SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

21.11.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. (K.NO:355)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1801 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında, Ulugazi Mahallesi nazım imar planı F36b.22a  paftasında, F36b.22a.4a, F36b.22a.4b, F36b.22a.4c ve F36b.22a.4d paftalarında 561 ada 119, 122 parsellerin bulunduğu alanda,  toplu konut alanının yol genişletilmesi  ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün ve 16/263 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından  14.10.2011 gün  ve 38269 sayılı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından  03.10.2011 gün  ve 4220-321-11 sayılı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 15’inci Piyade Eğitim Tugayı Çavuş Eğitim Tabur Komutanlığı tarafından 04.10.2011 gün ve 4220-233-11 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur.                   Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın sağlık tesisi alanında azalma olması nedeni ile kabul edilip emsal değerinin 1.50 olarak değiştirilmesi, diğer itirazların ise Askeri alana herhangi bir müdahale yapılmadığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 2. (K.NO:356)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1692 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye  sınırlarında, İstiklal ve Şabanoğlu Mahalleleri nazım imar planı F36c.04a  paftasında,  287, 288, 289 ve 290 nolu adaların Kutlukent Bulvarına cephe  ada başlarının  bulunduğu alanda, küçük sanayi alanı, yol ve yeşil alan düzenlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün ve 16/281 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Tekkeköy Belediye Başkanlığı tarafından  13.10.2011 gün  ve M.55.6.TEK.B/1631-3380 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.              Söz konusu itirazın, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:357) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1689 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16c ve F36b.16d paftalarının bulunduğu alanda, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11.10.2011 gün ve M.55.0.SBB.0.15.-11-752-01-1093 sayılı yazısı doğrultusunda teknik altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye hizmet alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.         Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 4. (K.NO:358)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1573 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 471 ada 2 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 26.09.2011 gün ve 1573 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “Adnan Menderes Bulvarına araçların park edilmemesi ve kendi parseli içinde yada parseli dışındaki yakın bir alanda otopark alanı gereksinimi karşılanmadan ruhsat alınamaz” plan notunun eklenmesi şeklinde onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 5. (K.NO:359)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1765 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Hançerli Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftasında 151 ada 18 numaralı parselin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.10.2011 gün ve 1765 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.               Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, “kendi parseli içerisinde otopark gereksiniminin karşılanması zorunludur.” Plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:360)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1793 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde açık balkonlarda 1,5m’den fazla yapılan çıkmalar için kolonların inşaat alanından sayılmaması şeklinde düzenleme yapılmasına gereksinim duyulmuştur.          Söz konusu yönetmelik değişikliğinin daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:361)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1794 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasının 8421 ada 14, 15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2010 gün ve 22/371 sayılı kararıyla ilgili olarak, mülkiyet sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ada kenarlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                   Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:362)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1795 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.3c, F36b.22d.4d, F36b.22d.4c ve F36b.22d.3d paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 tarih ve 18/317 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mülkiyet durumuna göre Büyükşehir Belediye hizmet alanı, yol ve park kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:363)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1796 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.22d.2d paftasının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/265 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mevcut yol güzergahı dikkate alınarak yolun genişletilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.          Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:364)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1797 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09a.3a, F36a.09a.3d ve F36a.09a.4c paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/264 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  sayısallaştırmadaki hatanın giderilmesi amacıyla mevcut plana uygun olarak  kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:365)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1798 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36a.14b.4a, F36a.14b.4b, F36a.14b.4c,  F36a.14b.4d paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/268 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mevcut yapılaşma haklarını dikkate alacak şekilde kullanım kararlarının yeniden plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.            Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:366)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1546 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kale Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasında 7530 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/69 sayılı kararıyla; blok nizam 6 katlı konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “kendi parseli içerisinde otopark gereksiniminin karşılanması zorunludur.” Plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 13. (K.NO:367)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1744 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.1b ve F36b.21a.1a paftasında 9562 ada 2 parsel ve 9540 ada 4 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.10.2011 gün ve 19/83 sayılı kararıyla; imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla konut dışı kentsel çalışma alanı  ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/33.454  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:368)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1743 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında, 484 ada 29 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 07.10.2011 gün ve 19/84 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/33.454  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:369)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1742 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.3a paftasında 2410 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.10.2011 gün ve 19/88 sayılı kararıyla; konut alanından trafo yeri ayrılmasına  ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/33.454  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, trafo binasının yapı yaklaşma sınırı dışında düzenlenmesini sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:370)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1751 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4d paftasında,  372 ada ve 9767 ada 7 parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  13.10.2011 gün ve 19/93 sayılı kararıyla; park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/206 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:371)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1556 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36a.20a.2c ve F36a.20b.1d paftalarında, 10730 ada 1 ve  2 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.09.2011 gün ve 16/81 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/284 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Belediye Hizmet Alanı kullanımının Resmi Kurum Alanına  (Kaymakam Evi) dönüştürülmesi yanında park ve cami alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/180 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:372)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1728 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar, uygulama imar planı F36b.16c.3c pafta, 9626 ada 1, 2, 3 ve 950, 953 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.05.2011 gün ve 10/53 sayılı kararıyla uygun görülen ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 gün ve 254 sayılı kararıyla değiştirilerek kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından yapılan itirazı oy birliğiyle kabul eden Atakum Belediye Meclisinin  07.10.2011 gün ve 18/86 sayılı kararı; Atakum Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/200 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu meclis kararının, bölgenin sosyal ve teknik altyapı gereksinimleri de dikkate alınarak yol ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:373)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1729 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.1d paftasının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.10.2011 gün ve 18/87 sayılı kararıyla; imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için ada kenarlarında düzeltme yapılması yanında yapılaşma koşulları ve plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/200 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:374)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1730 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.3d pafta, 1504 ve 1505 numaralı adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.10.2011 gün ve 18/88 sayılı kararıyla; kavşağın yeniden düzenlenmesi yanında “5 numaralı parselde yapılacak yeni yapıda 10.00m’lik yola doğru zemin kat üzerinde 1.5m kapalı çıkma yapılabilir, 8 numaralı parselde de 7 katlı yapılacak iki yapı arasında 3.50m yüksekliğinde yapı yapılabilir.” plan notları işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/200 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Karayollarının yetki alanındaki iç düzenlemelerin Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yapılacak görüşmelere göre düzenlenmesi koşulu ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:375)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1731 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.1c ve F36b.16c.1d paftalarında, 6757, 6758 ve 6759 numaralı adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.10.2011 gün ve 18/91 sayılı kararıyla; konut, yol ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.10.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/200 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:376)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1661 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar, uygulama imar planı F36b.23d.4a pafta, 1401 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.10.2011 gün ve 18/61 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/67 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; dini tesis alanı kullanımının İlçe Müftülüğü Alanı kullanımına çevrilmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.10.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-294 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:377)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1799 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Çinekoğlu Köyü, uygulama imar planı F36b.23d.1c paftasında 2672 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  08.09.2011 gün ve 16/54 sayılı kararıyla; dini tesis alanı, park ve kültürel tesis alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.09.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-267 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:378)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 951 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Yeni Mahalle ve Alanlı Mahallelerinde, nazım imar planı F36a.15c, F36a.15d, F36a.20a ve F36a.20b paftalarında 9632 ada 1, 2, 3, 5, 6, 10 ve 11  nolu parseller ile 9787 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının büyültülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği  için 22.06.2011 gün ve 951 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 25. 07 ARALIK 2011 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.