SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

26.05.2015 Samsun Belediyeler Biriliği Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

 

  1. (K:NO:1)  Samsun Belediyeler Birliğinin 2014 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K:NO:2) Samsun Belediyeler Birliğinin 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K:NO:3) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 12 ve 13. maddelerine  göre hazırlanan 2015 Mali Yılı Bütçemizin incelenmesinde 03.02 (03.02.01.05) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları harcama kalemine konulan ödeneğin, yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından 25.000,00 TL ve 03.05 ( 03.05.09.90 ) Hizmet Alımları harcama kalemine 75.000,00 TL olmak üzere Toplam 100.000,00 TL  EK ÖDENEK ilavesi yapılması, Ayrıca  03.02 (03.02.01.01) Türk lirası cinsinden Banka Hesaplarında 2015 Mali yılı için öngörülen Likidite amaçlı tutulacak  320.00,00 TL’nin  220.000,00 TL indirilmesi; Sonuç olarak 2015 Mali Yılı Gider Bütçemizin 125.000,00 TL. den 225.000.00 TL na  yükseltilmesi teklifi kabul olundu.
  4. (K:NO:4). Samsun Belediyeler Birliği Encümeninde bir yıl müddetle görev yapmak üzere gizli oy ile  Encümen Üyeliklerine Erdoğan TOK, Şenol KUL, İshak TAŞÇI, Halil AKGÜL seçilmişlerdir.

(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde  Eylül  2015 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)