SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 • Misyon

  Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde alt yapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

 • Vizyon

  Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye’nin gözde kenti olmayı amaçlayan; dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.

 • Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

  1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar  Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde kullanılan AS/400’e bağlı otomasyon programlarının devamlılığını sağlamak.
  2. Otomasyon programları ile ilgili bilgisayar uygulamalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  3. Otomasyona bağlı birimlerin uygulama yazılımlarını temin etmek ve geliştirmek,  Otomasyon yazılım programlarının ve donanımlarının bakım ve yazılım anlaşmalarını yapmak ve takip etmek.
  4. Belediye bünyesinde gerekli görülen birimlere internet bağlantısı sağlamak, ayrıca kişisel bilgisayarlar da teknik destek vermek.
  5. Otomasyon sisteminin 7/24 saat çalışmasını sağlamak, gerekli yedeklemelerin yapılması ve donanım arızalarının giderilmesini sağlamak.
  6. Sistemin düzenli çalışabilmesi için gerekli etütleri yapıp, donanım ve yazılım için gerekli desteğin verilmesini araştırmaktır.
  7. Stratejik Amaç: Tüm belediye birimlerimize otomasyon programlarının ulaştırılması, vatandaşlarımıza ve diğer kurum ve kuruluşlara, yasalar ve yönetmeliklere uygun olarak, çağdaş, özenli, kaliteli ve süratle hizmet verebilmek.
  8. Hedef: Kurumsal bina içi kablolaşmanın bir an önce bitirilmesini sağlamak ve bilgi işlem merkezi anasisteminin yenisi ile değiştirilmesini sağlamak öncelikli hedefimizdir.
 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Yazılım Şube Müdürlüğü
  • Elektronik Sistemleri Şube Müdürlüğü
  • Bilişim Sistemleri Şube Müdürlüğü
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
 • Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği

 • Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi