SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

29.05.2013 Belediyeler Birliği Toplantısı


KARAR ÖZETLERİ

 1. (K:NO:1)  Samsun Belediyeler Birliğinin 2012 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K:NO:2) Samsun Belediyeler Birliğinin 2012 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu. (K:NO:3)  Samsun Belediyeler Birliği Encümeninde Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, gizli oy ile Ahmet TOPAL, Necattin DEMİRTAŞ, İbrahim YÜCE, Nihat SOĞUK Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.
 3. (K:NO:4)Samsun Belediyeler Birliğinin 22.04.2013 tarih ve 17 sayılı; Birlik üyesi Belde Belediyelerimiz AĞCAGÜNEY, AMBARTEPE, BAZLAMAÇ, BEKDİĞİN, ÇETİNKAYA, ÇINARLIK, DEREKÖY, DİKBIYIK, DOĞANCA, EVCİ, GÖL, GÖLYAZI, HÜRRİYET, HÜSEYİNMESCİT, ILICA, İKİZPINAR, KOCAMAN, KOLAY, KOZLUK, NARLISARAY, SAKARLI, SÖĞÜTLÜ, YÖRÜKLER  olmak üzere 23 adettir.

 4. Birlik tüzüğünün 5. maddesinde  Birlik çalışma alanı içinde üye belediyelerin bölgesel ve alt bölgesel ölçekte kendi güç ve imkanlarını aşan işlerin belediyeler birliği aracılığıyla yapılabileceği  birliğin görevleri arasındadır. 
  Ayrıca ;   5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun  “Birliğin hak ve yetkileri Başlıklı 6. maddesi”    “Mahallî idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahallî müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir” denilmektedir.
 5. Bu nedenle 23 adet üye Belde Belediyemizin gösterecekleri bir alanda sportif vb. aktivite uygulamalarının yapılabileceği düzenlemelerin yapılması için;

 6. a)  Bütçenin 900.07.01 Yurt içi Sermaye Transferleri tertibine 300.000,00 Tl. Ek ödenek ilave yapılması,
  b) İhale  sorumluluğunun süreçlerinin başlangıcından kabulüne kadar Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi, 
  Ayrıca  03.02 (03.02.01.01) Türk lirası cinsinden Banka Hesaplarında 2013 Mali yılı için öngörülen Likidite amaçlı tutulacak  210.00,00 TL’nin tamamının  indirilmesi; ilave  90.000 TL. nin de mevcut paramız ve toplanacak birlik paylarından karşılanması, 
  Sonuç olarak 2013 Mali Yılı Gider Bütçemizin 135.000,00 TL. den 435.000,00 TL na  yükseltilmesini,  345.000,00 TL. olan Gelir bütçemizin  değiştirilmemesi teklifi oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K:NO:5) Samsun Belediyeler Birliğinin 20.05.2013 tarih ve 27 sayılı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 12 ve 13. maddelerine göre hazırlanan 2013 Mali Yılı Bütçemizin incelenmesinde Yurtdışı geçici görev yollukları için konulan ödeneğin yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından 03.03 (03.03.03.01) harcama kalemine 80.000,00 TL EK ÖDENEK ilavesi yapılmasının, 80.000 TL. nin de mevcut paramız ve toplanacak birlik paylarından karşılanmasının, 2013 Mali Yılı Gider Bütçemizin 435.000,00 TL. den 515.000,00 TL na yükseltilmesinin, 345.000,00 Tl. olan Gelir bütçemizin değiştirilmemesinin,  5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 9. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği ,

 8. Ayrıca gidilecek ülkeyi, kalınacak süreyi Birlik Başkanının belirlemesi kaydıyla yurt dışı görevlendirme yapılması teklifi gündeme alınarak oybirliği ile kabul olundu.

(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde Eylül 2013 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)