SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

25.02.2015 Meclis Kararları


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 25 ŞUBAT 2015 tarihli olağanüstü toplantısının 5.Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

MECLİS KARARLAR

1.(K.NO:85) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 20.02.2015 tarih ve 605 sayılı İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.4b ve F36b.22a.3a paftaları, 561 ada 119 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesine istinaden, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesine ilişkin (PİN:1077-93) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-61) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

2.(K.NO:86) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 20.02.2015 tarih ve 606 sayılıAtakum, Bafra, Terme ve Çarşamba İlçeleri Belediye sınırlarında, nazım imar planı Atakum F36b.17a ve F36b.17d, Çarşamba 19K, Bafra 20K, Terme F37c.05d paftaları ve uygulama imar planı Atakum F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b, Çarşamba 19K-IIIB, Bafra 20K-III ve 20K-II, Terme F37c.05d.3b paftalarının bulunduğu alanda,Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:8473-2) (PİN:4897-10) (PİN:4928-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:912-9) (PİN:607-13) (PİN:1299-6) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

3.(K.NO:87) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 20.02.2015 tarih ve 607 sayılıİlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kale Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasının bulunduğu alanda, mülkiyeti Belediyemize ait olan ticaret alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-60) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun görenİmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

4.(K.NO:88) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.02.2015 tarih ve 356 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli bulunan 561 ada, 119 no'lu parselde kayıtlı 426.939,05 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 561 ada, 3 no'lu parselde kayıtlı 3.362,27 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanın (eski Samsun havaalanı), 5998 kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesinden sonra,Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi hizmet binalarının da bu bölgeye taşınması planlanmaktadır.

Buamaçla,yapılacakişveişlemleriiçerenprotokol/protokollerin düzenlenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, düzenlenecek protokolü/protokolleri imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

5.(K.NO:89) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.02.2015 tarih ve 357 sayılı2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, 26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Ayvacık İlçemiz "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda, Belediyemiz, Yeşilırmak, Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu baraj gölleri ve doğal güzellikleri ile Samsun'un saklı cenneti Ayvacık İlçemizde hazırlanacak projeler ile turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, ilçemizi Türkiye ve dünya turizmine açarak, gelişmesi için bir dizi çalışmalar ve yatırımlar yapmakta; Ayvacık İlçemiz kadar, İlimiz turizminde de önemli gelişmelerin sağlanması amaçlanmaktadır.

Su sporları, doğa sporları, gençlik kampları, konaklama tesisleri, yöresel lezzet lokantaları, ekolojik ürünler pazarı vs. gibi bir çok projenin hayata geçirilmesi amacı ile hazırlanan projeler doğrultusunda, çalışmalar sürdürülmektedir. Bu projelerden biri de Belediyemizce planlanan "Ayvacık Doğal Yaşam Parkı Projesi "dir.

Söz konusu proje kapsamında kalan, mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü'ne ait, Tapuda Samsun İli, Ayvacık İlçesi, Uğurlu Mahallesi G37A08B pafta, 124 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile Ayvacık İlçesi, Tepealtı Mahallesi, G37a.03c-4d pafta, 401 ada, 1 no'lu parsellerin, Belediyemize tahsis edilmesi konusunu ve bu konuda düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ'a yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

6.(K.NO:90) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.02.2015 tarih ve 358 sayılı6360 sayılı yasa gereği mülkiyeti Belediyemize geçen İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahalesi, 42 ada, 2 nolu parselde kayıtlı Kale Mahallesi Afitap Sokak No:2 adresindeki 1.208,50 m2 yüzölçümlü, kargir tütün mağazası niteliğindeki taşınmazın Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışları düşünülmektedir.

Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahalesi, 42 ada, 2 nolu parselde kayıtlı Kale Mahallesi Afitap Sokak No:2 adresindeki 1.208,50 m2yüzölçümlü, kargir tütün mağazası niteliğindeki taşınmazın; 2886 sayılı D.İ.K.'nun ilgili maddesi uyarınca satışı teklifini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

Belediye Meclisimiz, 09 MART 2015 Pazartesi günü saat 14.00'de, Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) toplanmak üzere, saat 14.40'da toplantı kapatıldı.