SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

8.05.2012 Belediyeler Birliği Toplantisi


KARAR ÖZETLERİ

  1. (K:NO:5)  Samsun Belediyeler Birliğinin 2011 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K:NO:6) Samsun Belediyeler Birliğinin 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K:NO:7) Birlik Başkanlık Makamının 12.04.2012 tarih ve 48 sayılı oluru ile ; Belediyecilik konusunda araştırma yapmak, gidilecek ülkelerdeki belediyeler ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere; 22 – 29 Mayıs 2012 tarihleri arasında Macaristan’ın Budapeşte, Avusturya’nın Viyana, Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehirlerine  seyahat ücretleri, ikamet yevmiyeleri kendi bütçelerinden  karşılanmak kaydiyle Birliğimizce  bir organizasyon gerçekleştirilmesi uygun görülmüş olup  , bu  görevlendirme  Birlik Meclisince kabul olundu.
  4. (K:NO:8)  Samsun Belediyeler Birliği Encümeninde bir yıl müddetle görev yapmak üzere, gizli oy ile Ahmet TOPAL, Necattin DEMİRTAŞ, İbrahim YÜCE, Nihat SOĞUK Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir


(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde Eylül 2012 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)