SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

 • GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 • 2019 Faaliyet Raporu

 • 2018 Yılı Faaliyetleri

 • Organizasyon Yapısı

  Organizasyon Yapısı

   

  • İtfaiye Dairesi Başkanlığı-4450772/2
  • Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü-İsmail İZGİ-4450772/120
  • İdari İşleri Amirliği –Hamit YILDIRAN 4450772/
   •      Acil Çağrı Koordinasyon Amirliği-Mehmet KAYA 530 1572679

   

  •                  İtfaiye Önlem ve Eğitim Şube Müdürlüğü- Mehmet ARSLAN -4450772/3
   • İtf.Önlem Amirliği-Kürşat KESKİNOĞLU-4450772/3
   • İtf.Eğitim Amirliği-Mehmet AŞIKOĞLU-4450772/4
   • Teknik Personel

   

   •  İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü-Ertan ÖZCAN-4450772/2
    • Müdür Yardımcısı-Sualtı Arama Kurtarma-F.PATKAVAK
    • İtfaiye Bakım Onarım Amirliği-Burhan KAPICI-4450772/2

   

    • İlkadım Bölge İtfaiye Grup Amirliği-Mustafa FALCIOĞLU
     • İlkadım İtfaiye istasyonu-4450763
     • Atakum İtfaiye istasyonu-4576886
     • Tekkeköy İtfaiye İstasyonu-2561434
     • OSB İtfaiye İstasyonu-2665762
  •                                Bafra Bölge İtfaiye Grup Amirliği-Yaşar TAŞÇI
     • Bafra İtfaiye İstasyonu-5321161
     • Alaçam İtfaiye İstasyonu-6222453
     • 19 Mayıs İtfaiye İstasyonu-5114024
    •                             Çarşamba Bölge İtfaiye Grup Amirliği-Çetin ÇAKIR
     • Çarşamba İtfaiye İstasyonu-8128134
     • Terme İtfaiye İstasyonu-8761169
     • Salıpazarı İtfaiye İstasyonu-8213133
     • Ayvacık İtfaiye İstasyonu-8132022
    •                            Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği-Haşim SANCAK
     • Havza İtfaiye İstasyonu-7141172
     • Kavak İtfaiye İstasyonu-7413500
     • Ladik İtfaiye İstasyonu-7713064
     • Asarcık İtfaiye İstasyonu-7912707
    •                           Vezirköprü Bölge İtfaiye Grup Amirliği-Recep AYAN
     • Vezirköprü İtfaiye İstasyonu-6471736
     • Göl İtfaiye İstasyonu-6867056

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 2017 Yılı Faaliyetleri

 • 2016 Yılı Faaliyetleri

 • 2015 Yılı Faaliyetleri

 • Baca Temizleme Ve Denetim Yönergesi

  Baca Temizleme Yetkili Firmalar
   

  • SAMSUN Baca Temzileme - Yangın Ekipmanları Bakım ve Onarım (Dilaver MIRIK) Cep : 0536 878 18 52 - 0535 341 58 74   Tel: 0362 999 65 05
  • BA-TU-KA Baca-Tuvalet-Kanazlizasyon (Zafer KÖSE) Tel İş: 0362 230 61 26   Cep : 0533 772 79 72
  • BA-TU-KA Baca-Tuvalet-Foseptik (İbrahim DURMUŞ) Tel İş: 0362 542 64 11   Cep:  0543 224 77 31
  • BİNBİR ÇEŞİT İŞ Baca Temizlik Tel : 0551 555 13 20
  •  
 • Yönetmelikler

 • Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

  Belediye itfaiye teşkilatı; 29.11.2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

  • İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır: Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
  • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
  • Su baskınlarına müdahale etmek,
  • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
  • 12.6.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
  • 5.6.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
  • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
  • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
  • Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
  • Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
  • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.
 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale)
  • İtfaiye Şube Müdürlüğü (Önlem ve Eğitim)
  • İtfaiye Şube Müdürlüğü (İdari)
 • Misyon & Vizyon

  Her türlü itfaiye olaya, uluslar arası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamaktır.

  Afet öncesi, Önlem ve Denetim amaçlı kontrolleri ile; Afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanları, eğitimli ve profesyonel personeliyle Dünya çapında, öncü bir İtfaiye Teşkilatı olmaktır.

 • İLETİŞİM

  TEL: 445 07 72