SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

23.06.2010 Olağanüstü Toplantı Kararları


MECLİS KARARLAR 

  1. (K.NO:203) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 18/06/2010 tarih ve 962 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Kale Mahallesi uygulama imar planı ve F36 b.22b ve F36b.22b.1c paftalarında 205 ada 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  ile 374 ada 24 ve 28 nolu parsel, 376 ada 1, 8 ve 10 nolu parsel, 377 ada 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda; Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına uygun olarak hazırlanan 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

(12 TEMMUZ 2010 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’de toplantı kapatıldı.)