SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

OCAK 2020 MECLİS 1. TOPLANTI KARAR ÖZETİ - 08.01.2020


MECLİS KARARLARI:

1.    Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 24.12.2019 tarih ve 55741 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında kurumumuz adına “SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Proje Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı “Hakan ÇİFTÇİ” nin yetkili kılınmasına,  proje için gerekli eş-finansmanın %25'i olan 80.000,00 TL’nin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
2.     Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 24.12.2019 tarih ve 55742 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında kurumumuz adına “SAMSUN İLİ BİYOGAZ TESİSİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Proje Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı “Hakan ÇİFTÇİ” nin yetkili kılınmasına,  proje için gerekli eş-finansmanın %25'i olan 80.000,00 TL’nin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
3.    Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 24.12.2019 tarih ve 55743 sayılı; Belediyemizin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmaları kapsamında Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projelerinin sunulması, kurulması ve kurulum için gerekli fizibilitenin yapılması/yaptırılması ile Lisanssız Elektrik Üretim Sürecini temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Proje Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı “Hakan ÇİFTÇİ” nin yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
4.    Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 27.12.2019 tarih ve 56495 sayılı; Belediyemiz tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına 2019 Yılı SODES Programı kapsamında “SAMSUN YÖRESEL ÜRÜNLERİ MARKALAŞIYOR” projesinin sunulması ve uygulanması aşamalarında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Proje Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı “Hakan ÇİFTÇİ” nin yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
5.    Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 30.12.2019 tarih ve 56838 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız; Büyükşehir plân ve programlarına uygun olarak ilimizin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, kentin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak amacıyla; İl Genel Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı 18. birleşiminin 1. oturumunda 245 karar numarası ile karara bağlanılarak kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.                    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 15 inci maddesinin (b) bendi ve 18 inci maddesinin (m) fıkrasında 60 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ekli Yönetmelik teklifi, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
6.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.12.2019 tarih ve 56671 sayılı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanan 2020 Mali Yılı Bütçesinde, ekli listede belirtilen harcama birimlerince 2020 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerin, ödenek talep eden birime aktarılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
7.    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.12.2019 tarih ve 56654 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24'üncü maddesi gereğince hazırlanmış bulunan ekli 2020 yılı Geçici İşçi Vize Cetveli teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
8.    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.12.2019 tarih ve 56655 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49'uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele 01/01/2020 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekmektedir.          

     Bu itibarla;                                                  

            1- Belediyemizde boş bulunan 1'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Ahmet Yavuz ÖDEMİŞ’in,
            2- Belediyemizde boş bulunan 1'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Ahmet KAYA’nın,
            3- Belediyemizde boş bulunan 1'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Hüseyin GENÇ’in,
            4- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Cengiz KAPLAN’ın,
            5- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan İnşaat Mühendisi Recep YAZGAN’ın,
            6- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Cihangir DEMİRTAŞ’ın,
            7- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Savaş KAYGUSUZ’un,
           8- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Çevre Mühendisi Elif ÖZCAN'ın,
            9- Belediyemizde boş bulunan 1'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Zafer Emre ALBAYRAK’ın, 
            10- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılacak olan Ziraat Mühendisi Adem RENDECİ'nin,
            11- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Ekonomist kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Ekonomist Dilek ÖZGEN,
            12- Belediyemizde boş bulunan 5'inci derece Teknisyen kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Teknisyeni Burhan KAPICI’nın,
            13- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Sosyal Çalışmacı kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Sosyal Çalışmacı Kübra KAHVECİ’nin,
            14- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi Cem BİLGİN’in,
            15- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Mühendisi İlker YERİŞGİN’in,
            16- Belediyemizde boş bulunan 8'inci derece Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılan Makine Teknikeri Muhammet Sefa ASLAN’ın,
               Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için tespit edilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretlerinin tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
9.    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31.12.2019 tarih ve 57069 sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre;                                      

         1-Zabıta personeline  : 559,00 TL.,                                 

       2-İtfaiye personeline : 559,00 TL.’yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak ödeneceği ile ilgili 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.                             

       Zabıta ve İtfaiye personeline 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi;                              

     Aylık fazla maktu çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz,                              

         Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık fazla çalışma ücretleri;      

         a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi sürecinde,                                             

       b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,                 

       c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,                     

               ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödemeye devam olunur.                          

               Diğer hallerde ise fiilen çalıştığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.      

 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;                             

       1) Zabıta Personeline aylık  559,00  TL.,                              

     2) İtfaiye Personeline aylık 559,00 TL. ödenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
10.    Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 30.12.2019 tarih ve 56670 sayılı; Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında 15.01.2019 tarihinden itibaren yürütülen “Partnership for Sustainable Future (Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ortaklık)” başlıklı ve TTGS-114 numaralı Projede Kurumumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkan Vekili Doç. Dr. Mustafa GÜLER”in yetkili kılınması teklifi, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
11.    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.11.2019 tarih ve 50628 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.08.2019 tarih, 18/245 sayılı kararı ile yeniden düzenlenen Belediyemiz teşkilat şemasında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı bünyesine verilmiştir.                    Bu durumda görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen ve 14.12.2015 tarih, 26/509 sayılı kararı ile kabul edilen yönetmeliğin yenilenmesine ihtiyacı doğmuştur.                        Bu nedenle, yeniden hazırlanan ekli yönetmelik teklifi, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.  
12.    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.12.2019 tarih ve 56653 sayılı; Mülkiyeti, Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Bağdat Caddesi, No.5 adresinde yer alan Subaşı yeraltı dükkanlarından 7,8,9 ve 10 no.lu dükkanların, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih, 2015-4-1-81 sayılı kararına istinaden 5 yıl süre ile aylık 170,00-TL+KDV bedelle, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre işletme hakkı devredilmiştir.                                             Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdaremize vermiş olduğu 24.12.2019 tarih, 2019-1487 sayılı yazısında,  İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Bağdat Caddesi, No.5 adresinde yer alan Subaşı yeraltı dükkanlarından 7,8,9 ve 10 no.lu dükkanların 13.02.2015 tarih ve 81 no.lu karar ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletme haklarının 5 yıl süre ile devir almış olduklarını, bu dükkanların başka bir yere taşınmazı sebebi ile taşınmazları Belediyemize teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir.                                Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kullanımında bulunan İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Bağdat Caddesi, No.5 adresinde yer alan Subaşı yeraltı dükkanlarından 7,8,9 ve 10 no.lu dükkanların işletme hakkının iptali teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
13.    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.12.2019 tarih ve 56650 sayılı; Mülkiyeti, Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası altı dükkanlarından 4 ve 5 no.lu dükkanların, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarih, 2019-2-1-11 sayılı kararına istinaden 5 yıl süre ile aylık 250,00-TL+KDV bedelle, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre işletme hakkı devredilmiştir.                         Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdaremize vermiş olduğu 13.12.2019 tarih, 2019-E53528 sayılı yazısında,  İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası altı dükkanlarından 4 ve 5 no.lu dükkanların 14.01.2019 tarih ve 11 no.lu karar ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletme haklarının 5 yıl süre ile devir almış olduklarını,   bu dükkanların şirketlerinin ihtiyacı olmadığından dolayı işletmeleri Belediyemize teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir.                Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin kullanımında bulunan İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası altı dükkanlarından 4 ve 5 no.lu dükkanların işletme hakkının iptali teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
14.    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.12.2019 tarih ve 56651 sayılı; Kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait, İlimiz Canik İlçesi, Belediye evleri Mahallesi, Doğupark Dolgu Sahası, Anfi Tiyatro Altı Büfenin, işletme hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih, 2013-12-1-224 sayılı kararına istinaden 10 yıl süre ile sezonluk (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) aylık 467,50-TL+KDV bedelle, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre işletme hakkı devredilmiştir.                                     Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi İdaremize vermiş olduğu 11.12.2019 tarih, 2019-732 sayılı yazısında,  İlimiz Canik İlçesi, Belediye evleri Mahallesi, Doğupark Dolgu Sahası, Anfi Tiyatro Altı Büfe’nin 14.06.2013 tarih ve 224 no.lu karar ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletme haklarının 10 yıl süre ile devir almış olduklarını, bu işletmenin masraflarının fazla olması, çevresel şartların uygun olmaması nedeniyle, şirketlerinin ekonomik zarar etmesinden dolayı işletmeleri Belediyemize teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir.                            Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi kullanımında bulunan, İlimiz Canik İlçesi, Belediye evleri Mahallesi, Doğupark Dolgu Sahası, Anfi Tiyatro Altı Büfenin işletme hakkının iptali teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
15.    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.12.2019 tarih ve 56649 sayılı; İlimiz Çarşamba İlçesi, Durusu Mahallesi, 109 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait, 39.073,90 m² yüzölçümlü taşınmazımızın, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir.                                                    İlimiz Çarşamba İlçesi, Durusu Mahallesi, 109 Ada 1 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait, 39.073,90 m² yüzölçümlü taşınmazımızın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca satışı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. 
16.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 232 sayılı; Bafra  İlçesi sınırlarında,   Türbe Mahallesi E35c.14c paftası, 104 ada 56 nolu parselin bulunduğu 21,8323 ha'lık (218323,20m2) alanda, Bafra Meyve ve Sebze Hali yapımı için kamu yatırım kararı olduğuna ilişkin; meclis kararı alınması teklifi,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
17.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 231 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d  paftası, uygulama imar planı F36b. 23d.1a, F36b.23d.1b, F36b.23d.1c ve F36b.23d.1d paftalarının bulunduğu alanda, mevcut sınırlar dikkate alınarak millet bahçesi kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:1077-546) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:4848-74) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
18.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 233 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mahallesi, nazım imar planı F36a.14c  paftası ve  uygulama imar planı F36ba 14c.3b paftasının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımı içerisindeki sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımına  ticaret alanı kullanımı eklenmesine ilişkin;  (PİN:1077-547) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  (PİN:580-142) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
19.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 223 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar planı F36b.21a  paftası, 9593 ada 2 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, jeolojik etüt gerektiren alan kullanımının kaldırılarak konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:1077-545) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 19.12.2019 günlü dilekçesi ile Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
20.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 225 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Tekkeköy Mahallesi, nazım imar planı F36c.05c  paftası 703 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut+ticaret alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına  dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN:1077-529) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.10.2019 günlü dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                            Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
21.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 224 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Kuruçay Mahallesi, nazım imar planı 30L  paftası, 356 adanın bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına  dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:4911-38) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.12.2019 günlü dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                                            Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
22.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 230 sayılı; Çarşamba  İlçesi sınırlarında, Beyyenice Mahallesi, uygulama imar planı 18K-IId ve 18K-IIIa paftaları, 116 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih ve (PİN: 1299-45) 93  sayılı kararıyla; konut, park ve yol alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek ticaret, park ve yol alanı kullanımına dönüştürülmesiyle birlikteyapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine  ilişkin; oy birliği ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çarşamba Belediye Başkanlığının 09.12.2019 tarih ve  94272565-115.01.06-E2752 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
23.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 228 sayılı; İlkadım  İlçesi sınırlarında, Tepecik Mahallesi uygulama imar planı F36b.22d.2d paftası, 3162 adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih ve (PİN: 1055-296) 19/92  sayılı kararıyla; enerji nakil hattından 5 mt çekme mesafesi oluşturulacak şekilde yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 10.12.2019 tarih ve  94651478-105.04-E.17243 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
24.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 227 sayılı; Tekkeköy  İlçesi sınırlarında, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih ve (PİN: 905-130) 20/104  sayılı kararıyla; plan notunun kaldırılmasına   ilişkin; oy çokluğu ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 08.10.2019 tarih ve  33477558-301.05-E.6153 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
25.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 229 sayılı; Çarşamba  İlçesi sınırlarında, Kirazlıkçay Mahallesi, uygulama imar planı 19K-III.c paftası, 782 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine  ilişkin; uygulama imar planı değişikliği ve açıklama raporuna yapılan itirazı oy birliği ile reddeden, Çarşamba Belediye Meclisinin 06.12.2019 gün ve 92 sayılı kararı, Çarşamba Belediye Başkanlığının 09.12.2019 tarih ve  94272565-115.01.06-E2753 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                    Söz konusu itirazı reddeden, Çarşamba Belediyesi Meclis Kararı,  İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
26.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 226 sayılı; Tekkeköy  İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05c1a ve F36c.05d.2b paftalarının bulunduğu alanda, kullanım alanı kararlarının yeniden belirlenmesine  ilişkin; uygulama imar planı değişikliği ve açıklama raporuna yapılan itirazları oy birliği ile reddeden, Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.12.2019 gün ve 25/122 sayılı kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.12.2019 tarih ve  33477558-301.05-E.7666 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                        Söz konusu itirazları reddeden, Tekkeköy Belediyesi Meclis Kararı, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
27.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 222 sayılı; Tekkeköy  İlçesi sınırlarında, Kutlukent Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.4c. paftası, 359 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy  Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih ve (PİN: 905-133) 25/123  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2019 gün ve 22/308 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan; konut alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; oy birliği ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 17.12.2019 tarih ve  33477558-301.05-E.7666 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
28.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2020 tarih ve 375 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a  paftası, 8425 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, mevcut yapıların imar planı ile uyumunun sağlanması için  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile City Mall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve arsa maliklerinden Abdulvahap Çelik ile karşılıklı yükümlülüklerini düzenleyen protokolün onaylanması ve onaylanan protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’e yetki verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
29.     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2020 tarih ve 374 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15a  paftasının bulunduğu alanda, “plan notlarının”  sadece Ticaret (T1)  alanları tanımında değişiklik yapılmasına ilişkin;  (PİN:1077-548) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                        Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
30.    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.01.2020 tarih ve 308 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;                                     1-Tekkeköy Belediyesi'nin  10/12/2019 tarih ve E.7516 sayılı yazısına istinaden, Tekkeköy İlçesi Yeni Büyüklü ve Kerpiçli Mahallelerinde bulunan, ekli krokide işaretli kısımda belirtilen kadastro yolunun  adının,  Yeni Büyüklü Mahallesinde  ‘597. Sokak (T.N.=28)’  ve  Kerpiçli Mahallesinde ‘597. Sokak (T.N.=3 )’   olarak numaralandırılması,                            2- Canik Belediyesi'nin  31/12/2019 tarih ve E.220721 sayılı yazısına istinaden, Canik İlçesi Atatürk Mahallesinde bulunan, ekli krokide işaretli kısımda belirtilen imar yolun adının  ‘835. Sokak (T.N.=52 )’    olarak numaralandırılması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
31.    (K.NO:1)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.01.2020 tarih ve 17 sayılı; Büyükşehir Belediyesi denetimlerine ait  Sayıştay Başkanlığının  2018 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile  Kamu İdaresine Bildirilecek Diğer Hususlar  yazımız ekinde sunulmuş olup, 5393 Sayılı  Belediye Kanunun 55. Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.
32.    (K.NO:2)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.12.2019 tarih ve 56656 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince kurulacak olan Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması kabul olunmuş ve gizli oy ile yapılan seçim sonucu Komisyon üyeliklerine: ADALET VE KALKINMA PARTİSİNDEN 1.Ahmet AVCI 2.Kaşif AKSOY 3.Melek KUBALAS ERTAŞ 4.Dursun UZ  ve MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİN‘den 5.Cemalettin KOLA seçilmişlerdir.
33.    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.01.2020 tarih ve 952 sayılı; Samsun Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.06.2017 tarih ve 13-2-1-2-1A kararı ile İlimiz Bafra İlçesi, Doğanca Mahallesi, 162 ada, 3 ve 4 no.lu parsellerin mülkiyetinin Maliye Hazinesine, parseller üzerinde bulunan Belediye işyerinin tahsisisin Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesine karar verilmiştir. Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Çerçevesinde Alan Yönetimi İşbirliği Protokolü kapsamında Belediyemize tahsisli bina yine Belediyemiz tarafından tadilat yapılarak “Otel(16 odalı)” olarak düzenlenmiştir.                                                    Ayrıca Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Çerçevesinde Alan Yönetimi İşbirliği Protokolü kapsamında RAMSAR alanı içinde kalan, İlimiz Ondokuzmayıs İlçesi Yörükler Mahallesi sınırları içinde bulunan, aşağıdaki çizelgede koordinatları belirtilen, 2.5401,00 m² alan üzerinde Belediyemiz tarafından projelendirilerek inşa edilen, bungalov tarzı 5 adet otel binası(toplam 10 odalı), 1 adet lokanta binası, 1 adet kafeterya binası ve 1 adet yöresel ürün satış binasından oluşan tesis Deltaya ziyarete gelen konuklar için yeme-içme ve konaklama yeri olarak kullanılmak üzere düzenlenmiştir.           Söz konusu 16 odalı otel binası ile bungalov tarzı 5 adet otel binası(toplam 10 odalı), 1 adet lokanta binası, 1 adet kafeterya binası ve 1 adet yöresel ürün satış binasından oluşan tesisin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile kiralanması düşünülmektedir.                Bu nedenle İlimiz Bafra İlçesi, Doğanca Mahallesi, 162 ada, 3 ve 4 no.lu parseller üzerinde bulunan Belediyemize tahsisli 16 odalı otelin ve bungalov tarzı 5 adet otel binası(toplam 10 odalı), 1 adet lokanta binası, 1 adet kafeterya binası ve 1 adet yöresel ürün satış binasından oluşan tesisin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 5 yıl süre ile kiralanması teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

     Nokta No.         Y                   X                Nokta No.             Y                       X

         1          509500.05    4606616.85              17             509439.99      4606581.27

         2         509492.34    4606608.20              18            509441.14       4606588.28

        3          509500.23    4606607.58              19            509417.33       4606591.71

        4          509497.51    4606584.07              20            509421.31       4606599.83

       5          509489.42    4606584.61              21             509427.45       4606593.68

       6         509488.63     4606580.13              22              509441.86       4606591.99

       7         509492.39    4606579.54              23              509442.97        4606596.91

       8        509489.41     4606562.66              24             509439.30         4606597.45

       9        509463.09     4606567.69              25              509441.89         4606608.32

     10       509463.98     4606572.62              26               509453.72          4606605.79

     11       509457.65     4606573.75             27              509453.95           4606606.60

     12       509456.58     4606566.34             28               509465.46          4606603.56

     13       509454.44     4606566.70            29              509470.27          4606623.06

     14      509455.60     4606574.28             30              509486.66          4606618.98

    15       509445.03     4606575.64            31               509491.20          4606624.24

    16    509445.73      4606580.31
            

                                                                (14 OCAK 2020 Salı günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)