SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Zabıta Dairesi Başkanlığı

 • Misyon & Vizyon

  MİSYON 
  Kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde yaşayan kent halkına esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasında çağdaş, eşit ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile zabıta hizmeti sunmak.

   

  VİZYON 
  Samsun halkına sunulmak istenen kaliteli hizmete öncülük edip içinde yaşayan insanların yaşamaktan zevk alacağı bir kent oluşmasına katkı sağlamaktır.
   

 • Yetki, Görev Ve Sorumlulukları

  Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için kanun, tüzük, yönetmeliklerin, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya yetkili kurullarca alınmış ve belediye zabıtasınca yerine getirilmesi gereken emir ve yasakların yerine getirilmesini sağlamak, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamaktır.

   

  SUNULAN HİZMETLER
  1.    Çevre, Sağlık, huzur ve düzenin sağlanması için verilen zabıta hizmetleri,
  2.    Kamu Kurumlarına ve Belediyemize ait birimlere verilen destek hizmetleri,
  3.    Büro Hizmetleri,
  4.    Belediye suçlarını önleyici hizmetler,
  5.    Sosyal ve Kültürel etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici hizmetler,
  6.    Kamu mülklerini ve belediye hizmetlerini gözetme ve koruma hizmetleri,
  7.    Kamu Kurumları ve İlçe Belediyeleri ile yürütülen koordinasyon hizmetleri,
  8.    Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen denetim görevlerinin yürütülmesi hizmetidir.

 • Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

  • Kontrol ve Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  • Trafik Hizmetleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
  • İletişim Araştırma Şube Müdürlüğü
 • Yönetmelikler

  • Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği
  • Emir ve Yasakları Uygulamaları Yönetmeliği