SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

23/05/2018 Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

  1. 1. (K:NO:1) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 10.maddesi gereğince Birlik Başkanı  seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN  Birlik Başkanlığına seçilmiştir.
  2. 2. (K:NO:2) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 14.maddesi gereğince Birlik Encümenine Hamit KILIÇ, Hadi UYAR, Osman TOPALOĞLU, Turan ÇAKIR (Atakum) seçilmişlerdir.
  3. 3. (K:NO:3) Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 13.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu kuruldu ve kurulan Plan ve Bütçe Komisyonuna İnci VARIŞ, Eyüp Sabri ŞAHİN, Abdullah FİNCAN, Sebahattin TURAL ve Mahmut ÇAKMAK seçilmişlerdir.
  4. 4. (K:NO:4) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin 2017 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.

 5.(K:NO:5) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.