SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

28.04.2014 Samsun Belediyeler Birliği


KARAR ÖZETLERİ

  1. (K:NO:1)  Samsun Belediyeler Birliği Başkanlığına ilk iki yıl görev yapmak üzere gizli oy ile Yusuf Ziya YILMAZ seçilmiştir.
  2. (K:NO:2)  Samsun Belediyeler Birliğinde ilk iki yıl görev yapmak üzere gizli oy ile Birlik Meclis I.Başkan Vekilliğine Zihni ŞAHİN, II.Başkan Vekilliğine İshak TAŞCI seçilmişlerdir.
  3. (K:NO:3)  Samsun Belediyeler Birliğinde ilk iki yıl görev yapmak üzere gizli oy ile Birlik Meclis Katip  Asil Üyeliklerine, Mustafa NUMANOĞLU, Aydın ÇİFT Yedek Üyeliklere Mustafa ERBAY, Güngör BOSTANCI seçilmişlerdir.
  4. (K:NO:4)  Samsun Belediyeler Birliği Encümeninde bir yıl müddetle görev yapmak üzere gizli oy ile  Encümen Üyeliklerine Erdoğan TOK, Şenol KUL, Murat İKİZ, Hadi UYAR seçilmişlerdir.


(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde Mayıs 2014 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 14.30’de toplantı kapatıldı.)