SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

29.11.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

  1. (K.NO:379) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/11/2011 tarih ve 2067 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kalkancı Mahallesi, nazım imar planı F36b.17a ve F36b.17d paftalarında 88 numaralı parselin bulunduğu alanın bir kısmında spor alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 18.11.2011 gün ve B.02.1.SİM.4.55.00.02–09839 sayılı yazısı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K.NO:380) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/11/2011 tarih ve 2074 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a paftasında 202 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanın bir kısmında spor alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K.NO:381) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/11/2011 tarih ve 2075 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 gün ve 18/343 sayılı kararıyla uygun görülen 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin; Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmeliğin     Planların Onaylanmasına ilişkin 8. maddesi doğrultusunda; 3194 sayılı İmar Yasasının 8b maddesi ve 5216 sayılı  Yasanın 7c  ve 7b maddeleri uyarınca uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
  4. (07 ARALIK 2011 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)