SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

23.05.2011 Belediyeler Birliği Toplantısı


KARAR ÖZETLERİ

  1. (K:NO:1)  Samsun Belediyeler Birliğinin 2010 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K:NO:2) Samsun Belediyeler Birliğinin 2010 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K:NO:3) Samsun Belediyeler Birliği Başkanlığına, yapılacak İlk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oy ile Yusuf Ziya YILMAZ  seçilmiştir.
  4. (K:NO:4)  Samsun Belediyeler Birliğinde yapılacak İlk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oy ile Birlik Meclis I.Başkan Vekilliğine Zihni ŞAHİN, II.Başkan Vekilliğine Ahmet YİRMİBEŞOĞLU seçilmişlerdir.
  5. (K:NO:5)  Samsun Belediyeler Birliğinde yapılacak İlk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oy ile Birlik Meclis Katip Üyeliklerine, Osman TOPALOĞLU, Şerif ÜN, Fikri ZENGİN Seçilmişlerdir.
  6. (K:NO:6)  Samsun Belediyeler Birliği Encümeninde bir yıl müddetle görev yapmak üzere, gizli oy ile Osman TOPALOĞLU,  Necattin DEMİRTAŞ, İbrahim YÜCE, Nihat SOĞUK Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.
  7. (K:NO:7)  Sakarlı Belediyesinin Samsun Belediyeler Birliğine üye olunması kabul olundu.
  8. (Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde Eylül 2011 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)