SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

29.09.2014 Samsun Belediyeler Birliği


KARAR ÖZETLERİ

  1. (K:NO:8)  Samsun Belediyeler Birliğinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi kabul olundu.
  2. (K:NO:9) Ladik İlçe Belediye Başkanlığının Samsun Belediyeler Birliğine üye olması oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K:NO:10)  Samsun Belediyeler Birliği Tüzüğünün 4.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul olundu.

(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde Mayıs 2015 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 14.30’de toplantı kapatıldı.)