS)isimli TR10C1.01-02/239 Nolu projenin “06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” sebebiyle Samsun İl Özel İdaresinin kapanacak olmasından dolayı Projenin Samsun Valiliği Tasfiye Kurulu Başkanlığının 27.03.2014 tarihli 1/8/3 nolu kararı doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesine devri kararlaştırılmıştır. Bu nedenle bahsi geçen proje kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın proje belgelerini imzalamaya, kurumumuzu temsil ve ilzama yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 56. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03.04.2014 tarih ve 207 sayılı; Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 14.8.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesinin Dördüncü Bölüm Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 1 nci maddesinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100 ‘ü olarak belirlenmiştir. 31.03.2013 tarihinde sona eren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin 1/4/2014 – 31/12/2015 tarihleri arasında yeniden uygulanabilmesi için belirlenen tavan miktarını geçmemek üzere verilmesi ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince yetkili kamu sendikası ile Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğü adına sözleşme yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 57. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 984 sayılı;Belediyemiz kuruluşu  Samsun Anakent İmar İnş. Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 09.04.2014 tarih ve 2014/367  sayılı yazılarında, Samsun Anakent İmar İnş.Madencilik Tic. ve San.Ltd Şti Ortaklar Kurulu’nun 04/04/2014  tarihinde toplandığı,  şirkete ait mevcut asfalt plentinin ekonomik ömrünü doldurmakta olduğu, 6360 Sayılı Yasa gereği Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet vereceği alanlarının artması vb. nedenlerden dolayı mevcut asfalt plentinin üretim kapasitesinin ihtiyaçlara cevap veremeyeceğinin anlaşıldığını ve acilen 1 adet asfalt plenti ve çeşitli makine aksamı satın alınmasına karar verdiği anlaşılmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, Samsun Anakent İmar İnş.Madencilik Tic. ve San.Ltd Şti.’nin  bu yatırımları gerçekleştirebilmesi için  6.431.000,00 sermayeye  ihtiyacı bulunmaktadır.    Şirketin mevcut sermayesinin  18.871,000,00’ye çıkartılması, Belediyemiz hisse oranına isabet eden  6.000.103,61’nin  şirketin  hesabına aktarılması  ve  2014 Yılı Bütçesinde sermaye arttırımı için yeterli olmadığı anlaşılan daire başkanlığımızın 08 1 9 04 Kamu Ortaklıkları, Ekonomik Tertibine  3.600.000,00 EK ÖDENEK ilave edilmesi, buna karşılık Gelir Bütçemizin 05 2 2 51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan paylar, Ekonomik Tertibinin ¨ 3.600.000,00 arttırılması,  böylece Gider Bütçemizin  350.000.000,00’den  353.600.000,00’ye, Gelir Bütçemizin  325.000.000,00’den  328.600.000,00’ye yükseltilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 58. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 11.04.2014 tarih ve 709 sayılı; 6360 sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediyemize devredilen, Vezirköprü Belediyesi ve 19 Mayıs Belediyesi mezarlık hizmetleri ile ilgili olarak ve Vezirköprü Belediye Başkanlığı 04/04/2014 tarih ve 1181 sayılı yazı, 19 Mayıs Belediye Başkanlığı 31/03/2014 tarih ve 137 sayılı yazı ile mezarlık hizmetlerinin Belediyemize devredilmesini talep etmişlerdir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin z bendinin 2. paragrafında  ‘’Büyükşehir Belediyesi birinci fıkrasının (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini Belediye Meclis Kararı ile İlçe Belediyelerine devredilebilir, birlikte yapabilirler’’ denilmektedir. İlgili maddeye istinaden, Vezirköprü Belediyesi mezarlık hizmetlerinin Vezirköprü Belediye Başkanlığına, 19 Mayıs Belediyesi mezarlık hizmetlerinin 19 Mayıs Belediye Başkalığına devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 59. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 11.04.2014 tarih ve 710 sayılı; 6360 sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediyemize devredilen Alaçam Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi, Kavak Belediyesi, Ladik Belediyesi ve 19 Mayıs Belediyesi mezbaha hizmetleri ile ilgili olarak Alaçam Belediye Başkanlığı 08/04/2014 tarih ve 64 sayılı yazı, Vezirköprü Belediye Başkanlığı 04/04/2014 tarih ve 1181 sayılı yazı, 19 Mayıs Belediye Başkanlığı 31/03/2014 tarih ve 127 sayılı yazı, Kavak Belediye Başkanlığı 10/04/2014 tarih ve 584 sayılı, Ladik Belediye Başkanlığı 10.04.2014 tarih ve 168 sayılı yazı ile mezbaha hizmetlerinin Belediyemize devredilmesini talep etmişlerdir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin z bendinin 2. paragrafında  ‘’Büyükşehir Belediyesi birinci fıkrasının (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini Belediye Meclis Kararı ile ilçe belediyelerine devredilebilir, birlikte yapabilirler’’ denilmektedir. İlgili maddeye istinaden Alaçam Belediyesi mezbahane hizmetlerinin Alaçam Belediye Başkanlığına, Vezirköprü Belediyesi mezbahane hizmetlerinin Vezirköprü Belediye Başkanlığına, 19 Mayıs Belediyesi mezbahane hizmetlerinin 19 Mayıs Belediye Başkalığına, Kavak Belediyesi mezbahane hizmetlerinin Kavak Belediye Başkalığına ve Ladik Belediyesi mezbahane hizmetlerinin Ladik Belediye Başkanlığına devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.(Belediye Meclisimiz 24 Nisan 2014 PERŞEMBE  günü saat 14.00’de Samsun   Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, NO:2 İlkadım adresinde (Cumhuriyet Meydanı karşısı eski İl Genel Meclis Toplantı Salonunda) Komisyona havale edilen yukarıdaki konulardan Komisyon raporuna bağlanan gündem maddelerini görüşmek üzere saat16.30’ datoplantı kapatıldı.)