SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

24/05/2016 Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

 

  1. (K:NO:1) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin 2015 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K:NO:2) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K:NO:3) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 14.maddesi gereğince Birlik Encümenine Zihni ŞAHİN, Hadi UYAR, Osman TOPALOĞLU, Turan ÇAKIR (Atakum) seçilmişlerdir.
  4. (K:NO:4) Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 13.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu kuruldu ve kurulan Plan ve Bütçe Komisyonuna İnci VARIŞ, Ömer ÇAPOĞLU, Abdullah FİNCAN, Sebahattin TURAL ve Mahmut ÇAKMAK seçilmişlerdir.
  5. (K:NO:5) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinde Birlik Müdürü olarak İsmail MUTLU, Birlik Saymanı olarak Salih CANBOLAT ve Yazı İşleri Biriminde de Semra AK görevlendirildiğine dair Meclise bilgi sunuldu.
  6. (K:NO:6) Kızılırmak Deltasının geçiş güzergahında görüntü kirliliğine sebebiyet veren binaların  (sıva, badana, bahçe çiti, bahçe duvarı ve boyanmaları v.b.)  düzenlemelerinin birlik tarafından yapılması oybirliği ile kabul olundu.