SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

24.11.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

 1. (K.NO:508)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5338 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı 30L  paftası, uygulama imar planı 30L.IIIC ve 30LIIIB  paftalarının  bulunduğu alanda, itfaiye olarak kullanılmak Belediye Hizmet Alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin: (PİN:4911-28) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:4760-29) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:509)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5339 sayılı; Çarşamba  İlçesi Belediye sınırlarında, Beylerce  Mahallesi, nazım  imar  planı 19J,20J  paftaları, uygulama imar planı 19J.IIB ve 20J.IIIC paftalarının  bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden belirlenerek,  Belediye Hizmet Alanı, Jandarma alanı ve resmi kurum alanı  kullanımları  oluşturulmasına ilişkin: (PİN:4928-30) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:1299-31) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:510)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5340 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F36b.23d  paftası, uygulama imar planı F36b.23d.2c paftasının  bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda, belediye hizmet alanı kullanımının, yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-350) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:511)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5341 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi 608 ada  9 nolu parselin bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-351) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:905-87) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:512)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5342 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi nazım  imar  planı F36a.15d paftası, uygulama imar planı F36a.15d.2b paftasının  bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-350) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:580-126) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:513)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5343 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F36b.21b  paftası, uygulama imar planı F36b.21b.3a paftasının bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının, resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin: (PİN:1077-353) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:1055-205) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:514)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5344 sayılı; İlkadım   İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F34b.17c  paftası, uygulama imar planı F34b.17c.2d ve F34b.17c.1c paftalarının bulunduğu alanda, Belediye Hizmet Alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin: (PİN:1077-354) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:1055-206) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:515)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5345 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F36b.16b paftası 3041 nolu parselin   bulunduğu alanda, kullanım alanının ticaret-konut alanı kullanımı ve taşıt yolu kullanımının  yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-355) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:516)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5346 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35c.18b, E35c.18c, E35c.18d, E35c.19a,E35c.19b, E35c.19c, E35c.19d, E35c.23a, E35c.23b, E35c.24a ve E35c.25b  paftalarının bulunduğu alanda, mevcu1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının uyumlu hale getirilmesi için ilave nazım imar planı ve değişikliği ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterimlerine uygun hale getirmek için sayısallaştırma yapılmasına ilişkin;  (PİN:8473-21) 1/5000 ölçekli nazım imar planı sayısallaştırması, Bafra Belediye Başkanlığı’nın 26.10. 2017 gün ve 87527914-310.01.02/1030 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği ile sayısallaştırılması ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO:517)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5347 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, Merkez Mahallesi, nazım imar planı E35d.11b paftası, 409 ada 17,18,19 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, sağlık tesisi alanı kullanım kararının, ağaçlandırılacak alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4941-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Yakakent Belediye Başkanlığı’nın 26.10. 2017 gün ve 83195431-349-663 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:518)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5348 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Demirci Mahallesi, nazım imar planı F36c.01a paftası , 1326 nolu parselin bulunduğu alanda, ibadet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-356) 1/5000 ölçekli nazım imar planı Canik Belediye Başkanlığı’nın 03.10. 2017 gün ve 22510021622-E.156935 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:519)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5349 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Saraykent Mahallesi, nazım imar planı F37d.08-a ve F36d.8b paftaları, 185 ada 9 ve10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, otel yapılmak üzere ticaret alanı kullanımı, park alanı ve taşıt yolu oluşturulmasına ilişkin (PİN:4940-31) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için 02.01.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:520)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5350 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.14c  paftası, 8851 ada 1 ve 9 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı(yurt) kullanımına dönüştürülmesi ve mevcut sosyal tesis alanı(yurt) kullanımı ile birlikte yeniden düzenlenmesine, ilişkin; (PİN:1077-357) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.10.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:521)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5351 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, nazım imar planı  F36c.3b, F36c.3b  paftaları, 212 adanın bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımının, bir kısmının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:1077-358) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.08.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, mevcut yürürlükte olan imar planındaki yapılaşma haklarında herhangi bir artış olmaması doğrultusunda uygulama imar planı yapılmasının “plan notuna eklenmesi”ni uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:522)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5352 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Düvecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.4c paftası, 5957 ada, 5 nolu parselin bulunduğu alanda,  Canik  Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve (PİN:4848-52) 17/67 sayılı kararıyla; mahkeme kararı doğrultusunda kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Canik  Belediye Başkanlığının 16.10.2017 gün ve 11547413-301.03-E.158012 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:523)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5353 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlıkçay Mahallesi,  uygulama imar planı  18K-I-c paftası 394 ada 1  nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve (PİN: 1299-99) 64  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2017 tarih ve 12/261 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan konut alanı kullanımının düğün salonu yapılmak üzere ticaret alanı kullanımı ve otopark ihtiyacının kendi parselinde karşılanabilmesi amacıyla otopark alanı  kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  Çarşamba  Belediye Başkanlığının 11.10.2017  gün ve 94272565-310.99-6538  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, düğün salonu için gerekli otopark ihtiyacının kendi parseli içerisinde karşılanması, yolların genişletilerek yapı yaklaşmaya ilişkin ölçülerin kaldırılması, ticaret alanı araç giriş çıkışının rahatlatılması ve yapılaşma koşulunun yürürlükteki imar planındaki yapılaşma koşulu olan BL-5 ve TAKS:0.40 olacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:524)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5354 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Bolat Mahallesi,  uygulama imar planı G35b.10c.4d paftası 108 ada 102 nolu parselin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve (PİN: 27967) 46 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2017 tarih ve 12/260 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, yurt kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Ladik Belediye Başkanlığının 21.09.2017 gün ve 9448807.310.99/718 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:525)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5355 sayılı; Kavak İlçesi sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16c.1a   paftası, 385 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda,  Kavak  Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve (PİN:28544) 10/67 sayılı kararıyla; kullanım alanlarının yeniden oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Kavak  Belediye Başkanlığının 03.10.2017 gün ve 29388358-010.99-E.1875 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yürürlükteki imar planında E:2.00 olan konut alanının yüzölçümünde herhangi bir artış olmayacak şekilde yolların genişletilmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:526)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5356 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Yavaşbey  Mahallesi,  uygulama imar planı F37c.17b.1c ve F37c.17b.4b paftaları 156  ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve (PİN: 28815) 46 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 18.09.2017 tarih ve 16/386 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, hastane kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 17.10.2017 gün ve 33834439-310.01.03-E.867 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:527)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5357 sayılı; Bafra İlçesi sınırlarında, Kızılırmak Mahallesi, uygulama imar planı 20K-III, 20K-II  paftaları, 572 ve 564 adaların,  bulunduğu alanda,  Bafra Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve (PİN:912-38) 67 sayılı kararıyla; yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 11.10.2017 gün ve 87527914-301.05/979  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:528)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5358 sayılı; Bafra İlçesi sınırlarında, İshaklı Mahallesi, uygulama imar planı 20L-II, 20L-III  paftaları, 91 ada 11 nolu parselin,  bulunduğu alanda,  Bafra Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve (PİN:912-29) 66 sayılı kararıyla; Jandarma alanı  kullanımı ve taşıt yolu  kullanımının  yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 11.10.2017 gün ve 87527914-301.05/979  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO:529)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5359 sayılı; Atakum  İlçesi sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2b  paftası, 1520 ada 8 ve 9 nolu parsellerin, bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve (PİN:28802-3) 20/78  sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 06.10.2017 gün ve 84211085-517.03-E.264  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:530)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5360 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı  F36a.15c.4b paftası , 8463 ada 5 ve 6  nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve (PİN: 28802-1) 20/77  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2017 tarih ve 12/256 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, otopark alanı(özel) kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum  Belediye Başkanlığının 06.10.2017  gün ve 84211085-517.03-E.264  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:531)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5361 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında,  01.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile Mevcut imar planı arasında uyumluluğun sağlanması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki genel plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy çokluğu  ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığının 06.10.2017 gün ve 84211085-517.03-E.264  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu plan notlarının düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, G.PN.3, G.PN.6-3 numaralı plan notlarının iptali ile G.PN.1 numaralı plan notunun “zemin katlar ticaret olarak kullanılacak olup konut kullanımı emsale konu alanın %90’nını aşamaz, G.PN.6-2 numaralı plan notunun “hiçbir şekilde 10 katı aşmamak kaydıyla imar planında kat adedi veya bina yüksekliği belirlenmemiş parsellerde Planlı Alanlar imar Yönetmeliğindeki yol genişliğine göre belirlenen kat adedi hakları saklı kalmak koşulu ile kat adedi, emsal (KAKS)’ın taban alanı kat sayısına bölünmesi ile (kat adedi=emsal (KAKS)/TAKS) elde edilir. Bölüm sonucunda elde edilen ondalıklı sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır” şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:532)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2017 tarih ve 5362 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16d paftası ve uygulama imar planı F36b.16d.1a paftası, 12067,12068 ve 12069 adalarının bulunduğu alanda, kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 gün ve 16/406 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 17.10.2017 günlü dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.
Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan itirazlar yerinde görüldüğünden söz konusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:533)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.10.2017 tarih ve 5235 sayılı;
5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-) İlkadım  İlçesi Kadıköy  Mahallesinde 14/07/2017  14/350 sayılı kararla değiştirilen ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevcut imar planındaki ‘139. Sokak (T.N.:59)’ın adının ‘Şehit Piyade Uzman Çavuş Mete YAHŞİ  Sokak (T.N.=59) olarak değiştirilmesi kaldırılarak,yolun‘139. Sokak (T.N.:59) olarak bırakılması ve Kadıköy Mahallesinde bulunan Esentepe Park’ının adının ‘Şehit Piyade Uzman Çavuş Mete YAHŞİ Parkı olarak değiştirilmesi,
2-) İlkadım  İlçesi Hastane  Mahallesinde  bulunan ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevcut imar planındaki ismin ‘Şehit J.Komd.Onb. İmdat DENİZ Sokak (T.N.=7) olarak değiştirilmesi ve ekli krokide işaretli kısımda gösterilen mevcut imar planındaki ‘Yağhane Sokak (T.N.:20) ile yer değiştirmesi,
3-)İlkadım İlçesi Adalet  Mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen yolun mevcut imar planına göre 1811. Sokak (T.N.:22.04) olarak isimlendirilmesi,
4-)İlkadım İlçesi Kıran  Mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen yolun mevcut imar planına göre 1812. Sokak (T.N.:160) olarak isimlendirilmesi,
5-)Canik İlçesi Teknepınar Mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen yolun mevcut imar planına göre 520. Sokak (T.N.:102) olarak isimlendirilmesi,
6-)Canik İlçesi Toptepe Mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen yolun mevcut imar planına göre Kamelya Sokak (T.N.:23) olan adının uzatılması,
7-)Yakakent İlçesi Kozköy Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yolların mevcut imar planına göre isimlendirilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

(11 ARALIK 2017 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)