SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

23.05.2018 Samsun Belediyeler Biriliği Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

 

 

1 K:NO:1) Samsun Belediyeler Birliği Başkanlığına gizli oy ile yapılan seçim sonucu Zihni ŞAHİN

Seçildi

2 K:NO:2) Samsun Belediyeler Birliği   Meclis I. Başkan vekilliğine  gizli oy ile yapılan seçim sonucu Erdoğan TOK   Seçildi

 

3.(K:NO:3) Samsun Belediyeler Birliği Encümeninde bir yıl müddetle görev yapmak üzere gizli oy ile  Encümen Üyeliklerine Murat İKİZ, Şenol KUL, İshak TAŞÇI, Halil AKGÜL seçilmişlerdir.

 

4.(K:NO:4) Samsun Belediyeler Birliğinin 2017 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

5.(K:NO:5) Samsun Belediyeler Birliğinin 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.

 

(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde  Eylül  2018 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)